Attiya Gamri PvdA statenlid Noord-Holland

AttiyaWelkom op de website van Attiya Gamri

Tot 9 maart 2011 ben ik Provinciale statenlid voor de PvdA in Overijssel geweest. Alle informatie op deze weblog van februari 2007 tot maart 2011 beslaat mijn werkzaamheden als Statenlid in Overijssel.


Vanaf april 2011 ben ik Statenlid in de provincie Noord -Holland. Ik ben woordvoerder Sociale infrastructuur en Jeugdzorg in Noord -Holland.

Op deze site vind je meer informatie over mijn werk als lid van de Provinciale Staten van Noord - Holland. Tevens zal ik actuele zaken die mij bezig houden beschrijven en er mijn mening over geven. Ook bevat deze site meer informatie over mij, mijn visie en achtergrond.

Ik zal deze weblog proberen dagelijks aan te vullen - veel leesplezier !


Vriendelijke groet,
Attiya Gamri - PvdA Noord-Holland

PvdA Noord-Holland: behoud treinaanbod Amsterdam-Haarlem-Alkmaar

maart 9th, 2014

 


Als het aan de PvdA Noord-Holland ligt blijft het treinaanbod tussen Amsterdam, Haarlem en Alkmaar zoals het is. Onlangs maakte de NS bekend dat het voornemen bestaat om de intercity tussen Haarlem en Alkmaar per 1 januari 2015 te schrappen en te vervangen door een sprinter. Ook wil de NS de stoptrein tussen Amsterdam en Uitgeest alleen nog in de spits laten rijden. PvdA-Statenlid Naima Ajouaau: “Dit is een slechte zaak voor de bereikbaarheid en de ontwikkeling van de regio. Wij hebben Gedeputeerde Staten daarom gevraagd om samen met de regio in actie te komen om deze plannen tegen te houden.”

 

Reizigersorganisatie Rover meldde in januari van dit jaar nog dat de intercity tussen Alkmaar en Amsterdam tweede is op de lijst van ‘volste treinen’ in Noord-Holland. Nu dreigt deze dus vervangen te worden door een sprinter. Rover vreest dat de treinen hierdoor nog voller zullen raken. Voor reizigers uit de driehoek Alkmaar, Haarlem en Amsterdam neemt de reistijd als gevolg van de voorgenomen maatregelen met minimaal een kwartier toe. Ajouaau: “Dit is wat de PvdA betreft onacceptabel. Wij willen graag van Gedeputeerde Staten weten of er vanuit de provincie bereidheid is om samen met de regio en het bedrijfsleven de directie van de NS aan te spreken op dit voornemen. Zo kunnen we hopelijk bewerkstelligen dat de plannen voor versobering van het treinaanbod van tafel gaan.”

 

Over de plannen van de NS is onder inwoners van Haarlem, Alkmaar en de omringende regio grote verontwaardiging ontstaan. Dit heeft geleid tot een petitie gestart door Rover en de PvdA Haarlem, met brede steun vanuit de andere lokale partijen. De petitie is inmiddels ook ondertekend door de Statenfractie van de PvdA Noord-Holland. Ondertekenen kan via deze link.

500.000 euro voor innovatie in de jeugdzorg

december 4th, 2013

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Zorg, Cultuur en Middelen op maandag 2 december heeft de PvdA-fractie samen met GroenLinks gepleit voor meer experimenteerruimte binnen de jeugdzorg. Hier moet wat de partijen betreft ook extra geld voor vrijgemaakt worden.Na een lange discussie  in de commissie is de  meerderheid van de partijen met dit voorstel akkoord gegaan. Gedeputeerde Staten komt met een uitgewerkt voorstel waarin 5 ton beschikbaar komt voor experimenten en innovatie in de jeugdzorg.

Deze middelen zullen ter beschikking worden gesteld aan aanbieders, gemeenten en betrokken organisaties in de gehele provincie. Gemeenten krijgen de lead bij het indienen van aanvragen. PvdA-Statenlid Attiya Gamri: ”De PvdA is ontzettend blij dat de extra experimenteerruimte er komt. Onlangs nog koppelden jeugdzorginstellingen aan ons terug welke initiatieven zij allemaal hebben kunnen ontwikkelen door financiele bijdragen van de provincie. Het is heel belangrijk dat dit een vervolg krijgt, want zo komen we er achter wat werkt en niet werkt in de jeugdzorg. De transitie van jeugdzorg kost veel tijd en energie. Hopelijk geven deze middelen jeugdzorgorganisaties en gemeenten een impuls om verder te gaan op de ingeslagen weg.”

PvdA Noord-Holland stelt Roel de Wit prijs in

november 24th, 2013

 

 De PvdA Noord-Holland gaat vanaf 2014 de Roel de Wit prijs uitreiken als waardering en aanmoediging voor initiatieven op het gebied van het bereikbaar en toegankelijk maken van natuur en recreatie. De prijs is vernoemd naar voormalig Commissaris der Koningin en burgemeester van Alkmaar Roel de Wit. Op deze manier wil de PvdA de herinnering aan zijn verdiensten op het gebied van landschap, natuur en recreatie levend houden.

 De Roel de Wit prijs is bedoeld voor een persoon of organisatie die groen, natuur en recreatie toegankelijk en bereikbaar heeft gemaakt voor een breed publiek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het betrekken van kwetsbare groepen bij natuur en milieu of het bevorderen van recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperkt inkomen.

 De PvdA roept  u op om personen, organisaties of projecten te nomineren voor de Roel de Wit prijs! Hierbij verzoeken we u bij de nominatie kort en bondig de reden van de voordracht te formuleren. De aanmelding sluit op 15 januari 2014 en de uitreiking zal op vrijdagmiddag 14 februari 2014 plaatsvinden in het Provinciehuis van Noord-Holland. De jury bestaat uit Frans Tielrooij (oud gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) Jan Kuiper (oud-directeur Landschap Noord-Holland), statenleden Nico Papineau Salm en Greet Blokker, en Eelco Taams, bestuurslid van het Gewest PvdA Noord-Holland.

Provincie draagt tot 2016 zorg voor Pleegzorgfonds

november 13th, 2013

Ook na overdracht jeugdzorg eenmalige bijdrage van 100.000 euro

 

 

De provincie Noord-Holland draagt tot 1 januari 2016 zorg voor de financiële dekking van het provinciale Pleegzorgfonds, door in 2015 eenmalig 100.000 euro in het fonds te storten. Een motie die daartoe opriep, ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen door de PvdA en de ChristenUnie-SGP, kreeg brede steun binnen Provinciale Staten. PvdA-Statenlid Attiya Gamri: “We zijn ontzettend blij dat het voortbestaan van het Pleegzorgfonds hiermee voorlopig zeker is gesteld, ook nadat de provincie de jeugdzorgtaken heeft overgedragen aan gemeenten.”

 

 Op 1 januari 2015 dragen provincies de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg formeel over aan gemeenten. Lange tijd was onduidelijk of het na de transitie nog mogelijk zou zijn voor ouders van pleegkinderen om een beroep te doen op het provinciale Pleegzorgfonds. Het fonds zou vanaf 2015 immers worden overgedragen aan gemeenten, die dan gezamenlijk zorg zouden moeten dragen voor de financiële dekking. De vrees was dat het Pleegzorgfonds, met alle andere taken die op gemeenten afkomen, tussen wal en schip zou vallen. ChristenUnie-SGP-Statenlid Geert Jongsma: “Pleegouders en kinderen mogen wat ons betreft echter op geen enkele wijze nadeel ondervinden van de transitie. Het is dan ook een goede zaak dat de provincie de verantwoordelijkheid nog een jaar op zich neemt.” Gedeputeerde Staten werd ook opgeroepen om gemeenten te stimuleren zo snel mogelijk met een alternatief te komen, zodat het Pleegzorgfonds na 1 januari 2016 kan blijven bestaan zonder bijdrage van de provincie. 

 

 Het Pleegzorgfonds is in 2008 tot stand gekomen op initiatief van oud ChristenUnie-SGP-Statenlid Johan Kardol. Aanleiding was het afnemend aantal pleeggezinnen als gevolg van het niet langer kostendekkend zijn van de opvangvergoeding. Het Pleegzorgfonds voorziet hierin door onder meer ondersteuning te verlenen bij zorg- en vervoerskosten. Vanwege het recente overlijden van de heer Kardol is op initiatief van de PvdA-fractie gekozen om de motie naar zijn initiatief te vernoemen.

 

  

 

Blad Just Right

oktober 29th, 2013

Voor de afgelopen editie van Just Right ben ik geïnterviewd. Het is een uitgave van de mensenrechten organisatie Jubilee Campaign Nederland. Ik heb de afgelopen 15 jaar veel werkbezoeken georganiseerd voor journalisten, NGOs en politici naar bijzondere landen in het Midden Oosten o.a. Irak. Daarom ben ik geïnterviewd. De situatie van veel volken die niet de macht hebben is erbarmelijk.

PvdA Noord-Holland blij met 30 miljoen voor leefbaarheid rond Schiphol

oktober 9th, 2013

PvdA: bedrag geen dekking voor toenemende geluidsoverlast onder nieuw geluidsstelsel

Deze week is bekend geworden dat de Provincie Noord-Holland, de Rijksoverheid en Schiphol een bedrag van 30 miljoen euro vrijmaken voor dorpen en bewoners die te lijden hebben onder vliegtuigherrie. Het bedrag is bedoeld om de dorpskernen rondom de luchthaven leefbaar te houden. PvdA-Statenlid Gohdar Massom: “Gedeputeerde Tjeerd Talsma maakte tijdens ons Schipholdebat in mei 2013 al bekend dat hij 10 miljoen beschikbaar zou stellen ten behoeve van de Stichting Leefomgeving Schiphol. De PvdA is erg blij dat Talsma nu ook het Rijk en Schiphol bereid heeft gevonden om bij te dragen.”

In de afgelopen periode heeft de Statenfractie van de PvdA Noord-Holland regelmatig aandacht gevraagd voor overlast door vliegtuigherrie. Ook pleitte de PvdA voor het vinden van oplossingen voor schrijnende gevallen. De nu beschikbaar gestelde investering van 30 miljoen is een belangrijke stap in de goede richting.

De PvdA plaatst wel een aantal kanttekeningen. Deze week is eveneens bekend gemaakt dat er een nieuw geluidsstelstel komt. Dit nieuwe geluidsstelsel moet voor een vermindering van de geluidsoverlast zorgen, doordat vliegtuigen in de toekomst zullen starten en landen op de banen die het minste geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving. Als dat lukt mag Schiphol groeien, naar 510.000 vluchten per jaar in 2020. De PvdA dringt er op aan dat het nieuwe stelsel ook tot daadwerkelijke verbeteringen gaat leiden. Massom: “De investering van 30 miljoen euro moet niet door Schiphol gebruikt worden als een dekking voor nog meer geluidsoverlast onder het nieuwe geluidsstelsel. Dat gaan we scherp in de gaten houden.”

Daarnaast vindt de PvdA dat de verdeling van de 30 miljoen op een transparante en democratische manier moet plaatsvinden. Ook wil de PvdA dat het bedrag niet alleen wordt toegekend aan gevallen die overlast hebben van geluid, maar ook aan gevallen die te lijden hebben onder stank en kerosineoverlast van laag overvliegende vliegtuigen.

Leerstoel Management van Diversiteit en Integratie

oktober 5th, 2013

 

Ik ben de afgelopen jaren lid geweest van het bestuur van de Stichting Leerstoel Management van Diversiteit en Integratie. Deze Stichting heeft sinds 2005 de bijzondere leerstoel op de terreinen van Management, Diversiteit en Integratie mogelijk gemaakt bij de Vrije Universiteit.


Het bestuur van deze Stichting heeft onlangs besloten de stichting te ontbinden omdat er nu een einde komt aan de functie van de Stichting. De Vrije Universiteit heeft nl besloten om deze bijzondere leerstoel te continueren en in de vorm van een reguliere leerstoel.
financiën is gewaarborgd door het Oranje Fonds en de Vrije Universiteit.
Ik ben hier heel trots op. Ik wens prof. dr. H. Ghorashi veel succes !!

WiFI punten in Noord Holland

oktober 2nd, 2013

 

Provincie Noord-Holland investeert € 1,5 miljoen voor breedband en openbare WiFi-punten

 Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsregeling subsidie hoogwaardige communicatienetwerken vastgesteld. Daarmee investeert de provincie Noord-Holland de komende drie jaar tot € 1,5 miljoen in de aanleg van hoogwaardige communicatienetwerken (breedband) en openbare WiFi-punten. Deze regeling vloeit voort uit de aangenomen motie Duurzame Economie van Provinciale Staten van 24 juni 2013.

PvdA Noord-Holland organiseert regiodag over duurzaamheid en waterbeleid

september 23rd, 2013

 

Zaterdag 28 september organiseert de Partij van de Arbeid Noord-Holland een regiodag over “Duurzaamheid en het waterbeleid in de provincie Noord-Holland’.

 Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Daarom wil de PvdA Noord-Holland kijken hoe het met duurzaamheid in Noord-Holland gesteld is, en wat gemeenten en de provincie concreet kunnen doen om het beleid op het gebied van duurzaamheid en de uitvoering daarvan te verbeteren.

 Sprekers tijdens de ochtend zijn o.a. Pepik Henneman, auteur van het Burge(r)meesterboek ‘Duurzaam innoveren kan iedereen’, en Gedeputeerde Milieu Tjeerd Talsma. In de middag wordt een bezoek gebracht aan de geheel verduurzaamde rioolwaterzuivering van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in Heiloo. .

Het ochtenddeel van de bijeenkomst begint om 10.00 uur en vindt plaats in restaurant Jules in Heerhugowaard.  Om 13.00 uur vertrekken we met de bus naar Heiloo. Meer informatie over het programma is te vinden op www.noordholland.pvda.nl.

PvdA op de bres tegen plastic afval in zee

juni 27th, 2013


 

Op zondag 1 september organiseert de Partij van de Arbeid een schoonmaakactie langs de Nederlandse kust. Het verzamelen van plastic afval staat centraal. De grote hoeveelheid plastic afval in het water, die uiteindelijk op onze stranden aanspoelt, vormt een bedreiging voor de natuur in zijn geheel, maar ook voor mens en dier.

 

Partijgenoten van lokale afdelingen gaan die dag tussen 12.00 en 15.00 uur voorzien van prikkers en rode vuilniszakken aan de slag. Het verzamelde plastic wordt vervolgens zorgvuldig gesorteerd zodat er aan het eind van de dag ook iets gezegd kan worden over de bronnen van de vervuiling. Volgens stichting De Noordzee, een natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van de Noordzee, is dit erg belangrijk. De stichting steunt de actie. Zelf organiseert zij in augustus een campagne voor schonere stranden. De resultaten van deze campagne en de inzamelingsactie van de Partij van de Arbeid worden op 1 september gepresenteerd aan een prominent lid van de Partij van de Arbeid.

 

 Achtergrond

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic zwerfafval. Zo drijft er alleen al tussen Hawai en San Francisco een ‘plastic soep’ met een omvang van 34 keer de oppervlakte van Nederland.. We gebruiken dagelijks producten waar plastic in verwerkt is. Door wind, waterstroming maar bovenal door mensen belandt heel veel plastic in zee. Gigantische drijvende plastic vuilnisbelten zijn het gevolg. De grote hoeveelheid plastic afval in het water vormt een bedreiging voor de natuur, in het bijzonder voor tal van zee(zoog)dieren. En omdat plastic na verloop van tijd uiteen valt in kleinere stukjes en die weer opgegeten worden door vissen en schelpdieren komt het uiteindelijk ook in de voedselketen terecht.

Next »