Attiya Gamri PvdA statenlid Noord-Holland

AttiyaWelkom op de website van Attiya Gamri

Tot 9 maart 2011 ben ik Provinciale statenlid voor de PvdA in Overijssel geweest. Alle informatie op deze weblog van februari 2007 tot maart 2011 beslaat mijn werkzaamheden als Statenlid in Overijssel.


Vanaf april 2011 ben ik Statenlid in de provincie Noord -Holland. Ik ben woordvoerder Sociale infrastructuur en Jeugdzorg in Noord -Holland.

Op deze site vind je meer informatie over mijn werk als lid van de Provinciale Staten van Noord - Holland. Tevens zal ik actuele zaken die mij bezig houden beschrijven en er mijn mening over geven. Ook bevat deze site meer informatie over mij, mijn visie en achtergrond.

Ik zal deze weblog proberen dagelijks aan te vullen - veel leesplezier !


Vriendelijke groet,
Attiya Gamri - PvdA Noord-Holland

PvdA vrouwen, Rooie vrouwen

december 27th, 2017

Vanaf april 2015 ben ik de voorzitter van de Vrouwen in de PvdA ( ViP ) geweest. In 2017 heeft het bestuur de naam  veranderd in de Rooie vrouwen in de PvdA. Een naam om trots op te zijn.

Mijn termijn zit er op en draag de hamer van de Rooie Vrouwen graag over aan een nieuwe Rooie vrouw die de kar gaat trekken.

De PvdA vrouwen hebben prachtige resultaten geboekt de afgelopen jaren ;
De Fractie voorzitter van de Eerste Kamer van de  PvdA is een vrouw,                                                                                   De Kamer voorzitter van de Tweede Kamer is een Rooie Vrouwen Er zitten meer vrouwen dan mannen in de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer                                      Er zitten meer vrouwen dan mannen in de  fractie van de PvdA in Brussel                                               De PvdA Partijvoorzitter is een vrouw…

www.rooievrouwen.pvda.nl

Ik ben trots op al deze vrouwen en vele vrouwen die onbekend zijn maar heel hard werken aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de PvdA, in Nederland en op de wereld.

Bedankt  dat ik de voorzitter mocht zijn van ongeveer 17.000 vrouwelijke leden van de PvdA.

  • Uncategorized
  • Reacties uitgeschakeld voor PvdA vrouwen, Rooie vrouwen

Voorzitter ViP bestuur

april 26th, 2015

Vorige week ben ik door het bestuur van de Vrouwen in de PvdA ( ViP ) gevraagd de voorzitter te worden.

 

Ik heb de voorzittershamer van Sita Mik – Boer overgenomen. Sita, bedankt voor je betrokkenheid en inzet voor de vrouwen binnen de PvdA.

ViP is de organisatie binnen de PvdA die streeft naar emancipatie van alle vrouwen en mannen.

 

www.vip.pvda.nl

 

  • Uncategorized
  • Reacties uitgeschakeld voor Voorzitter ViP bestuur

Afscheid van de Staten

april 22nd, 2015

25 maart heb ik afscheid genomen van de Provinciale staten. Na 12 jaar met veel passie en plezier deel genomen aan commissie vergaderingen, Staten debatten en veel inwoners van Noord Holland en Overijssel gesproken.

Ik heb namens de bewoners van deze twee provincies mijn best gedaan. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de duizenden mensen die op mij gestemd hebben de afgelopen 12 jaar.

De Koninklijke onderscheiden was een mooie afsluiting van 12 jaar provinciaal politiek.

Afscheid van de Staten van Noord Holland

januari 21st, 2015

Afgelopen maanden heb ik besloten mij niet meer te kandideren voor de Prov. Staten van Noord Holland.  Na 12 jaar Provinciaal politiek wordt het tijd voor iets anders binnen de politiek, binnen de PvdA.

 

Zoals velen weten ben ik lid van het ViP bestuur ; vrouwen in de PvdA bestuur. Vroeger kende men ons als de “Rode vrouwen”..  Dit doe ik met veel passie en idealen. Ik geloof dat er nog veel te verbeteren valt in Nederland mbt tot de positie van de vrouwen.

 

Afgelopen week heeft het congres van de PvdA besloten mijn Eerste Kamer kandidatuur  goed te keuren en men heeft mij op plek 16 gezet. Ik ben blij met een mooie lijst met ervaren en nieuwe Kamerkandidaten.  Uiterraad ben ik erg blij met mijn  eigen plek op de Eerste Kamer lijst voor de PvdA.

Schriftelijke vragen aan PS ; over melding kindermishandeling

november 1st, 2014

PvdA vragen 99-2014 en antwoorden Gamri meldpunt kindermishandeling

 

Afgelopen zondag (28 september) besteedde Nieuwsuur in een reportage aandacht aan het jaarverslag over 2013 van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Uit dit jaarverslag blijkt onder andere dat (huis-)artsen kindermishandeling nauwelijks melden, voornamelijk omdat zij zich belemmerd voelen door hun beroepsgeheim en bang zijn voor juridische gevolgen. Ook blijkt dat jaarlijks zo’n 65.000 meldingen van kindermishandeling binnenkomen bij het AMK, maar dat slechts 20.000 meldingen onderzocht worden. Bijkomend probleem is dat de meldingen die binnenkomen geregistreerd worden op naam van de indiener, en niet op naam van het betreffende kind of gezin, waardoor er verschillende meldingen kunnen binnenkomen over één gezin zonder dat deze aan elkaar gekoppeld worden. De PvdA-fractie is geschrokken van deze feiten, en heeft daarom de volgende vragen aan GS:

zie link hierboven.

  • Uncategorized
  • Reacties uitgeschakeld voor Schriftelijke vragen aan PS ; over melding kindermishandeling

De vrouwen in de PvdA ( ViP ) Festival 8 november

november 1st, 2014

8 november 2014 landelijk ViP Festival in Amsterdam

Op 8 november 2014 organiseren de Vrouwen in de PvdA het landelijke ViP Festival in Amsterdam. Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst zal dit jaar als thema hebben: ”Emancipatiebeleid: stap vooruit?” Deze bijeenkomst wordt speciaal voor de vrouwelijke leden van de partij georganiseerd.  ( Zie bijlage )

Wij hebben hele interessante  en leuke sprekers zoals  Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tevens zullen er de hele middag veel vrouwelijke Kamerleden aanwezig.

Meld je aan en laten wij elkaar ontmoeten, elkaar inspireren,  elkaar versterken en vooral ook met elkaar plezier hebben.

( zie link hierboven  voor meer info ).

 

PvdA wil dat provincie mismatch op arbeidsmarkt aanpakt

september 24th, 2014

De provincie Noord-Holland gaat in samenwerking met o.a. de TechniekRaad Noord-Holland in kaart brengen hoe de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Noord-Holland verbeterd kan worden. Een PvdA-motie die daartoe opriep werd maandag met algemene stemmen aangenomen. PvdA-Statenlid Adnan Tekin: “Ondanks de hoge werkloosheid is er jaarlijks een tekort in Noord Holland aan 950 technisch geschoolde werknemers. De PvdA vindt dat deze mismatch, net als de mismatch in andere sectoren, aangepakt moet worden.”

 

Aanleiding voor de motie was de bespreking in PS van het initiatiefvoorstel ‘Noord-Holland aan het werk’, begin dit jaar ingediend door de PvdA Noord-Holland. In dit initiatiefvoorstel wordt geconstateerd dat het aantal banen in Noord-Holland de afgelopen jaren is gestegen, maar dat er tegelijkertijd sprake is van stijgende werkloosheid. De belangrijkste oorzaak voor deze tegenstelling is een mismatch tussen de Noord-Hollandse beroepsbevolking en het arbeidsaanbod. Tekin: “Oplossingen voor de mismatch moeten wat de PvdA betreft gezocht worden in betere aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt, hogere startkwalificaties, meer stage-en leerwerkplekken en het bieden van mogelijkheden tot omscholing. Wij vinden dat de provincie, als aanjager van de regionale economie, hier een rol in moet spelen en zijn blij dat de provincie die handschoen nu op lijkt te pakken.”

 

Gedeputeerde Staten gaat met nog meer voorstellen uit ‘Noord-Holland aan het werk’ aan de slag. Zo bekijkt GS of er een pilot kan komen waarbij Amsterdamse jongeren die een strafblad hebben, en daardoor geen Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kunnen overleggen, onder voorwaarden toch werkervaring kunnen opdoen op Schiphol. Eerder al ging GS op verzoek van de PvdA in gesprek met aan de provincie gelieerde partijen om meer stage- en leerwerkplekken te creëren en werd onderzocht of aansluiting mogelijk was bij de sectorplannen van minister Asscher.

 

Plannen Landalpark op de Zanderij Castricum; in strijd met provinciaal beleid

september 6th, 2014

Voor het gebied de Zanderij ten westen van het NS station Castricum zijn plannen om een recreatiepark met in eerste instantie zo’n 120 woningen te realiseren. In het gebied staat nu kaasfabriek Kaptein en er liggen vooral karakteristieke bollenvelden die overgaan in het bos en duingebied. De PvdA-fractie van de Staten van Noord-Holland ging samen met partijgenoten uit Castricum op donderdag 4 september op werkbezoek. De conclusie van de statenfractie is dat het recreatiepark op deze plek in strijd is met het provinciaal beleid.

 

Plannen voor recreatiepark

De plannen voor de aanleg van het recreatiepark Landal bestaan al langer voor die plek in Castricum. Het bedrijf van Kaptein vertrekt, volgens verwachting, naar een andere locatie. De bouw van het park en later de bewoners en huurders van de bungalows zorgen voor meer werkgelegenheid en is goed voor de omzet van de winkels en horeca. Maar de gemeenteraad heeft zijn twijfels. Het voorstel van het college van B&W – waar de PvdA onderdeel van uit maakt – is nu om eerst een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Het gaat om een waardevol gebied en de bevolking van Castricum is sterk verdeeld over de uiteindelijke invulling.

 

PvdA-statenfractie ‘zeer verbaasd’

Tijdens het werkbezoek van de statenfractie bestaande uit Ed Wagemaker, Greet Blokker en Nico Papineau Salm komt naar voren dat het gebied de Zanderij ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) – het Natuurnetwerk van Nederland – en geniet gedeeltelijk Natura 2000-bescherming. De PvdA-statenleden zijn dan ook ‘zeer verbaasd’ dat de gemeente Castricum tot nu toe geen contact heeft opgenomen met de provincie Noord-Holland. De provincie zal aangeven dat bouwen in de EHS en Natura 2000 gebieden in principe niet wordt toegestaan. Alleen wanneer het maatschappelijk belang wordt aangetoond en er geen alternatieven zijn, kan de bouw worden overwogen. Daarbij moet de initiatiefnemer zorgen voor compensatie van de natuur die met het beoogde plan verloren gaat. Daarnaast is het gebied ook nog een aardkundig monument wat bebouwing ook lastiger maakt. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) is eigenaar van het duinengebied dat grenst aan de Zanderij. In de media heeft PWN laten weten dat ze geen voorstander van het Landalpark is. De vertegenwoordigers van de PvdA statenfractie vinden dat de gemeente Castricum op korte termijn overleg zou moeten hebben met de provincie over het plan. Hiermee kan snel duidelijk worden dat het plan hoogstwaarschijnlijk niet realistisch is en daarmee het geld voor het onderzoek bespaard kan blijven.

 

Uitnodiging 23e regiodag PvdA Noord-Holland

september 6th, 2014

 

Aanpak Lucht Kwaliteit en Versnelling opwekken duurzame energie

Datum:  Zaterdag 27 september  2014

Tijd:        10.00 – 13.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Locatie: Wachtruimte Perron 3a, NS Station Haarlem

Op zaterdag 27 september  2014 organiseert de Partij van de Arbeid gewest Noord-Holland haar  23e regiodag. De regiodag gaat deze keer over de  onderwerpen Verbetering Luchtkwaliteit en Versnelling opwekken Duurzame Energie in Noord-Holland. De bijeenkomst begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en staat onder leiding van dagvoorzitter Jeroen Nobel (oud wethouder Haarlemmermeer).

Rond 13.30 wordt de uitslag van de ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap voor de statenverkiezingen bekend gemaakt. Na de lunch vindt de Gewestelijke Vergadering plaats. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Aanpak Luchtkwaliteit en Versnelling opwekken duurzame energie in Noord-Holland

De luchtkwaliteit in de regio’s Amsterdam en de IJmond laat duidelijk te wensen over. Mede als gevolg van het auto-verkeer(ring A-10) en diverse bedrijven wordt regelmatig de norm overschreden. Dit is slecht voor de gezondheid van mensen. Bewoners trekken dan ook regelmatig aan de bel en vragen om meer meetpunten en striktere handhaving van de afgesproken norm. De Pvda statenfractie vindt dat de aanpak van de luchtkwaliteit in de komende 4 jaar een tandje hoger moet. In deze bijeenkomst wordt besproken hoe dat het beste kan, welke maatregelen er genomen moeten worden.

Op dit moment wordt er voor 4 % aan duurzame(groene) energie opgewekt in Noord-Holland. Dit moet in 2020 14 % zijn. Om dit bereiken moeten initiatieven van bewoners, bedrijven, overheden om duurzame energie op te wekken meer kansen krijgen en ondersteund worden. Het is belangrijk om in te zetten op meerdere vormen van energie opwekking, te kijken naar innovatie en bewoners of gebruikers daarbij hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen.

In deze bijeenkomst komt de vraag aan de orde hoe deze versnelling het beste kan plaatsvinden in de komende 4 jaar.

Programma

9.30 – 10.00 uur               Inloop

10.00 – 10.05 uur             Opening door Ed Bausch vice voorzitter van het gewestelijk bestuur

10.05 – 12.30 uur             Aftrap door dagvoorzitter Jeroen Nobel

Inleiding over initiatieven opwekken duurzame Energie:

-Jurgen van der Heijden, senior adviseur Milieu en Omgeving bij AT Osborne over  initiatieven opwekken duurzame energie.

Gevolgd door discussie a.d.h.v. stellingen.

Inleiding over situatie en aanpak voor verbetering luchtkwaliteit in de regio’s IJmond  en Amsterdam. Gevolgd door discussie aan de hand van stellingen.

12.30 – 13.30 uur             Lunch en bekendmaking uitslag ledenraadpleging.

13.30 – 15.30 uur             Gewestelijke Vergadering

Agenda:

1.       Opening

2.       Mededelingen

3.       Verslag 21 juni

4.       Verslag stembureau Lijsttrekkerverkiezing

5.       Bevestiging uitslag Lijsttrekkerverkiezing

6.       Stand van zaken verkiezingen PS2015.

7.       Stand van zaken verkiezingen WS2015

8.       Politieke Actualiteit.

9.       Reorganisatie PB.

15.30 – 16.30 uur             Netwerkborrel

Deze regiobijeenkomst wordt georganiseerd door Gohdar Massom en Nico Papineau Salm.

Het gewestbestuur hoopt u allemaal te kunnen begroeten op 27 september a.s. om 9.30 uur.

Namens het Gewestelijk Bestuur

Rian van Dam (voorzitter)

10 & 11 september bijeenkomst Raadsleden & Jeugdzorg

september 1st, 2014

De PvdA Statenfractie in Noord Holland heeft de afgelopen jaren met veel passie het thema jeugdzorg vorm gegeven. Vanaf 2015 zal de provincie, dus ook de Statenfactie geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de jeugdzorg. Dit jaar spannen wij ons in om de jeugdzorg goed over te dragen aan de gemeenten, zodat tijdige en kwalitatief goede jeugdzorg geboden blijft worden. De Statenfractie wil graag haar kennis, maar ook haar zorgen en uitdagingen met de raadsleden en woordvoerders Jeugdzorg in Noord-Holland delen.

Daarom organiseren wij op 10 en 11 september in het provinciehuis in Haarlem een bijeenkomst voor de woordvoerders Jeugdzorg. De avond zal heel praktisch en concreet worden ingevuld zodat de woordvoerders handvaten mee krijgen die ze vanaf 2015 zeker kunnen gebruiken. De agenda vindt u hier.

U bent van harte welkom!
Attiya Gamri Woordvoerder Jeugdzorg PvdA Statenfractie NH
Rina van Rooij Woordvoerder Sociale Infrastructuur PvdA Statenfractie NH

Aanmelden voor één van de bijeenkomsten (met vermelding van de gewenste datum) kan bij Sonja Kagie via kagies@noord-holland.nl

Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer 1), Dreef 3, Haarlem Tijd: 20.30-22.00 uur (inloop 20.00 uur)

Next »

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com