Archive for the 'Uncategorized' Category

10 & 11 september bijeenkomst Raadsleden & Jeugdzorg

september 1st, 2014

De PvdA Statenfractie in Noord Holland heeft de afgelopen jaren met veel passie het thema jeugdzorg vorm gegeven. Vanaf 2015 zal de provincie, dus ook de Statenfactie geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de jeugdzorg. Dit jaar spannen wij ons in om de jeugdzorg goed over te dragen aan de gemeenten, zodat tijdige en kwalitatief goede jeugdzorg geboden blijft worden. De Statenfractie wil graag haar kennis, maar ook haar zorgen en uitdagingen met de raadsleden en woordvoerders Jeugdzorg in Noord-Holland delen.

Daarom organiseren wij op 10 en 11 september in het provinciehuis in Haarlem een bijeenkomst voor de woordvoerders Jeugdzorg. De avond zal heel praktisch en concreet worden ingevuld zodat de woordvoerders handvaten mee krijgen die ze vanaf 2015 zeker kunnen gebruiken. De agenda vindt u hier.

U bent van harte welkom!
Attiya Gamri Woordvoerder Jeugdzorg PvdA Statenfractie NH
Rina van Rooij Woordvoerder Sociale Infrastructuur PvdA Statenfractie NH

Aanmelden voor één van de bijeenkomsten (met vermelding van de gewenste datum) kan bij Sonja Kagie via kagies@noord-holland.nl

Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer 1), Dreef 3, Haarlem Tijd: 20.30-22.00 uur (inloop 20.00 uur)

Reactie van Frans Timmermans op onze brief

augustus 22nd, 2014

Geachte heren Hanna, Sumer en Genc, geachte mevrouw Gamri,

Hartelijk dank voor uw brief van 15 augustus 2014 waarin u uw zorgen over de situatie van Assyriërs in Irak deelt.

Het kabinet is doordrongen van de ernst van de situatie in Irak en deelt uw zorgen ten aanzien van de positie en veiligheid van minderheidsgroeperingen, waaronder de Assyriërs. Het kabinet maakt zich grote zorgen over de opmars en de terreurcampagne van IS, die gepaard gaat met verschrikkelijk geweld tegen onschuldige burgers.

U gaat in uw brief in op het gegeven dat het kabinet van mening is dat IS vermoedelijk verantwoordelijk is voor zeer ernstige internationale misdrijven, zoals oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Voor het kabinet is het vermoeden dat dit het geval is voldoende reden om nu de hoogste prioriteit te geven aan preventie, het voorkomen van verdere escalatie en het bieden van hulp. De vaststelling dat in juridische zin sprake is van oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid of genocide is voorbehouden aan de rechter. Het kabinet hecht er sterk aan dat alle partijen of individuen die zich schuldig maken aan internationale misdrijven daar verantwoording voor afleggen.

Zoals bekend steunt het kabinet de overwegingen van partners om de Koerdische regionale regering te bewapenen, met steun van de Iraakse regering, om de dreiging van IS het hoofd te kunnen bieden en minderheden, zoals Yezidi’s en christenen, te kunnen beschermen. Indien de huidige veiligheidsdreiging voortduurt, sluit het kabinet niet uit dat Nederland in enige vorm ook een bijdrage zal leveren.

Voorop staat nu dat zo snel mogelijk hulp aan de in erbarmelijke omstandigheden verkerende ontheemden verleend moet worden. Naast een extra bijdrage van 400.000 euro voor noodhulpactiviteiten van het Rode Kruis heeft het kabinet daarom besloten een bijdrage te leveren in de vorm van transport en levering van voedsel, lampen en dekens naar de regio. Vanwege verbeterde omstandigheden vinden geen droppings boven het Sinjar-gebergte plaats, maar zijn de Nederlandse humanitaire goederen per Defensie-vliegtuig naar Erbil gezonden. Daar zijn ze overgedragen aan het UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA), ter distributie aan lokale NGO’s, voor verspreiding onder hulpbehoevende ontheemden. Met de Nederlandse goederen kan hopelijk een betekenisvolle bijdrage worden geleverd aan het verlichten van humanitair leed. Naast deze gerichte bijdragen geeft Nederland omvangrijke ongeoormerkte bijdragen aan de grote VN-noodhulporganisaties en het ICRC.

U vraagt in uw brief om steun voor de Assyrian Aid Society en de Hammurabi Human Rights Organisation. Volgens staand beleid kanaliseert Nederland zijn humanitaire hulp uitsluitend via de Verenigde Naties, het Rode Kruis of grote Nederlandse NGO’s die een Framework Partnership Agreement hebben met ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office). Daarom wordt de organisaties die u noemt geadviseerd om contact op te nemen met OCHA in Erbil, of een andere VN-organisatie of internationale NGO in Noord-Irak, om te kijken of zij in aanmerking kunnen komen voor humanitaire hulpgoederen voor distributie onder ontheemde Assyriers en Yezidi’s.

Duidelijk is dat de stabiliteit in Irak op lange termijn alleen terug kan keren als een inclusieve politieke oplossing wordt bereikt. Het kabinet verwelkomt daarom de benoeming van kandidaat-premier Haider al-Abadi en blijft zich er via diplomatieke kanalen voor inzetten dat deze eerste stap resulteert in een meer constructief en politiek proces, waarin plaats is voor alle Iraakse bevolkingsgroepen.

Voor verdere informatie over de Nederlandse standpunten en inzet in Irak verwijs ik u naar de antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg Irak van de Tweede Kamer d.d. 11 augustus (kenmerk MinBuZa-2014.422979, 14 augustus 2014).

Frans Timmermans
Minister van Buitenlandse Zaken

Brief aan dhr. Timmermans & Spekman & Servaes

augustus 16th, 2014

 

Geachte heer Timmermans, heer Servaes en  heer Spekman,

Beste Frans, Michiel en Hans,

Wij schrijven jullie deze brief omdat wij ons zorgen maken over aantal zaken die op dit moment gaande zijn. Tevens willen jullie deelgenoot maken van het verdriet en pijn die onder onze gemeenschap leven op dit moment.
Onze gemeenschap voelt een hele duidelijke verbondenheid met de PvdA, in het bijzonder met Den Uyl, die besloot de Assyriers te erkennen als politieke vluchtelingen en Max van der Stoel die persoonlijk in Irak is geweest en de rechten van de Assyriers aan de orde heeft gesteld.  Daarom zijn er veel Assyriers lid van de PvdA in Overijssel en Noord Holland.
De PvdA staat voor  internationale solidariteit en heeft de internationale rechtsorde hoog in het vaandel staan. Daarom zijn wij lid van de PvdA en hebben duizenden mensen uit onze gemeenschap op de PvdA gestemd de afgelopen jaren.

Sinds juni dit jaar zijn de Assyriers in Mosul verdreven, vermoord, ontvoerd en heel bruut afgeslacht. Half juni zijn meer dan 100.000 Assyriers uit de Nineveh Vlakte  vertrokken omdat ISIS van plan was de Assyrische dorpen aan te vallen.  In juli kwamen de eerste gruwelijke beelden binnen van kinderen die onthoofd waren, mannen gekruisigd
en vrouwen werden meegenomen. Op dit moment zijn er meer dan 200.000 Assyriers in Noord Irak zonder huis en haard. De hulp bereikt deze groep niet.
De gemeenschap in Nederland voelt zich alleen en niet gehoord daarom starten wij vandaag met een hongerstaking om ​u​  maar ook de rest van Nederland te informeren over wat er met de ​c​christenen in Irak gebeurd.

Gisteren heeft de regering bij monde van dhr. Timmermans aangegeven dat ISIS vermoedelijk genocide pleegt in Irak.
Aan de ene kant zijn wij hier erg blij mee maar aan de andere kant baart het ons zorgen omdat dhr. Timmermans dit niet overtuigend heeft gezegd. Wat ons betreft mag hier niet aan getwijfeld worden en ​het ​raakt ons immens als wij de twijfels voelen bij dhr. Timmermans.
De Assyriers willen niets anders dan het woord GENOCIDE gebruiken omdat  ISIS sinds juni dit jaar hiermee is begonnen in Mosul. Het is ook niet voor niets dat ​president ​ Obama, ​ en de Engelse ​premier ​Cameron en de VN dit woord ook gebruiken voor wat nu met Assyriërs en andere minderheden in Irak gebeurt.

De vraag vanuit onze gemeenschap is ; Wat gaat de Nederlandse regering nu doen  ? Hoe gaat U de slachtoffers  ( van de ​ etnische zuivering​ ) helpen ? Nu de regering genocide gezegd heeft, is zij ook verplicht te handelen.
Er gaat binnenkort een Nederlandse – droppings actie starten maar aangezien er nu al bijna niemand meer op de Sinjar berg aanwezig is, is de dropping wat ons betreft overbodig.
Daarom verzoeken wij u om deze hulp aan de kleine NGO’s te geven zodat zij deze twee groepen kunnen bereiken. Twee daarvan zijn: Assyrian Aid Society en​ Hammurabi Human rights Org  zijn sinds juni  heel actief bij de  Assyriërs en Yezidi’s in Irak.

Graag zouden we van u een concrete brief ontvangen met de acties die u onderneemt, die we ook met de achterban kunnen delen. Bijna iedereen heeft familie of vrienden die de afgelopen weken, maanden en jaren hebben moeten vluchten en leeft enorm mee.

Wij nodigen jullie  uit om de hongerstakers in Enschede te bezoeken deze week.

graag horen wij van jullie,

Met vriendelijke groeten,
George Hanna, voormalig Raadslid Enschede

Isa Sumer, voormalig Raadslid in Enschede

Gabriel Genc, voormalig Raadslid in Hengelo
Attiya Gamri, Statenlid PvdA Noord Holland

 

Brief aan dhr. Timmermans & Spekman & Servaes

augustus 16th, 2014

 

Geachte heer Timmermans, heer Servaes en  heer Spekman,

Beste Frans, Michiel en Hans,

Wij schrijven jullie deze brief omdat wij ons zorgen maken over aantal zaken die op dit moment gaande zijn. Tevens willen jullie deelgenoot maken van het verdriet en pijn die onder onze gemeenschap leven op dit moment.
Onze gemeenschap voelt een hele duidelijke verbondenheid met de PvdA, in het bijzonder met Den Uyl, die besloot de Assyriers te erkennen als politieke vluchtelingen en Max van der Stoel die persoonlijk in Irak is geweest en de rechten van de Assyriers aan de orde heeft gesteld.  Daarom zijn er veel Assyriers lid van de PvdA in Overijssel en Noord Holland.
De PvdA staat voor  internationale solidariteit en heeft de internationale rechtsorde hoog in het vaandel staan. Daarom zijn wij lid van de PvdA en hebben duizenden mensen uit onze gemeenschap op de PvdA gestemd de afgelopen jaren.

Sinds juni dit jaar zijn de Assyriers in Mosul verdreven, vermoord, ontvoerd en heel bruut afgeslacht. Half juni zijn meer dan 100.000 Assyriers uit de Nineveh Vlakte  vertrokken omdat ISIS van plan was de Assyrische dorpen aan te vallen.  In juli kwamen de eerste gruwelijke beelden binnen van kinderen die onthoofd waren, mannen gekruisigd
en vrouwen werden meegenomen. Op dit moment zijn er meer dan 200.000 Assyriers in Noord Irak zonder huis en haard. De hulp bereikt deze groep niet.
De gemeenschap in Nederland voelt zich alleen en niet gehoord daarom starten wij vandaag met een hongerstaking om ​u​  maar ook de rest van Nederland te informeren over wat er met de ​c​christenen in Irak gebeurd.

Gisteren heeft de regering bij monde van dhr. Timmermans aangegeven dat ISIS vermoedelijk genocide pleegt in Irak.
Aan de ene kant zijn wij hier erg blij mee maar aan de andere kant baart het ons zorgen omdat dhr. Timmermans dit niet overtuigend heeft gezegd. Wat ons betreft mag hier niet aan getwijfeld worden en ​het ​raakt ons immens als wij de twijfels voelen bij dhr. Timmermans.
De Assyriers willen niets anders dan het woord GENOCIDE gebruiken omdat  ISIS sinds juni dit jaar hiermee is begonnen in Mosul. Het is ook niet voor niets dat ​president ​ Obama, ​ en de Engelse ​premier ​Cameron en de VN dit woord ook gebruiken voor wat nu met Assyriërs en andere minderheden in Irak gebeurt.

De vraag vanuit onze gemeenschap is ; Wat gaat de Nederlandse regering nu doen  ? Hoe gaat U de slachtoffers  ( van de ​ etnische zuivering​ ) helpen ? Nu de regering genocide gezegd heeft, is zij ook verplicht te handelen.
Er gaat binnenkort een Nederlandse – droppings actie starten maar aangezien er nu al bijna niemand meer op de Sinjar berg aanwezig is, is de dropping wat ons betreft overbodig.
Daarom verzoeken wij u om deze hulp aan de kleine NGO’s te geven zodat zij deze twee groepen kunnen bereiken. Twee daarvan zijn: Assyrian Aid Society en​ Hammurabi Human rights Org  zijn sinds juni  heel actief bij de  Assyriërs en Yezidi’s in Irak.

Graag zouden we van u een concrete brief ontvangen met de acties die u onderneemt, die we ook met de achterban kunnen delen. Bijna iedereen heeft familie of vrienden die de afgelopen weken, maanden en jaren hebben moeten vluchten en leeft enorm mee.

Wij nodigen jullie  uit om de hongerstakers in Enschede te bezoeken deze week.

graag horen wij van jullie,

Met vriendelijke groeten,
George Hanna, voormalig Raadslid Enschede

Isa Sumer, voormalig Raadslid in Enschede

Gabriel Genc, voormalig Raadslid in Hengelo
Attiya Gamri, Statenlid PvdA Noord Holland

 

bezoek mij op Facebook

augustus 6th, 2014

Ik ben heel erg actief op Facebook ; bezoek mij op facebook… !

PvdA Noord-Holland: behoud treinaanbod Amsterdam-Haarlem-Alkmaar

maart 9th, 2014

 


Als het aan de PvdA Noord-Holland ligt blijft het treinaanbod tussen Amsterdam, Haarlem en Alkmaar zoals het is. Onlangs maakte de NS bekend dat het voornemen bestaat om de intercity tussen Haarlem en Alkmaar per 1 januari 2015 te schrappen en te vervangen door een sprinter. Ook wil de NS de stoptrein tussen Amsterdam en Uitgeest alleen nog in de spits laten rijden. PvdA-Statenlid Naima Ajouaau: “Dit is een slechte zaak voor de bereikbaarheid en de ontwikkeling van de regio. Wij hebben Gedeputeerde Staten daarom gevraagd om samen met de regio in actie te komen om deze plannen tegen te houden.”

 

Reizigersorganisatie Rover meldde in januari van dit jaar nog dat de intercity tussen Alkmaar en Amsterdam tweede is op de lijst van ‘volste treinen’ in Noord-Holland. Nu dreigt deze dus vervangen te worden door een sprinter. Rover vreest dat de treinen hierdoor nog voller zullen raken. Voor reizigers uit de driehoek Alkmaar, Haarlem en Amsterdam neemt de reistijd als gevolg van de voorgenomen maatregelen met minimaal een kwartier toe. Ajouaau: “Dit is wat de PvdA betreft onacceptabel. Wij willen graag van Gedeputeerde Staten weten of er vanuit de provincie bereidheid is om samen met de regio en het bedrijfsleven de directie van de NS aan te spreken op dit voornemen. Zo kunnen we hopelijk bewerkstelligen dat de plannen voor versobering van het treinaanbod van tafel gaan.”

 

Over de plannen van de NS is onder inwoners van Haarlem, Alkmaar en de omringende regio grote verontwaardiging ontstaan. Dit heeft geleid tot een petitie gestart door Rover en de PvdA Haarlem, met brede steun vanuit de andere lokale partijen. De petitie is inmiddels ook ondertekend door de Statenfractie van de PvdA Noord-Holland. Ondertekenen kan via deze link.

500.000 euro voor innovatie in de jeugdzorg

december 4th, 2013

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Zorg, Cultuur en Middelen op maandag 2 december heeft de PvdA-fractie samen met GroenLinks gepleit voor meer experimenteerruimte binnen de jeugdzorg. Hier moet wat de partijen betreft ook extra geld voor vrijgemaakt worden.Na een lange discussie  in de commissie is de  meerderheid van de partijen met dit voorstel akkoord gegaan. Gedeputeerde Staten komt met een uitgewerkt voorstel waarin 5 ton beschikbaar komt voor experimenten en innovatie in de jeugdzorg.

Deze middelen zullen ter beschikking worden gesteld aan aanbieders, gemeenten en betrokken organisaties in de gehele provincie. Gemeenten krijgen de lead bij het indienen van aanvragen. PvdA-Statenlid Attiya Gamri: ”De PvdA is ontzettend blij dat de extra experimenteerruimte er komt. Onlangs nog koppelden jeugdzorginstellingen aan ons terug welke initiatieven zij allemaal hebben kunnen ontwikkelen door financiele bijdragen van de provincie. Het is heel belangrijk dat dit een vervolg krijgt, want zo komen we er achter wat werkt en niet werkt in de jeugdzorg. De transitie van jeugdzorg kost veel tijd en energie. Hopelijk geven deze middelen jeugdzorgorganisaties en gemeenten een impuls om verder te gaan op de ingeslagen weg.”

PvdA Noord-Holland stelt Roel de Wit prijs in

november 24th, 2013

 

 De PvdA Noord-Holland gaat vanaf 2014 de Roel de Wit prijs uitreiken als waardering en aanmoediging voor initiatieven op het gebied van het bereikbaar en toegankelijk maken van natuur en recreatie. De prijs is vernoemd naar voormalig Commissaris der Koningin en burgemeester van Alkmaar Roel de Wit. Op deze manier wil de PvdA de herinnering aan zijn verdiensten op het gebied van landschap, natuur en recreatie levend houden.

 De Roel de Wit prijs is bedoeld voor een persoon of organisatie die groen, natuur en recreatie toegankelijk en bereikbaar heeft gemaakt voor een breed publiek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het betrekken van kwetsbare groepen bij natuur en milieu of het bevorderen van recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperkt inkomen.

 De PvdA roept  u op om personen, organisaties of projecten te nomineren voor de Roel de Wit prijs! Hierbij verzoeken we u bij de nominatie kort en bondig de reden van de voordracht te formuleren. De aanmelding sluit op 15 januari 2014 en de uitreiking zal op vrijdagmiddag 14 februari 2014 plaatsvinden in het Provinciehuis van Noord-Holland. De jury bestaat uit Frans Tielrooij (oud gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) Jan Kuiper (oud-directeur Landschap Noord-Holland), statenleden Nico Papineau Salm en Greet Blokker, en Eelco Taams, bestuurslid van het Gewest PvdA Noord-Holland.

PvdA Noord-Holland stelt Roel de Wit prijs in

november 24th, 2013

 

 De PvdA Noord-Holland gaat vanaf 2014 de Roel de Wit prijs uitreiken als waardering en aanmoediging voor initiatieven op het gebied van het bereikbaar en toegankelijk maken van natuur en recreatie. De prijs is vernoemd naar voormalig Commissaris der Koningin en burgemeester van Alkmaar Roel de Wit. Op deze manier wil de PvdA de herinnering aan zijn verdiensten op het gebied van landschap, natuur en recreatie levend houden.

 De Roel de Wit prijs is bedoeld voor een persoon of organisatie die groen, natuur en recreatie toegankelijk en bereikbaar heeft gemaakt voor een breed publiek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het betrekken van kwetsbare groepen bij natuur en milieu of het bevorderen van recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperkt inkomen.

 De PvdA roept  u op om personen, organisaties of projecten te nomineren voor de Roel de Wit prijs! Hierbij verzoeken we u bij de nominatie kort en bondig de reden van de voordracht te formuleren. De aanmelding sluit op 15 januari 2014 en de uitreiking zal op vrijdagmiddag 14 februari 2014 plaatsvinden in het Provinciehuis van Noord-Holland. De jury bestaat uit Frans Tielrooij (oud gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) Jan Kuiper (oud-directeur Landschap Noord-Holland), statenleden Nico Papineau Salm en Greet Blokker, en Eelco Taams, bestuurslid van het Gewest PvdA Noord-Holland.

Provincie draagt tot 2016 zorg voor Pleegzorgfonds

november 13th, 2013

Ook na overdracht jeugdzorg eenmalige bijdrage van 100.000 euro

 

 

De provincie Noord-Holland draagt tot 1 januari 2016 zorg voor de financiële dekking van het provinciale Pleegzorgfonds, door in 2015 eenmalig 100.000 euro in het fonds te storten. Een motie die daartoe opriep, ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen door de PvdA en de ChristenUnie-SGP, kreeg brede steun binnen Provinciale Staten. PvdA-Statenlid Attiya Gamri: “We zijn ontzettend blij dat het voortbestaan van het Pleegzorgfonds hiermee voorlopig zeker is gesteld, ook nadat de provincie de jeugdzorgtaken heeft overgedragen aan gemeenten.”

 

 Op 1 januari 2015 dragen provincies de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg formeel over aan gemeenten. Lange tijd was onduidelijk of het na de transitie nog mogelijk zou zijn voor ouders van pleegkinderen om een beroep te doen op het provinciale Pleegzorgfonds. Het fonds zou vanaf 2015 immers worden overgedragen aan gemeenten, die dan gezamenlijk zorg zouden moeten dragen voor de financiële dekking. De vrees was dat het Pleegzorgfonds, met alle andere taken die op gemeenten afkomen, tussen wal en schip zou vallen. ChristenUnie-SGP-Statenlid Geert Jongsma: “Pleegouders en kinderen mogen wat ons betreft echter op geen enkele wijze nadeel ondervinden van de transitie. Het is dan ook een goede zaak dat de provincie de verantwoordelijkheid nog een jaar op zich neemt.” Gedeputeerde Staten werd ook opgeroepen om gemeenten te stimuleren zo snel mogelijk met een alternatief te komen, zodat het Pleegzorgfonds na 1 januari 2016 kan blijven bestaan zonder bijdrage van de provincie. 

 

 Het Pleegzorgfonds is in 2008 tot stand gekomen op initiatief van oud ChristenUnie-SGP-Statenlid Johan Kardol. Aanleiding was het afnemend aantal pleeggezinnen als gevolg van het niet langer kostendekkend zijn van de opvangvergoeding. Het Pleegzorgfonds voorziet hierin door onder meer ondersteuning te verlenen bij zorg- en vervoerskosten. Vanwege het recente overlijden van de heer Kardol is op initiatief van de PvdA-fractie gekozen om de motie naar zijn initiatief te vernoemen.

 

  

 

« Prev - Next »

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com