Archive for maart, 2007

1 april Assyrisch Nieuwjaar 6757

maart 31st, 2007

Overal in de USA, Europa en in het Midden-Oosten vieren de 5 à 6 miljoen Assyriërs hun nieuwjaar. “Akitu, Assyrian New year “, het jaar 6757 !

Zelf zal ik het feest in Duitsland bijwonen, georganiseerd door de Assyrische Vereniging in Gutersloh.
habnison.jpg

De Assyriërs in Turkije mogen tot op heden officieel niet hun nieuwjaar vieren. In Iran en Irak staat dit in de wet. In Syrië wordt het als een cultureel festival toegestaan. Gelukkig hoeven wij deze discussie in Nederland niet te voeren, iedereen mag “whatever” zij wil vieren…

Gesprekken met externe partijen…

maart 31st, 2007

Gesprekken met externe partijen onderdeel van onderhandelingen

Na een start in goede sfeer op de Wilmersberg in De Lutte, worden de onderhandelingen onder leiding van informateur Hendrikx voor de vorming van het bestuursakkoord 2007-2011 met CDA, PvdA en VVD voortgezet met externe partners. De informateur heeft vele brieven ontvangen uit de samenleving. Met een aantal van hen worden gesprekken gevoerd. De gesprekken vinden afwisselend in Zwolle en in het landelijk gebied plaats.

Bron: overijssel.nl

Zelf zal ik namens de PvdA deelnemen aan een expert-bijeenkomst.

Wilmersberg was goed en interessant. Ik heb de mogelijkheid gekregen om met veel nieuwe statenleden te spreken en nader kennis te maken.

Startconferentie Provinciale Staten

maart 30th, 2007

De komende dagen zijn de 47 nieuwe en ‘oude’ statenleden in Lutte. Daar verzorgt het presidium een inwerkprogramma. De eerste bijeenkomst zal in het teken staan van kennis maken: ‘wie ben je en wat doe je…?’ (In het presidium zitten de fractievoorzitters van alle partijen, zij stelt de conceptagenda voor de Statenvergadering op.)

Daarnaast wordt volop gesproken over onze rol als volksvertegenwoordigers in het Middenbestuur. De dagvoorzitter is mijn partijgenoot uit Zwolle, Han Noten, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer.

Dit soort bijeenkomsten lijken vaak overbodig, maar uit ervaring weet ik dat je elkaar juist leert kennen en een basis legt voor de komende vier jaar. Daarom raad ik alle nieuwe statenleden aan om wel de startconferentie bij te wonen, en zoveel mogelijk contacten te leggen met statenleden van andere politieke partijen.

Ik ben erg blij dat wij onze startconferentie in een prachtig gebied van Overijssel houden. Stiekem durf ik wel te zeggen: ‘het mooiste gebied…’

meer.jpg

Tsja… ik weet zeker dat Twente de 47 statenleden verrast door haar schoonheid, het is de glimlach van Overijssel…!

Ik hoop dat er voldoende ruimte is in het programma voor een lange wandeling. Als het weer zo blijft, vergeten de 47 statenleden deze dagen niet snel. Velen spreken de komende vier jaar dan van de schoonheid van Twente.

twente1.jpg


Bloemen van B & W Oldenzaal

maart 26th, 2007

bloemen2jpg.JPGbloemen.JPG

Ik heb veel bloemen gehad de afgelopen weken maar de bloemen van de Burgemeester en wethouders van de Gemeente Oldenzaal vond ik erg bijzonder.

Prachtig en wat een verrassing !

                                                a7maart07.jpgThank you for the flowers……

bloemenrozen.jpg

Bloemen van B & W Oldenzaal

maart 26th, 2007

bloemen2jpg.JPGbloemen.JPG

Ik heb veel bloemen gehad de afgelopen weken maar de bloemen van de Burgemeester en wethouders van de Gemeente Oldenzaal vond ik erg bijzonder.

Prachtig en wat een verrassing !

                                                a7maart07.jpgThank you for the flowers……

bloemenrozen.jpg

Black & White party in Twente

maart 26th, 2007

ajf-avond3jpg.jpg ajfenschede07-011_2.JPG

De Assyrische Jongeren Federatie, AJF, heeft afgelopen zaterdag een geweldige feest georganiseerd: ‘Black and White Party’. Het nieuwe bestuur, met onder andere Afram Touma en Yacob Yousef, waren benieuwd of het feest zou slagen. De opkomst was hoog en de jongeren (15 – 23 jaar) genoten volop.  De sfeer was optimaal en er werd ge-experimenteerd met muziek uit het verre ooste, midden -oosten in dit geval en pop-muziek uit het westen. Het was wel even wennen om de klassieke volksdansen te zien op westerse muziek, maar de DJ was hierin zeker geslaagd.  Er was geen Clash of Cultures te zien……!!

Ik wil AJF hartelijk bedanken voor hun steun en waardering tijdens de verkiezingen voor mijn politieke werk en participatie in de samenleving. Ik heb alle jongeren opgroepen om mee te doen met de samenleving (bijvoorbeeld in het vereningsleven), en bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Ik heb veel jongeren gesproken die interesse hebben voor de politiek, maar niet weten hoe ze dat vorm kunnen geven. Nick Zwart en ik waren namens de PvdA aanwezig.

ajf-avond.jpg ajf-avond2jpg.jpg ajf-avond6jpg.jpg

Foto’s: Gabriel Genc

Black & White party in Twente

maart 26th, 2007

ajf-avond3jpg.jpg ajfenschede07-011_2.JPG

De Assyrische Jongeren Federatie, AJF, heeft afgelopen zaterdag een geweldige feest georganiseerd: ‘Black and White Party’. Het nieuwe bestuur, met onder andere Afram Touma en Yacob Yousef, waren benieuwd of het feest zou slagen. De opkomst was hoog en de jongeren (15 – 23 jaar) genoten volop.  De sfeer was optimaal en er werd ge-experimenteerd met muziek uit het verre ooste, midden -oosten in dit geval en pop-muziek uit het westen. Het was wel even wennen om de klassieke volksdansen te zien op westerse muziek, maar de DJ was hierin zeker geslaagd.  Er was geen Clash of Cultures te zien……!!

Ik wil AJF hartelijk bedanken voor hun steun en waardering tijdens de verkiezingen voor mijn politieke werk en participatie in de samenleving. Ik heb alle jongeren opgroepen om mee te doen met de samenleving (bijvoorbeeld in het vereningsleven), en bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Ik heb veel jongeren gesproken die interesse hebben voor de politiek, maar niet weten hoe ze dat vorm kunnen geven. Nick Zwart en ik waren namens de PvdA aanwezig.

ajf-avond.jpg ajf-avond2jpg.jpg ajf-avond6jpg.jpg

Foto’s: Gabriel Genc

Onderhandelingen

maart 26th, 2007

In de fractievergadering van afgelopen woensdag hebben wij het over de onderhandelingen gehad.

Namens de fractie zitten Carry en Wim zitten bij de onderhandelingen. Er staat veel te gebeuren: praten met kandidaat-gedeputeerden, bespreken van de onderhandelingen, 
samen vorm en inhoud geven aan de fractie, teambuilding, etc…

Spannende tijden…!!

Dit weekend ben ik uitgenodigd door de Assyrische Jongeren Federatie, AJF, in Enschede. Ze hebben een nieuw bestuur: Afram Touma en Yakob Yousef gaan AJF aansturen. AJF organiseert activiteiten voor jongeren in Overijssel.

ajfblackandwhiteparty.jpg

En ik heb bezoek uit San Francisco, USA. We gaan er een gezellig weekend van maken!

Onderhandelingen in goede sfeer….

maart 23rd, 2007

Onderhandelingen bestuur Overijssel in goede sfeer……

bron:www.overijssel.nl

De onderhandelingen tussen de coalitiepartners CDA, PvdA en VVD verlopen volgens informateur mr. J.A.M. Hendrikx in een goede en ontspannen sfeer. Gisteren maakte hij het tijdspad voor de onderhandelingen bekend.

collegeonderhandelingen_595.jpg (68 Kb)

Deze week startten de onderhandelingen in de Willemsberg in de Lutte. Hier zijn afspraken gemaakt over het proces en is een inventarisatie gemaakt van bespreekpunten. Ook zijn de hoofdlijnen die in het bestuursakkoord terugkomen aan de orde geweest. Voor volgende week en de weken daarna volgen de onderhandelingen het volgende traject:

Week van 26 – 30 maart

  • Bespreken van specifieke onderwerpen
  • Totstandkoming van een eerste concept bestuursakkoord

Week van 2 – 6 april

  • Bespreking van eerste concept bestuursakkoord
  • Enkele gesprekken met externe partners

Week van 10 – 13 april

  • Enkele gesprekken met externe partners
  • Formulering van concept-bestuursakkoord

Week van 16 – 20 april

  • Overleg in fracties over concept-bestuursakkoord
  • Presentatie Bestuursakkoord Overijssel 2007-2011

Week van 23 – 27 april

  • Vaststelling in Provinciale Staten op donderdag 26 april

Nog nader te bepalen

  • benoeming en constituerend beraad nieuw college van Gedeputeerde Staten

Bezoekersaantal…

maart 21st, 2007

Vanaf maart 2007  tot nu toe hebben 1330 mensen mijn site bezocht, dit is gemiddeld  50 mensen per dag.  Geweldig dat zoveel mensen belangstelling hebben voor mijn site. Dat zij willen weten welke zaken mij bezig houden, en dat zij willen lezen over mijn werk als lid van de Provinciale Staten in Overijssel.

Ik zou het erg leuk vinden als jullie eens een reactie achter laten…

Thanks for visiting my site…

Next »

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com