Archive for april, 2007

Fietsroutenetwerk Twente

april 27th, 2007

In Overijssel wordt gewerkt aan een bewegwijzerd fietsroutenetwerk. Het netwerk beslaat honderden kilometers. Binnenkort kunnen fietsers eindeloos veel routes fietsen met behulp van zogenaamde knooppunten. Op dit moment worden op verschillende plaatsen in Twente al de eerste borden en panelen geplaatst.

Woensdagochtend heb ik de opening van het Fietsroutenetwerk Twente bijgewoond. De officiële opening werd verricht door Carry Abbenhues (GS,) Jeroen Goudt (Wethouder Enschede) en Jan Dijksma, voorzitter van de Stichting Landelijk Fietsplatform.

carry-en-jeroen.jpg
Onder de aanwezigen waren Veel collega’s die op verschillende manieren betrokken waren bij het fietsroutenetwerk Twente. De betrokkenen waren afkomstig uit de hele provincie en ook uit Duitsland.

Er waren niet veel statenleden aanwezig maar Piet Schipper (VVD) en ik hebben genoten van Delden.  Samen met ongeveer 50 anderen hebben wij 6,3 kilometer gefietst. De borden op de knooppunten in het fietsroutenetwerk waren helder en informatief.

Ook waren De Losser Boggelreiders aanwezig. Ik heb de kans gekregen om op een fiets van 1900 te fietsen. Het viel niet mee!

 Toen ik de begeleider vroeg hoe de vrouwen in 1900 dit deden, antwoordde hij verlegen dat de vrouwen niet mochten fietsen in 1900. Wat een ontwikkeling heeft Nederland toch meegemaakt op het gebied van emancipatie! Tegenwoordig kan niemand zich voorstellen hoe de straten in Nederland eruit zouden zien met alleen maar mannen op de fiets. Vreselijk!

foto s : www.boggelrieders.nl

Een paar jaar geleden was ik samen met 20 Nederlandse professionals in Kamishli, in Syrië. In Kamilshi zijn geen vrouwen die fietsen. Tijdens die studiereis kwamen we tot het plan om daar, in Kamilshi als vrouwen te gaan fietsen. Misschien konden we zo het proces versnellen… Tsja, helaas konden wij niet zo snel tien fietsen regelen. Ik geloof dat nu nog steeds de vrouwen in Syrië niet mogen fietsen.

Studieavond integratie Enschede

april 27th, 2007

Woensdagavond organiseerde de gemeente Enschede een studieavond over de integratie van de Assyriërs in Enschede.

integratieavonded-w.jpg

Wethouder Ed Wallinga en verschillende Assyrische organisaties hebben mij gevraagd om een workshop te geven over de identiteitsvragen van de Assyrische jongeren. Ook gemeenteraadslid Sabri Gabriel is gevraagd een rol te spelen tijdens deze avond.

integratie-avond2.jpg

Ed Wallinga is een aantal weken geleden samen met een delegatie naar de stad Sodertalje (Zweden) geweest.
De reden om deze studiereis te maken, was het onderzoeken van de situatie van Assyriërs in Sodertalje. In deze Zweedse stad wonen meer dan 15.000 Assyriërs. Enschede kan van Sodertalje’s ervaringen met onze gemeenschap dus veel leren wat betreft de integratie van de Assyriërs.

De nieuwe bisschop van de Syr.Ort. kerk heeft de aanwezigen toegesproken over integratie.

bisschop-augin-a.jpg

De Assyriers staan in Twente bekend onder verschillende namen, zoals Syrisch-
Orthodoxen, Suroye, Suryoye, Arameërs, Syrisch sprekenden e.a. Al deze namen hebben een rol gespeeld in de rijke historie van dit cultuurvolk uit Mesopotamië.

foto: Gabriel Genc

Raad van Toezicht van PaFemme

april 24th, 2007

maxima-016.jpg

Vandaag heb ik voor het eerst een bestuursvergadering van PaFemme bijgewoond in Houten. PaFemme is een organisatie die zich inzet voor de participatie van allochtone vrouwen in verschillende gebieden van de Nederlandse samenleving. Door het lidmaatschap van Maxima heeft PaFemme bekendheid gekregen.
Projecten van PaFemme zijn onder andere het oprichten van een businessclub, het matchen van directeuren van multinationals als Shell en het coachen van allochtone vrouwen als zij zelfstandig ondernemer willen worden, heel divers dus.
De komende drie maanden zal ik deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Na die periode bekijken het bestuur en ik of wij met elkaar doorgaan. Ik ben benieuwd of ik het qua tijd kan opbrengen, want de onderwerpen spreken mij erg aan.
Naast de kennis en deskundigheid die ik inbreng, hoop ik zelf ook veel te leren van de bestuursleden en de stichting. Veel vrouwen in het bestuur hebben zelf een onderneming en zijn heel bevlogen. Stuk voor stuk zijn het vrouwen uit verschillende culturen met veel bagage.

Enschedese Marathon voor erkenning Genocide

april 23rd, 2007

De afgelopen twee dagen heb ik het 50-jarig jubileum van de Assyrische Democratische Organisatie (ADO) bijgewoond in Twente. Er waren veel gasten aanwezig die de afgelopen 50 jaar op verschillende manieren betrokken waren bij deze organisatie.
Assyriërs in Syrië leven nog steeds in een situatie waarin de mensenrechten worden geschonden. De afgelopen twee dagen bracht de ADO deze situatie onder de aandacht.

 
Matthea Vrij van Radio 1 (EO) was ook aanwezig. Samen zijn wij in Irak geweest.

Er zijn vele vragen geweest over de behoefte van een eigen provincie in Irak en de rol die de Nederlandse overheid hierin kan spelen. Er was volop muziek, dans en debat. Meer dan 1000 mensen waren aanwezig bij dit jubileum. Naast het jubileum van de ADO kwamen Assyriërs ook tijdens de Enschedese marathon onder de aandacht. Afgelopen zondag liepen meer dan 90 jongeren de marathon.
Zij droegen T-shirts met de tekst: “Turkey should recognize the Assyrian genocide 1915.” De Assyrische Jongeren Federatie organiseert deze activiteit elk jaar. 

Door de aandacht die ze de afgelopen jaren hebben gekregen, liepen dit jaar meer jongeren mee. Naast jongeren uit Nederland liepen ook jongeren uit Duitsland, de VS en Groot Brittanië mee.
Het was bemoedigend dat zoveel jongeren warm liepen om onder de aandacht te brengen wat niet genegeerd mag worden.   

 
Foto’s : Gabriel G.   
                                                                                                                             
Sabri Gabriel, CDA-raadslid uit Enschede, heeft 5 km met de jongeren meegelopen. Volgend jaar zal ik ook een poging wagen.

Afscheid Jan Kristen

april 20th, 2007

jan-kristen.jpg  Foto: Provincie Overijssel

Op 19 april heeft Jan Kristen afscheid genomen van het college van Gedeputeerde Staten. Hij is 11 jaar lid van het college geweest. 

Veel mensen hebben de kans gehad om afscheid te nemen van Jan, die op verschillende beleidsterreinen een belangrijke rol heeft gespeeld. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor meer kunst en cultuur in Overijssel. Daarnaast is hij  de trekker van de Kultuurhusen in Overijssel geweest.  Niet minder dan 25 jaar was Jan Kristen werkzaam in het openbaar bestuur. Sinds 1996 is Jan lid geweest van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Jan, probeer van je vrije tijd te genieten en ik kom jullie zeker opzoeken in Dalfsen!

Het was leuk om zoveel oude statenleden weer te zien en te spreken.

afscheid-staten2003-2007.jpg

Geschrokken … Turkije!!!

april 19th, 2007

Toen mijn broer mij belde met de mededeling dat er in Turkije christenen zijn vermoord kon ik geen woord meer uitbrengen…..

Ik ben geschrokken en werd er erg emotioneel van. Er ging van alles door mij heen; verhalen van mijn opa over de genocide op de Assyriërs in 1915, mijn oma die regelmatig bang is geweest voor Turkse soldaten die het dorp op geweldadige wijze beheersten, beelden van Zuidoost Turkije waarbij mijn moeder werd gediscrimineerd en uitgescholden voor “slechte vrouw,” omdat ze christen was…  Van alles ging door mij heen, het is anno 2007 en dit gebeurt in een land dat op weg is naar Europa. Hoeveel gevallen halen het nieuws niet? Hoeveel mensen maken plannen om te vluchten uit Turkije omdat ze zich niet veilig voelen? Hoe staat het met de 30 à 40 duizend Assyriërs die nu nog in Turkije leven?  Hoe staat het met de Syrisch-Orthodoxe kerken en kloosters in Turks Assyrië ?

Teveel vragen en beelden die allemaal emoties oproepen.

Ik ben benieuwd of de Nederlanse Turken morgen massaal gaan protesteren tegen deze gruwelijke daden voor de Turkse ambasadeur in Den Haag en het consulaat in Deventer. Ik ben benieuwd of de Nederlandse Turkse studenten morgen massaal de straat opgaan en hun geboorte land vanaf de  Amsterdamse Dam  kritisch toespreken.  Ik ben benieuwd…

Gekozen tot vice-voorzitter PvdA Overijssel

april 19th, 2007

De fractie van de PvdA Overijssel heeft mij unaniem gekozen tot vice-voorzitter van de fractie. Ik ben erg erg blij met deze blijk van vertrouwen en waardering  voor mijn inzet.

Dit betekent dat ik onze fractievoorzitter Wim van Dalhuisen ondersteun in zijn leiderschap en eventueel taken van hem overneem.

Het worden vier leuke jaren met negen gemotiveerde statenleden die allemaal bereid zijn om de visie van de PvdA Overijssel verder vorm te geven.

Jaarvergadering PvdA Oldenzaal

april 19th, 2007

Vanavond heb ik de jaarvergadering van de PvdA afdeling in Oldenzaal bijgewoond. Ik heb kort uiteengezet hoe de onderhandelingen zijn verlopen en verteld over de eventuele portefeuiles die de PvdA krijgt.

Ook heb ik de afdeling bedankt voor hun betrokkenheid en inzet tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Meer dan twintig mensen hebben zich ingezet tijdens de campagne.

Ik heb toegezegd dat ik een discussie ga organiseren voor de leden van de PvdA over de toekomst van Luchthaven Twente. Ik wil graag door de leden uit Oldenzaal gevoed worden over hun visie en mening hierover. Dit ga ik doen zodra er duidelijkheid is in de Provincie over aantal zaken.

Na de jaarvergadering zijn een aantal sprekers uit Oldenzaal aan het woord geweest. Zij behoorden tot de Stichting Stadshart Oldenzaal. Deze stiching wedijvert voor behoud, verbetering en restauratie van het oude stadshart van de stad Oldenzaal.

Ik vond hun voordracht indrukwekkend, helemaal omdat deze mensen dit in hun vrije tijd doen. Erg goed! De drie heren hadden een heel duidelijk beeld van hoe ze Oldenzaal weer zouden willen zien: de historische waarden moeten nadrukkelijker naar voren gehaald worden en monumenten in de binnenstad moeten gerestaureerd.  De gemeente is nu aan zet. Zij dient met een plan te komen hoe ze hier tegenaan kijkt en of ze hiervoor middelen beschikbaar wil stellen. Mocht de gemeente dit besluiten dan kan zij kijken of de Provincie hierin een rol kan spelen vanuit de monumentenzorg.

Al me al was het een interessante jaarvergadering; de “harde kern” van de PvdA Oldenzaal was nadrukkelijk aanwezig bij de Gulle Lach te Oldenzaal.

Stichting Alternatieven Vliegveld Twente

april 17th, 2007

staten071.jpg 

Naar aanleiding van mijn vragen tijdens het vragenuurtje in de Provinciale Staten van Overijssel heeft de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente contact met mij opgenomen. 

Het bestuur van deze stichting heeft mij uitgenodigd om op 27 april aanstaande nader kennis te maken.

Ik heb veel waardering voor de honderden burgers uit Twente die zich inzetten voor vliegdveld Twente.

De eerste Statenvergadering

april 16th, 2007

staten07.jpg        

Op woensdag 11 april hebben de Provinciale Staten de eerste officiële vergadering gehad. In het verleden hadden wij altijd de hele dag commissievergaderingen en ’s avonds Statenvergadering. Maar omdat er nog geen regeerakkoord is, zijn er nu ook nog geen commissies. Deze worden waarschijnlijk 26 april vastgesteld, net als de toekomstige gedeputeerden met de portefeuilles.

Wij hebben tijdens de eerste vergadering direct gebruik gemaakt van het vragenuurtje. Jan Jaap Kolkman en ik hebben namens onze fractie aandacht gevraagd voor de discussie die gaande is over Essent en Nuon, en voor de ontwikkelingen van Luchthaven Twente.

Luchthaven Twente:
We hebben de vraag gesteld die de bewoners van Enschede, Hengelo en Oldenzaal bezig houdt: Hoe komt het dat er geen ‘0-variant scan’ wordt gedaan? De Staten wachten op de uitkomst van de MER (Milieu Effect Rapportage) en MKBA (Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse), maar in deze onderzoeken komt de 0-variant niet voor. Terwijl er veel ideeën zijn die in plaats van een luchthaven gerealiseerd kunnen worden.

De gedeputeerde heeft toegezegd dit in het overleg met de gemeente Enschede mee te nemen, en binnen een maand de Staten een voorstel te doen over een eventuele alternatieve scan. Mijn fractie wacht dit af. Mocht dit onvoldoende zijn dan vragen wij hier in de commissie weer aandacht voor.

 staten021.jpg

Tubbergen en statushouders:
Ik had tijdens het vragenuurtje eigenlijk ook aandacht voor de ontwikkeling in Tubbergen willen vragen, over de gevolgen van het generaal pardon op de huisvesting voor statushouders. Net als alle andere provincies moet Overijssel ook meer statushouders  huisvesten als er straks twintigduizend mensen een verblijfsvergunning krijgen.  Uiteindelijk heb ik me beperkt tot Luchthaven Twente en gaan we de andere zaken in de commissie aan de orde stellen.

Next »

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com