Archive for mei, 2007

Op naar een sterker Twente

mei 31st, 2007

regiotwente.jpgVorige week werd voor bestuurders, gemeenteraadsleden en statenleden de conferentie “Agenda van Twente” georganiseerd.
Dit was een gezamenlijk initiatief van de Regio Twente en de Provincie Overijssel.
In de “Agenda van Twente” staan zaken centraal die nodig zijn om een sterkere sociaaleconomische structuur in Twente te realiseren, zoals het vergroten van de werkgelegenheid en de mobiliteit.

Het werd mij tijdens de conferentie duidelijk dat Twente ambities heeft en duidelijk in staat is om te kiezen. Tijdens de conferentie heb ik laten weten dat ik blij ben met deze ambities en dat ik dit de afgelopen jaren heb gemist. Mijn boodschap was: Regio Twente, heb lef en kies! Zodra Twente in staat is om te kiezen en werk te maken van deze keuzes, dan zal dat ook uitstralen naar de andere delen van de Provincie. Een Regio die duidelijk kiest en daar naar handelt is te waarderen en kan zeker op steun rekenen vanuit Zwolle. Mijn steun heeft de Regio in ieder geval!

Het was een zinvolle conferentie en een goede manier om in gesprek te zijn met de bestuurders van de Regio. Er was veel ruimte om over verschillende zaken je mening te geven en van gedachten te wisselen. Ik voel me hierdoor betrokken en zal de ontwikkeling zeker blijven volgen. Als inwoner van Oldenzaal ben ik erg blij dat ook Oldenzaal betrokken is bij deze ambitieuze plannen.

Regio Twente, wordt vervolgd!

regiotwente2jpg.gif Het Hulsbeek in Oldenzaal

Eerste Kamer verkiezingen in Zwolle

mei 31st, 2007

p102270.jpg Margriet Meindertsma

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de Provinciale Staten. Deze week zijn die verkiezingen geweest. De negen statenleden van de PvdA hebben hun stem uitgebracht voor de PvdA.Vanuit Overijssel zijn de volgende drie kandidaten:Han Note, Margriet Meindertsma en Wim van der Noordt.

wim.jpg Wim van der Noordt
Ik ben blij dat Overijssel nu twee kandidaten in de Eerste Kamer heeft. Helemaal nu wij uit Overijssel geen Tweede Kamerleden  meer hebben is het goed dat wij in de Eerste Kamer wel aantal leden hebben.

De statenleden uit Overijssel hebben hun stem  heel divers uitgebracht. Dit getuigt van een open en democratische stemming en het maakt duidelijk dat alle kandidaten op de lijst van de PvdA mensen zijn met competentie en deskundigheid.
De reacties op onze uiteenlopende stemming was wisselend. Zelf interpreeer ik deze diversiteit als iets positiefs waaruit blijkt dat er ruimte binnen de PvdA bestaat voor eigen keuzes. Deze ruimte is niet bij alle politieke partijen vanzelfsprekend.  Het is jammer dat Wim van de Noordt het niet gehaald heeft maar onze twee kandidaten uit Overijssel  gaan ons vertegenwoordigen in Den Haag.

Ik ben erg benieuwd wat zij met het dossier “Irak “gaan doen…..

p103018.jpg Han Noten, voorzitter fractie PvdA

Onze meidenavond in Enschede…..

mei 28th, 2007

Gisteravond had ik een traditionele meidenavond in Enschede. Dit hebben wij eens in de zoveel tijd: meiden (vriendinnen) onder elkaar. Wij noemen dit nog steeds een meidenavond, maar ondertussen hebben aantal van ons kinderen, sommigen zijn getrouwd, anderen alleen en zijn de dertig gepasseerd. Van meiden mogen we dus eigenlijk niet meer spreken, maar het voelt goed omdat de sfeer en de onderwerpen ” meiden-achtig” zijn noemen wij het toch meidenavond. De onderwerpen vliegen onafgemaakt door de woonkamer en er is niemand die zich er om bekommerd. Veel gelach en geouwehoer.

Heel gezellig en de hapjes zijn echt multi-culti. De allochtone meiden laten vaak hun moeders heerlijke hapjes maken en de nederlandse meiden gaan snel langs de AH. Van olijven tot borrelnoten, van Assyrische koffie tot ijsthee. Niets is vreemd of niet lekker, alles mag en kan. Welke taal nu precies gesproken wordt op zo n avond is geheel ondefinieerbaar, we starten in het Nederlands want dat kan iedereen volgen, maar al gauw vliegen er Assyrische woorden tussendoor, daarna komen de arabische en turkse worden om de hoek. En om het helemaal makkelijk te maken krijgt Meryem het altijd voor elkaar om ook Twentse woorden te gebruiken. Een eigen gecreerde taal op zo n avond, door iedereen goed te verstaan en te volgen. Iedereen voelt zich thuis en doet mee.

Er is niet veel cultuur of politiek op zo’n avond maar Marleen heeft er een traditie van gemaakt om een gedicht voor te lezen dus ook dit keer. Zelf ben ik niet zo’n poeet, toch heb ik aandachtig geluisterd naar wat Marleen had voorbereid om ons te verrassen.

Dit keer heeft Marleen mij ermee geraakt, want ze had een stukje uit het boek ‘De toren van Babel’ van Morris L. West gekozen, dat ze op een prachtige manier voorlas:

“…. Toen de lichten van de oude stad achter hem terug weken voelde hij een zekere spijt.De wortel streng van het menselijke gevoel bleef zich altijd hechten aan haar geboorte grond. En altijd was er de herinnering die zich op onverwachte momenten pijnlijk bleef roeren, soms door de val van het licht, soms door de geur van stoffige bloemen of de toon waarop een zin in de moedertaal werd uitgesproken. Maar reisde je lang genoeg en ver genoeg, dan werd je ten slotte zoals
de bedoeïenen, levend in de ruimte van de woestijn zonder bindingen, zonder blijvende liefde en niets bouwend, want morgen zou het toch weer door het zand worden bedolven. En na een tijd zouden de herinneringen die je aan je geboorteplaats bonden zwak en vaag worden, zoals een melodie die gefloten wordt door een herder in de heuvels, slechts half beluisterd en snel vergeten….”

Behalve een snik wat het muisstil in de woonkamer… Prachtig !

Afscheid Hans Visscher na 12 jaar staten

mei 28th, 2007

afscheid-hans-v-22mei07-035.jpgafscheid-hans-v-22mei07-020.jpgafscheid-hans-v-22mei07-013.jpgafscheid-hans-v-22mei07-006.jpg

Afgelopen week organiseerde de fractie van de VVD Oldenzaal een afscheidsfeest voor Hans Visscher. Hans heeft de afgelopen jaren veel betekend voor Oldenzaal en Overijssel. Zijn fractie heeft hem verrast met een bijzondere avond.
In zijn speech vertelde Hans dat hij de afgelopen jaren veel heeft bereikt en dat hij zich met plezier heeft ingezet. Hij benadrukte de goede samenwerking binnen de politiek, die het mogelijk maakte om als partij vooruitgang te boeken. Er waren politici van het CDA en PvdA aanwezig, ook de burgemeester van Oldenzaal was er.

Ik heb in de Provinciale Staten van Overijssel 4 jaar met Hans politiek bedreven. Hij was vasthoudend en helder in zijn visie. Informeel was Hans nadrukkelijk aanwezig, vooral tijdens de IPO bijeenkomsten. Tijdens een studiereis naar Brussel heb ik veel met Hans gelachen, toen leerde ik hem kennen als een man met veel humor, een sfeer-maker! Ik ben benieuwd of er binnen de huidige VVD fractie in de Provinciale Staten iemand zit, die zijn humor en vastberadenheid kan evenaren.

Dak en thuislozenbeleid kritisch volgen….

mei 23rd, 2007

Dak- en thuislozenbeleid kritisch gevolgd

Naar aanleiding van vragen van de PvdA Overijssel heeft Gedeputeerde Staten in de commissievergadering van 23 mei toegezegd het landelijke dak- en thuislozenbeleid kritisch te volgen. De PvdA is bezorgd over de gevolgen van landelijke bezuinigingen voor het dak- en thuislozenbeleid in Overijssel. Ze is bang dat er straks niet voldoende opvangplaatsen meer zijn.

Gedeputeerde Staten heeft gezegd deze zorgen te delen en als het nodig is te lobbyen voor ander beleid en de Overijsselse steden hierin te steunen.

Als de bezuinigingsplannen doorgaan, moet Enschede bijvoorbeeld haar middelen (rijksgeld) delen met Hengelo en Oldenzaal. Dit betekent dat een aantal bedden in Enschede verdwijnt zodat Hengelo en Oldenzaal ook hun dak- en thuislozenbeleid voort kunnen zetten.

De PvdA heeft tijdens de verkiezingen steeds gezegd: “iedereen onderdak in Overijssel” . Statenlid Attiya Tunc:  Het is absurd dat mensen op straat moeten slapen. Het is net of Den Haag Overijssel wil straffen omdat ze het zo goed doet met de opvang van dak- en thuislozen. Ik hoop op meer steun vanuit Den Haag en niet andersom.

De PvdA Overijssel vindt in het kader van het armoedebeleid de dak- en thuislozen problematiek van belang. Samen met de gemeentes kan de provincie een belangrijke rol hierin spelen.

bron;www.pvdaoverijssel.nl

Sportfonds 'arme' gezinnen???

mei 20th, 2007

Onlangs las ik in de wekelijkse knipselkrant die alle statenleden ontvangen een krantenartikel: “Sportfonds ‘arme’ gezinnen.”

Met verbazing heb ik het artikel, dat pas in de TC Tubantia stond, gelezen.
Ik herkende het CDA van de afgelopen vier jaar hier absoluut niet in terug. Is dit de nieuwe koers van het CDA Overijssel? Gaan ze een soort “provinciale sociale dienst” ontwikkelen, maar dan voor sportclubs die kinderen uit minimagezinnen sport willen aanbieden?
Dat sport heel goed is voor jong en oud zal niemand ontkennen. Hierover heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook beleid ontwikkeld, samen met de KNVB. Op 11 juni, in Arnhem, zal Overijssel blinken met haar project. Dan zullen Jarabee Jeugdzorg in Twente en VV Richtersbleek uit Enschede hun project presenteren, minister Rouvoet en de staatsecretaris zullen daarbij aanwezig zijn.
Dit is een zinvol, sterk project dat door het ministerie wordt gefinancierd. Door dit project krijgen jongeren een kans om bij VV Rigthersbleek aan sport te doen.

In het artikel worden mevr. Y. Nijhof en dhr. A. Beugelink (CDA statenleden) geciteerd. Ze gaan erg ver met hun verhaal en hebben er schijnbaar lang over nagedacht. Wat ik niet begrijp, is dat dit plan niet op een lijn ligt met het coalitieakkoord, waarvan de inkt nog niet droog is. Daarin is juist vastgesteld dat de provincie van dit soort omslachtige details en omwegen af wil en graag robuuster te werk wil gaan op dit gebied.
De werkwijze die in het artikel wordt beschreven staat haaks op de weg die het CDA volgens haar coalitieakkoord wil inslaan. Want om ervoor te zorgen dat een sportclub per kind 225,= euro ontvangt, zal namelijk het dubbele aan ambtenarenkosten uitgegeven moeten worden. Er zal een startnotitie moeten komen over criteria’s en contra-indicaties, vervolgens zal dit per kind bekeken moeten worden. Een prachtig idee, maar toch niet op provinciaal niveau?

Door mijn ervaring in de zorg weet ik hoe gemeenten in Overijssel worstelen met dit soort fondsen. Gemeenten noch sportclubs zitten te wachten op dit soort provinciale fondsen.
Ik ben voor een financiele ondersteuning aan alle gemeenten in Overijssel die beleid willen ontwikkelen om jongeren uit diverse doelgroepen te stimuleren aan sport te doen. Maar de vormgeving van het beleid moet wel vanuit de gemeenten komen en niet andersom.
Er zijn in Overijssel gemeenten die hun sportfondsbudgetten helemaal niet op krijgen. 
Hoe realistisch is dit provinciale sportfonds?

Sportfonds ‘arme’ gezinnen???

mei 20th, 2007

Onlangs las ik in de wekelijkse knipselkrant die alle statenleden ontvangen een krantenartikel: “Sportfonds ‘arme’ gezinnen.”

Met verbazing heb ik het artikel, dat pas in de TC Tubantia stond, gelezen.
Ik herkende het CDA van de afgelopen vier jaar hier absoluut niet in terug. Is dit de nieuwe koers van het CDA Overijssel? Gaan ze een soort “provinciale sociale dienst” ontwikkelen, maar dan voor sportclubs die kinderen uit minimagezinnen sport willen aanbieden?
Dat sport heel goed is voor jong en oud zal niemand ontkennen. Hierover heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook beleid ontwikkeld, samen met de KNVB. Op 11 juni, in Arnhem, zal Overijssel blinken met haar project. Dan zullen Jarabee Jeugdzorg in Twente en VV Richtersbleek uit Enschede hun project presenteren, minister Rouvoet en de staatsecretaris zullen daarbij aanwezig zijn.
Dit is een zinvol, sterk project dat door het ministerie wordt gefinancierd. Door dit project krijgen jongeren een kans om bij VV Rigthersbleek aan sport te doen.

In het artikel worden mevr. Y. Nijhof en dhr. A. Beugelink (CDA statenleden) geciteerd. Ze gaan erg ver met hun verhaal en hebben er schijnbaar lang over nagedacht. Wat ik niet begrijp, is dat dit plan niet op een lijn ligt met het coalitieakkoord, waarvan de inkt nog niet droog is. Daarin is juist vastgesteld dat de provincie van dit soort omslachtige details en omwegen af wil en graag robuuster te werk wil gaan op dit gebied.
De werkwijze die in het artikel wordt beschreven staat haaks op de weg die het CDA volgens haar coalitieakkoord wil inslaan. Want om ervoor te zorgen dat een sportclub per kind 225,= euro ontvangt, zal namelijk het dubbele aan ambtenarenkosten uitgegeven moeten worden. Er zal een startnotitie moeten komen over criteria’s en contra-indicaties, vervolgens zal dit per kind bekeken moeten worden. Een prachtig idee, maar toch niet op provinciaal niveau?

Door mijn ervaring in de zorg weet ik hoe gemeenten in Overijssel worstelen met dit soort fondsen. Gemeenten noch sportclubs zitten te wachten op dit soort provinciale fondsen.
Ik ben voor een financiele ondersteuning aan alle gemeenten in Overijssel die beleid willen ontwikkelen om jongeren uit diverse doelgroepen te stimuleren aan sport te doen. Maar de vormgeving van het beleid moet wel vanuit de gemeenten komen en niet andersom.
Er zijn in Overijssel gemeenten die hun sportfondsbudgetten helemaal niet op krijgen. 
Hoe realistisch is dit provinciale sportfonds?

Afscheid oude PvdA statenleden 2003 – 2007

mei 18th, 2007

afscheid-staten-03-07-006.jpg afscheid-staten-03-07-017.jpgafscheid-staten-03-07-023.jpg

In februari hadden we afgesproken om in mei een afscheidsetentje te organiseren met de oude statenfractie en partners. Dat etentje heeft inmiddels plaatsgevonden.

afscheid-staten-03-07-031.jpgafscheid-staten-03-07-032.jpg
Het was  heerlijk vertrouwd om met de 15 statenleden bij elkaar te zijn in Hellendoorn, bij De Kroon. Ook de twee leden van de Generale Staten, Jan Kristen en Carry Abbenhues, waren aanwezig.

Onze fractieleider Jan las een aantal citaten van leden voor. Sommigen konden het zich beslist niet herinneren, maar het was leuk en grappig om dit terug te horen.  Ook heeft Jan  met ons stilgestaan bij de behaalde resultaten in de afgelopen periode. De weidevogels, “de Nacht van Jos Harmelink”, de Jeugdzorg, allochtone vrouwen in de zorg en nog veel meer. Er is op verschillende gebieden ontzettend veel bereikt en wij hebben daadwerkelijk zaken voor elkaar gekregen of er een andere positieve draai aan gegeven. Er zijn miljoenen in Overijssel geinvesteerd ter verbetering of handhaving van zaken. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen in gang gezet die nog volop in beweging zijn.

 afscheid-staten-03-07-002.jpg

Ik kijk met plezier terug naar vier jaar hard werken en heb veel van mijn partijgenoten geleerd. Het is erg wennen aan de nieuwe fractie maar met veel geduld en inspanning zal ook de nieuwe fractie een team worden dat op een eigen manier resultaten gaat boeken.

Van sommige mensen heb ik geen afscheid genomen omdat ik ze graag wil bezoeken en dat ga ik ook doen.

Het politieke werk kan beginnen en er liggen veel PvdA-punten die opgepakt gaan worden, meteen voor het zomerreces. Het worden interessante jaren!

 afscheid-staten-03-07-029.jpg

afscheid-staten-03-07-016.jpg

afscheid-staten-03-07-025.jpg

5 mei ; Provinciale Staten en GS

mei 11th, 2007

  Tijdens het Bevrijdingsfestival presenteren leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten een bijzondere tentoonstelling onder de naam ‘Overijsselse symbolen van vrijheid’. Door middel van grote posters op de glazen brug van het Provinciehuis laten de Overijsselse politici zien wat vrijheid voor hen betekent. De brug vormt de letterlijke toegangsweg tot het festivalterrein achter het Provinciehuis in Zwolle.
‘Overijsselse symbolen van vrijheid’ wordt een kleurrijke expositie die allerlei persoonlijke gedachten over vrijheid verbeeldt. Fotografen Job Boersma en Hans Smit legden de beelden die Overijsselse politici bij vrijheid hebben in foto’s vast.

Kersverse Statenleden werden amper een paar weken na hun installatie al voor een grote uitdaging gesteld. Ze moesten voor zichzelf in woord en beeld vaststellen wat het begrip vrijheid voor hen betekent. De opdracht leidde uiteindelijk tot een serie prachtige en kleurrijke beelden. Deze beelden worden op panelen langs het voetgangerspad richting het festivalterrein van begeleidende teksten voorzien. De beelden en teksten worden ook in een brochure uitgebracht.

Op deze site is vast een voorproefje van de tentoonstelling te vinden. Nieuwsgierig geworden? Kom op 5 mei naar het festival in het Wezenlandenpark en bekijk de tentoonstelling. De beelden van de tentoonstelling zijn na 5 mei ook te bekijken op deze website.

Klik op de afbeeldingen voor de uitleg van de Overijsselse politici 

bron:www.overijssel.nl

————- 

 Attiya Tunc

Twee termen komen bij me op als het over vrijheid gaat; anders & gelijk. We zijn allemaal anders, we maken allemaal onze eigen keuzes, maar in wezen is iedereen gelijk aan elkaar. Dat is vrijheid voor mij, dat we allemaal anders mogen zijn, maar dat we toch gelijk aan elkaar zijn en met elkaar een samenleving vormen. 

 http://provincie.overijssel.nl/provinciale_staten/5_mei_-_uitgelicht/attiya_tunc_pvda

Actie Kerst in Nineveh

mei 10th, 2007

anisa-mentaha-en-attiya.jpg

Afgelopen weekend is de actie kerst in Nineveh (Irak) van start gegaan. Tijdens de vrouwenconferentie in Gütersloh (Duitsland) waarbij meer dan 75 vrouwen aanwezig waren, is door de vrouwenraad van de Assyrische Vereniging Duisburg (Duitsland,)  400 euro verzameld voor deze actie. Dit bedrag is overhandigd aan politica Attiya Tunc (PvdA Overijssel.)

diversen-mei07-012.JPG
Attiya Tunc heeft op verzoek van de Assyrian Academic Society te Chicago (VS) deze actie opgestart, met medewerking van Stichting Assyrie Nederland.

Attiya Tunc was door de organisatoren van de vrouwenconferentie uitgenodigd om een workshop te geven over vrouw en politiek binnen een “wij-cultuur” als die van de Assyriers.

 vrouwen.jpg

 Ook was de psychologe Anisa Said – Yonan uit Berlijn aanwezig, zij gaf workshop over huiselijk geweld en Mentaha Karaman over integratie problemen.

workshop-gutersloh.JPG

Vorig jaar heeft Attiya Tunc 10.000 euro ingezameld voor deze actie. Meer dan 10.000 kinderen in de provincie Nineveh hebben in december 2006 een kerstcadeau ontvangen. Iedereen kan deze actie steunen zie : www.assyrie.nl

Next »

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com