Archive for juni, 2007

Naar Den Haag voor Nineveh

juni 26th, 2007

a-in-irak2jpg.JPG Veldwerkonderzoek; een dramatische situatie !! 

De minderheden in Irak hebben het zwaar, dat is vast niemand ontgaan. Sinds de val van Saddam Hoessein ben ik meerdere keren in Irak geweest om te onderzoeken hoe de situatie van minderheden daar is. De grooste groep minderheden in Irak bestaat uit Christenen.  Na mijn eerste bezoek in 2004 heb ik in Den Haag en Brussel veel gelobbyd voor deze groepen. De gesprekken die ik heb gevoerd met Bert Koenders (PvdA)  en Albert Jan Maat (EU, CDA,)  hebben de afgelopen jaren tot een aantal moties geleid.

Sindsdien blijf ik de situatie volgen en politici informeren over de situatie van de verschillende groepen in Irak.

Op dit moment is het in Irak dramatisch voor deze groepen.
Veel Christenen hebben onlangs een brief ontvangen waarin zij werden verzocht op vrijdag naar de moskee te gaan. Ook werd hen in de brief opgedragen een extra belasting te betalen omdat ze christenen zijn. Dit hebben de Christenen eeuwenlang gedaan in het huidige Turkije. Mijn opa en vader hebben hier vaak over verteld. Nu schijnen Islamitische groepen in Irak dit weer in te voeren.
Er zijn christenen die te horen hebben gekregen dat wanneer zij zich niet tot de Islam willen bekeren, zij Irak zullen moeten verlaten of zullen worden onthoofd.

Gezien deze situatie is het dan ook niet gek dat de vluchtelingenstroom in extreme mate is toegenomen. Meer dan een half miljoen Christenen zijn naar Jordanie en Syrie gevlucht.
De komende weken zal dit alleen maar toenemen. 
Na een emotioneel telefoongesprek van een kerkleider uit Bagdad, ben ik naar Den Haag gegaan om diverse partijen te spreken over hun situatie. Ook heb ik NRC Handelsblad benaderd.

Veel politieke partijen hebben vragen gesteld aan Maxime Verhagen. De antwoorden zijn te lezen op : www.assyrie.nl .

Ik ben erg teleurgesteld in de antwoorden van Maxime Verhagen, minister Buitenlandse Zaken.

Wordt vervolgd…….

tweede-kamer-3.JPG

Fc Twente project "Leren en scoren "

juni 26th, 2007

 nl_4_1logo_scorenindewijk.jpg

Extra impuls nodig voor project ‘Leren en scoren’  Aanstaande woensdag gaat de PvdA samen met het CDA extra aandacht vragen voor het succesvolle project ‘Leren en scoren’. Gezamenlijk wordt er tijden de Provinciale Statenvergadering een motie ingediend om aanvullend 50.000 euro beschikbaar te stellen. ‘Leren en scoren’ is een project van Stichting FC Twente, Scoren in de Wijk. Door middel van educatieve en interactieve taalgames wordt de taalontwikkeling van achterstandsleerlingen bevorderd. Het project is gericht op kinderen van groep 6,7 en 8 van basisscholen in de probleemwijken Twekkelerveld in Enschede en Berflo Es in Hengelo. De kinderen bezoeken ook het trainingscomplex van FC Twente en het Arkestadion en praten met trainers en spelers. Sociale achterstand gaat vaak gepaard met taalachterstand. Op deze manier kunnen de kinderen in de sportieve omgeving van FC Twente leren communiceren en samenwerken. De taalgames worden straks in de hele provincie ingezet.

nl_1_4sidw_fct_supporters.jpg

 ‘In de meeste beroepen is taal erg belangrijk, het kan zelfs doorslaggevend zijn. Daarom is dit experiment zo waardevol’, aldus PvdA statenlid Attiya Tunc.  In de vorige statenperiode heeft de provincie al 50.000 euro in dit project geïnvesteerd. Om ‘Leren en scoren’ echt van de grond te krijgen is er nog 50.000 euro nodig. De PvdA juicht dit toe en hoopt dat dit project ook als voorbeeld dient voor andere ondernemers.   

Meer informatie: Attiya Tunc, PvdA statenlid Overijssel

Fc Twente project “Leren en scoren “

juni 26th, 2007

 nl_4_1logo_scorenindewijk.jpg

Extra impuls nodig voor project ‘Leren en scoren’  Aanstaande woensdag gaat de PvdA samen met het CDA extra aandacht vragen voor het succesvolle project ‘Leren en scoren’. Gezamenlijk wordt er tijden de Provinciale Statenvergadering een motie ingediend om aanvullend 50.000 euro beschikbaar te stellen. ‘Leren en scoren’ is een project van Stichting FC Twente, Scoren in de Wijk. Door middel van educatieve en interactieve taalgames wordt de taalontwikkeling van achterstandsleerlingen bevorderd. Het project is gericht op kinderen van groep 6,7 en 8 van basisscholen in de probleemwijken Twekkelerveld in Enschede en Berflo Es in Hengelo. De kinderen bezoeken ook het trainingscomplex van FC Twente en het Arkestadion en praten met trainers en spelers. Sociale achterstand gaat vaak gepaard met taalachterstand. Op deze manier kunnen de kinderen in de sportieve omgeving van FC Twente leren communiceren en samenwerken. De taalgames worden straks in de hele provincie ingezet.

nl_1_4sidw_fct_supporters.jpg

 ‘In de meeste beroepen is taal erg belangrijk, het kan zelfs doorslaggevend zijn. Daarom is dit experiment zo waardevol’, aldus PvdA statenlid Attiya Tunc.  In de vorige statenperiode heeft de provincie al 50.000 euro in dit project geïnvesteerd. Om ‘Leren en scoren’ echt van de grond te krijgen is er nog 50.000 euro nodig. De PvdA juicht dit toe en hoopt dat dit project ook als voorbeeld dient voor andere ondernemers.   

Meer informatie: Attiya Tunc, PvdA statenlid Overijssel

Fractieweekend in Almelo

juni 25th, 2007

 fractie200710.jpgfractie20079.jpg

Afgelopen weekend is in Almelo onze nieuwe statenfractie bijeen geweest. Om de komende vier jaar op een goede manier te kunnen samenwerken is het zinvol om elkaar op verschillende manieren te leren kennen.
Janita Tabak en Carmen waren te gast als sprekers. De kennis die we hebben opgedaan zal ons de komende vier jaar goed van pas komen.

 fractie20078.jpg

Voor de commissie Jeugd, Sociale Infrastructuur en Cultuur zal de nadruk liggen op de grote steden problematiek, armoedebestrijding, jeugdzorg en cultuur. Deze speerpunten zullen voor Anton, Jannes en mij op verschillende manieren terugkomen.

Expert meeting Jeugdzorg in Zwolle

juni 25th, 2007

De provincie overijssel heeft een expert-meeting georganiseerd met het doel statenleden goed te informeren over de knelpunten en kansen binnen de jeugdzorg. Veel deskundigen waren aanwezig en hebben vanuit hun expertise de statenleden, ambtenaren en Generale Staten geinformeerd.

Peter Paul Doodkorte (B.M.C.) heeft een belangrijk punt aangedragen dat ik graag onderschrijf. Hij zei het volgende: de lange wachtlijsten moeten we niet alleen maar zien als iets vervelends en negatiefs, want ze beogen ook het succes van de jeugdzorg en de overheidscampagne waardoor veel mensen naar de jeugdzorg gaan voor hulp.
Mensen hebben meer vertrouwen in de jeugdzorg gekregen en de wegen naar de jeugdzorg zijn bekender en laagdrempeliger geworden. Dit is een compliment waard voor de overheid die de afgelopen jaren veel heeft ingezet en ook zeker voor alle hulpverleners in het veld.

Dat neemt niet weg dat de vraag naar jeugdzorg is toegenomen met 22%, een situatie die vraagt om snelle en goede oplossingen.

Gelukkig waren er een aantal deskundigen aanwezig die hierover veel zinnigs te zeggen hadden. Ik heb er het volste vertrouwen  in dat wij dit in september kunnen bespreken in de Staten van Overijssel.

Weekend-gasten uit de jeugdzorg

juni 22nd, 2007

 juni2007-206.jpg

Twee jongeren uit de jeugdzorg zijn dit weekend bij mij geweest. Voor mij was het erg spannend en leuk om twee pubers thuis te hebben voor twee dagen. Wij hadden heel duidelijk afgesproken dat ik iets van hun wilde leren en zij van mij.

Zo kwamen zij met hun poker-spel, daar hebben we een avond aan gewijd. Pokeren is niet makkelijk, weet ik nu. De twee jongeren wisten heel goed hoe ze van mij moesten winnen 😉

juni2007-108.jpg Pokeren, niet makkelijk !

De volgende dag gingen wij wandelen door het lutterzand in de Lutte ( twente ) .

juni2007-160.jpg Lutterzand

Zondagmiddag heb ik de twee jongeren teruggebracht naar Enschede. In de auto hebben wij terug gekeken naar de twee dagen. Het voelde zo goed en vertrouwd. Ik zou iedereen willen aanraden om een weekend je huis beschikbaar te stellen aan jongeren uit de 24-uurs opvang. Jongeren die graag een keer weg willen en totaal ergens anders willen zijn. Ik heb mezelf  en de jongeren een kans gegeven en erg van genoten.

Voetbal blijft mij achtervolgen….

juni 11th, 2007

Als het even kan dan woon ik graag een voetbalwedstrijd in het buitenland bij. In Zweden heb ik een wedstrijd van Assyriska FF in Sodertalja bezocht

Na een prachtige wedstrijd mocht ik op de foto met de jongens 🙂 Samen met Fred Aprim ( schrijver ) en Fira Jatou ( mensenrechten activist ) uit de USA.

Wat een eer ….. !!

assyriska20070610-6-2.jpg

Grootschalige luchthaven in Twente….

juni 6th, 2007

PvdA fractie Overijssel gelooft niet in grootschalige luchthaven

 

img_1332-3.jpg Herman Finkers en Tiem van Dalfsen

 

 

Gisteren is de PvdA fractie Overijssel op werkbezoek geweest bij Luchthaven Twente. Voorafgaand aan het bezoek aan de luchthaven heeft de provinciale fractie zich laten informeren door de gemeentelijke fracties van Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Uit deze gesprekken is gebleken dat zowel de drie gemeentelijke fracties als de provinciale fractie niet geloven in een grootschalige luchthaven in Twente.

Belangrijkste uitgangspunt van de gebiedsontwikkeling luchthaven Twente voor onze fractie is werkgelegenheid. Vanuit dit standpunt gaan wij de voorstellen omtrent het gebied bekijken. Een grootschalige luchthaven wordt in onze ogen financieel onhaalbaar en ongewenste milieueffecten zijn niet uit te sluiten. Realiseren van werkgelegenheid is en blijft onze prioriteit nummer 1.

Na de rondleiding over de luchthaven hebben vertegenwoordigers van de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente ook hun standpunt uiteengezet. Zij kwamen met interessante alternatieven voor het gebied, die nadere beschouwing verdienen.

 

Wij bepalen ons definitieve standpunt op basis van de uitkomsten van de MER en de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse. Woensdag 13 juni staat de luchthaven Twente op de agenda van de commissie Economie, Mobiliteit en Bestuur. Eind juni wordt in de Provinciale Staten de Milieu Effect Rapportage , besproken.

Bezoek aan politiek Den Haag

juni 6th, 2007

Twentse Assyriers in gesprek met politici in Den Haag 

Geen woorden maar daden voor de Assyrische Christenen in Irak. Met dit motto is op woensdag 30 mei een Assyrische delegatie uit Twente naar Den Haag gegaan om aandacht te vragen voor de benarde situatie van hun christelijke volksgenoten in Irak.  

“ Wij willen vanuit Twente de vraag van de leden van de Syrische orthodoxe kerk en de andere Chaldo-Assyrische Kerken in Irak verwoorden en aandacht vragen voor hun situatie.  De leden van deze kerken hebben ons vanuit Irak benaderd en vragen om hulp en bescherming, daarom zijn wij naar Den Haag gegaan’, aldus Attiya Tunc, statenlid van de PvdA in Overijssel. Met leden van verschillende politieke partijen werden een 4 tal belangrijke onderwerpen besproken die voor de Assyriërs in de diaspora en in het thuisland van enorm belang zijn:  De alarmerende situatie in Irak, de vluchtelingen in Jordanië en Syrië, de de Assyrische Autonome regio in de “ Nineveh vlakte”  en de Assyrische genocide van 1915.

voor meer : www.assyrie.nl

Luchthaven Twente ; werkbezoek

juni 4th, 2007

Op woensdag 6 juni gaat de PvdA fractie Overijssel op werkbezoek bij Luchthaven Twente. Voorafgaand aan het bezoek aan de luchthaven laat de provinciale fractie zich informeren door de gemeentelijke fracties.

Eind juni wordt in de Provinciale Staten van Overijssel de Milieu Effect Rapportage besproken. De PvdA wil dan graag goed beslagen ten ijs komen. Tijdens de verkiezingen heeft de PvdA Overijssel aangegeven geen standpunt in te kunnen nemen over de ontwikkelingen van Luchthaven Twente, totdat alle gevolgen in beeld zijn voor milieu en maatschappij. Na het bezoek van 6 juni hoopt de PvdA een standpunt in te kunnen nemen.

 

Het programma van woensdag 6 juni ziet er als volgt uit:

 

17.00 uur – 19.00 uur         Uitwisselen visies met gemeentefracties Oldenzaal, Enschede                               en Hengelo

 

19.00 uur – 19.15 uur         Verplaatsen naar Luchthaven Twente

 

19.15 uur – 19.30 uur         Toelichting in restaurant

 

19.30 uur – 20.15 uur         Rondrit met toelichting

 

20.15 uur – 21.15 uur         Overleg met Stichting Alternatieven Vliegveld Twente

 

21.15 uur                         Ruimte voor vragen van de pers

 

 

Media is van harte welkom bij het tweede gedeelte van het programma, vanaf 19.15 uur. Na het overleg met de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente is er ruimte voor het stellen van vragen.

 

Aanmelden is verplicht, gezien de beperkte plaatsen in de bus tijdens de rondrit. Aanmelden kan tot woensdagmiddag 6 juni 12.00 uur.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com