Archive for september, 2007

Minderheden in Irak: in gesprek met Esther de Lange

september 30th, 2007

overleg-met-esther-de-lange-8.JPG  Dhr. Dani Dabous, Jacob Yousef (voorzitter Assyrische Jongeren Federatie NL,) Esther de Lange en Sabri Gabriel (raadslid CDA Enschede.)  

De slechte situatie van de minderheden in Irak is tot nu toe een thema dat maar weinig aandacht krijgt. Toch hebben wij, een delegatie uit Twente, afgelopen week een gesprek gehad met Esther de Lange, lid van het Europees Parlement voor het CDA.
Het gesprek ging met name over de rol van Europa in de kwestie Irak en de daarbij vergeten minderheden. Yezidies, Mandeers, Shabaks, Turkmenen en Assyriërs worden door de heersende partijen ontkend, vernederd en aggressief onderdrukt waarbij  ontvoering en moord van politieke en economisch krachtige personen veelvuldig voorkomt. Deze groepen worden regelmatig door Koerdische groepen of Islamitische rebellen aangevallen. De situatie is schrijnend.
Deze minderheden hebben bescherming nodig om te kunnen overleven in hun eigen land. Meer dan 500.00 Assyriërs zijn gevlucht en zwerven rond in landen als Syrië, Jordanië en Turkije.
Binnenkort hopen we over deze situatie een rondetafelgesprek te hebben met aantal Europarlementariërs in Brussel.

Het gesprek met Esther de Lange was boeiend en plezierig. Gelukkig bestaan er Europarlementariers als Esther de Lange die oog hebben voor de mensenrechten kwesties. 
overleg-met-esther-de-lange-2.jpg

Links bij dit bericht:
> Een verslag van het gesprek met Esther de Lange is te lezen op www.assyrie.nl

> De website van Esther de Lange: www.estherdelange.nl

> Journalist Nuri Kino verbleef zes dagen in Amman, waar hij sprak met Irakese christenen. In zijn boek By God – six days in Amman vertelt hij hun verhaal. 
Een artikel over dit boek: Human Rights Reports   (Engelstalig)
Het boek in PDF-formaat: By God – six days in Amman  (Engelstalig)
nuri-kinnoattiya.jpg Nuri Kino

Werkbezoek ; Soweco en Bibliotheek in Almelo

september 24th, 2007

Het eerste werkbezoek in het nieuwe statenjaar zit erop. De fractie is in Almelo gestart bij de Soweco, de sociale werkplaats. De gemeente Almelo heeft al haar reintegratie activiteiten sinds januari 2007 onder een dak gebracht. De client van het project zijn lager opgeleiden, veelal met een afgebroken opleiding. De gemeente Almelo heeft de regie in eigen hand en is daarmee zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Dat is een groot verschil met de aanpak in veel andere gemeenten.

Voor ieder deelnemer wordt een individueel plan opgesteld en er is een intensieve begeleiding en coaching. Het motto is: ‘Binnen een week aan het werk’. Twaalf weken lang, tot 32 uur per week, wordt er een programma gevolgd met als activiteiten het leren werken, taalondersteuning en arbeidsactivering. Ruim 440 deelnemers zijn tot nu toe succesvol geplaatst in een beschutte werkomgeving, een opstapbaan of regulierwerk. 

werkbezoek-almelo-5.jpg  Soweco; sociale werkplaats te Almelo

Na Soweco zijn wij naar de bibliotheek in Alemelo gegaan.  Wat een prachtige locatie, nergens in Twente heb ik zo n mooie bibliotheek gezien. De vernieuwing in het bibliotheekwerk stond centraal in het tweede deel van het programma.

 Tineke van de Ham, voorzitter van het Directe Overleg bibliotheken vertelde over de vernieuwingen. In het meerjarenprogramma van de bibliotheken voor 2008-2012 staat onder ander het behoud van leden centraal en het werven van nieuwe leden. Maar ook het verder ontwikkelen van de digitale bibliotheek en het ontwikkelen van een gezamenlijk back-office. Gebruikers van de bibliotheek krijgen een betere toegang tot de volledige en gezamenlijke collecties van de Overijsselse bibliotheken en kunnen met behulp van internet boeken en andere producten van de bibliotheken via internet bestellen.

De directeuren van de bibliotheken uit Enschede, Zwolle en Almelo waren aanwezig om met ons van gedachten te wisselen. De toekomst van de bibliotheken in Overijssel stond centraal.

werkbezoek-almelo3.jpg dhr. Jan Krol heeft ons de bibliotheek in Almelo laten zien.

In gesprek: statenleden en maatschappelijke organisaties

september 17th, 2007

Afgelopen zaterdag zijn de statenleden en een groot aantal Overijsselse organisaties met elkaar in gesrpek gegaan.
Deze
meet and greet
werd georganiseerd door de provincie Overijssel.

meetgreet-zwolle-034-2.jpg
Het is belangrijk dat de nieuwe statenleden weten wat er leeft binnen de instellingen en organisaties. Deze organisaties ontvangen middelen van de Provincie, zij zullen de gevolgen van gewijzigd beleid meteen ervaren. Daarom is het belangrijk dat de statenleden weten met welke organisaties de provincie een relatie heeft.Ik heb deze dag ontzettend veel instellingen gesproken en daar heb ik erg van genoten. Vooral het gesprek met jeugd- en jongerenorganisaties -zoals de Scouting, YMCA, Plattelands Jongeren Overijssel- en ook verschillende vrouwenorganisaties vond ik leuk en leerzaam.
Elke organisatie richt zich op een bepaalde groep uit de Overijsselse samenleving. De één richt zich op de protestantse hoek, de ander op de Rooms Katholieke hoek, de Humanistische stroming, enzovoort. Ik was mij er niet helemaal van bewust dat Overijssel nog zo verdeeld is in zuilen. Allochtonen en plattelandsjongeren ontmoeten elkaar weinig, laat staan dat zij met elkaar van gedachten wisselen. Ook binnen de verschillende vrouwenorganisaties is weinig sprake van contact tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
Hoe moet je hier als statenlid op reageren? Moet je deze groepen subsidiëren en zo ook de zuilen handhaven? Of is het beter om de verschillende organisaties te verplichten contact met elkaar te zoeken en zich te richten op verschillende groepen uit de samenleving, zoals homo’s, allochtonen, tienermoeders, kinderen van verslaafde ouders, enzovoort?
Dit was een lastige discussie, niet alleen voor de statenleden maar ook voor degenen die de presentatie gaven.
Wat hoopgevend is, is dat de verschillende groepen samen een presentatie hebben gegeven en zo al hebben gewerkt aan onderlinge samenwerking. Hopelijk leidt deze eerste stap naar een volgende stap. Het gesprek met de manager van het Orkest van het Oosten vond ik erg interessant. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan hoeveel mensen daar werken (meer dan 70 mankrachten) en dat ons Orkest op internationaal niveau speelt. Verder is voor mij het nut en de noodzaak van het Muziekkwartier in Enschede meteen duidelijk geworden.
Ook de gesprekken met Naura Doret, de Fundatie en SAB Deventer waren heel informatief. Voor de sector Kunst & Cultuur wachten veel mogelijkheden om zich binnen uiteenlopende doelgroepen te profileren. 
Confronterend was het gesprek met een medewerker van jeugdzorgorganisatie Trias. “Jij bent statenlid toch..? Weet jij hoeveel gezinnen wachten op hulp van ons?” Ik wist het niet. “..en weet je hoe lang ze op hulp moeten wachten?” Ik werd hier stil van: overal wachten mensen op hulp. De meesten van hen moeten langer dan een jaar (!) wachten, terwijl de problemen schrijnend zijn.
Ik dacht aan het muzikale begin van de dag, dat door het Orkest van het Oosten werd ingekleurd. De muziek was prachtig, maar dit feestelijke begin van de dag staat wel in schril contrast met de noodoproep van een organisatie als Trias.
Het was goed om zaterdag mijn provincie, met al haar variaties, te leren kennen. De statenleden hebben een beter beeld gekregen van wat er leeft binnen de organisaties en instellingen.
Alle mensen die zich voor deze dag hebben ingezet -van catering tot griffier-  en alle instellingen die hun vrije zaterdag gebruikt hebben om mij en alle anderen te informeren: 
Namens de PvdA hartelijk bedankt!!

"De ideale volksvertegenwoordiger", opening van het nieuwe statenjaar

september 8th, 2007

Afgelopen vrijdag is het statenjaar 2007 – 2008 geopend. De opening vond plaats in Havezate “De Haere” te Olst en werd verricht door dhr G.J. Jansen, commissaris van de koningin.

gjansen_120.jpg Dhr. Jansen
Na de officiele opening volgde een inleiding, getiteld: “wat is een goede afgevaardigde?”
De inleiding werd gegeven door prof. dr. J.C. Kennedy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

 img_0266-2.jpgProf.dr. J.C. Kennedy    img_0397-2.jpg

In zijn inleiding maakte hij duidelijk waarin Nederlandse en Amerikaanse volksvertegenwoordigers van elkaar verschillen. Een groot verschil is dat in Amerika veel besluiten genomen worden buiten de Statenzaal, terwijl dat in Nederland vooral binnen commissies en binnen de Statenzaal plaatsvindt. Een Statenlid in Overijssel zal er niet zo snel op uit gaan om verschillende partijen informeel te benaderen rondom een beleidsthema en soms zelfs al toezeggingen te doen. In de VS is dat juist heel gebruikelijk.

Tijdens mijn bezoek aan de VS heb ik de Gouverneur van Colorado ontmoet, ook heb ik een statenvergadering bijgewoond.
Wat me opviel was dat er vrijwel geen debat was, doordat er maar twee politieke partijen bestaan. Dat is niet te vergelijken met het politieke klimaat binnen onze Staten, waarin juist wordt gepleit voor (nog) meer debat tussen de partijen onderling en minder debat met de Gedeputeerde Staten.

 img_0474.jpg governor-bill-ritter-jr.jpg Gouverneur van Colorado

De cultuur van weinig debat die in de VS heerst, zorgt voor een alles-kan-mentaliteit. Er is veel ruimte en op details wordt niet gelet. In Denver (hoofdstad van de staat Colorado) is dat duidelijk te zien: in de bebouwing zit geen lijn, hoog- en laagbouw is er kris-kras door elkaar gebouwd. Het geeft een chaotisch beeld waar ik erg onrustig van werd. Ik ben blij dat het er in Nederland niet zo aan toe gaat, mede door onze lange debatten. De veelheid aan partijen die Nederland kent, zorgt voor een veelheid aan argumenten die de besluitvorming beinvloeden. Het degelijke RO-beleid dat hierdoor ontstaat, zorgt voor een omgeving die rust en harmonie ademt. Dit is mij erg veel waard.

img_0504.jpg Denver

Volgende week begint het commissiewerk, het statenjaar 2007 – 2008 is van start gegaan!

haerehoed4-3.jpg 

“De ideale volksvertegenwoordiger”, opening van het nieuwe statenjaar

september 8th, 2007

Afgelopen vrijdag is het statenjaar 2007 – 2008 geopend. De opening vond plaats in Havezate “De Haere” te Olst en werd verricht door dhr G.J. Jansen, commissaris van de koningin.

gjansen_120.jpg Dhr. Jansen
Na de officiele opening volgde een inleiding, getiteld: “wat is een goede afgevaardigde?”
De inleiding werd gegeven door prof. dr. J.C. Kennedy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

 img_0266-2.jpgProf.dr. J.C. Kennedy    img_0397-2.jpg

In zijn inleiding maakte hij duidelijk waarin Nederlandse en Amerikaanse volksvertegenwoordigers van elkaar verschillen. Een groot verschil is dat in Amerika veel besluiten genomen worden buiten de Statenzaal, terwijl dat in Nederland vooral binnen commissies en binnen de Statenzaal plaatsvindt. Een Statenlid in Overijssel zal er niet zo snel op uit gaan om verschillende partijen informeel te benaderen rondom een beleidsthema en soms zelfs al toezeggingen te doen. In de VS is dat juist heel gebruikelijk.

Tijdens mijn bezoek aan de VS heb ik de Gouverneur van Colorado ontmoet, ook heb ik een statenvergadering bijgewoond.
Wat me opviel was dat er vrijwel geen debat was, doordat er maar twee politieke partijen bestaan. Dat is niet te vergelijken met het politieke klimaat binnen onze Staten, waarin juist wordt gepleit voor (nog) meer debat tussen de partijen onderling en minder debat met de Gedeputeerde Staten.

 img_0474.jpg governor-bill-ritter-jr.jpg Gouverneur van Colorado

De cultuur van weinig debat die in de VS heerst, zorgt voor een alles-kan-mentaliteit. Er is veel ruimte en op details wordt niet gelet. In Denver (hoofdstad van de staat Colorado) is dat duidelijk te zien: in de bebouwing zit geen lijn, hoog- en laagbouw is er kris-kras door elkaar gebouwd. Het geeft een chaotisch beeld waar ik erg onrustig van werd. Ik ben blij dat het er in Nederland niet zo aan toe gaat, mede door onze lange debatten. De veelheid aan partijen die Nederland kent, zorgt voor een veelheid aan argumenten die de besluitvorming beinvloeden. Het degelijke RO-beleid dat hierdoor ontstaat, zorgt voor een omgeving die rust en harmonie ademt. Dit is mij erg veel waard.

img_0504.jpg Denver

Volgende week begint het commissiewerk, het statenjaar 2007 – 2008 is van start gegaan!

haerehoed4-3.jpg 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com