Archive for oktober, 2007

Debat: samenleven met verschillende culturen in Overijssel

oktober 28th, 2007

 s1031757-2-2.jpg

Samenleven met verschillende culturen in Overijssel, dat was het onderwerp dat SIPANS vorige week zaterdag organiseerde. 
Gastsprekers waren commissaris van de koningin van Zuid-Holland dhr Jan Franssen, voorzitter van Solidara en Eerste Kamerlid dhr. Duzgun Yildirim, CDA Tweede kamerlid dhr. Eddy van Hijum, voorzitter van de integratieraad dhr. Jirto Ubro, COSBO-voorzitter Gerrit van der Brug, Siemon Goossensen van de SP-hulpdienst regio Zwolle en tolk Mustafa Yildirim. Ook ik was uitgenodigd als gastspreker.

Mijn inbreng aan het debat in drie hoofdlijnen:

  1. Wij dienen nieuwkomers kansen te bieden en hen te stimuleren deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Het verleden laat zien dat concrete beleidsmatige keuzes een groot verschil kunnen maken voor verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsparticipatie van de Nederlandse vrouw, die nooit tot stand zou zijn gekomen als er op politiek vlak geen doorbraken hadden plaatsgevonden. Ik pleit er voor om op diverse beleidsterreinen extra kansen te geven aan allochtonen.
  2. Aansluitend bij het vorige punt: Veel allochtonen hebben vaardigheden in huis die autochtonen vaak niet hebben. Denk bijvoorbeeld aan het spreken van verschillende talen en het zich kunnen inleven in verschillende situaties en culturen. Dit zijn kwaliteiten die benut dienen te worden. Ik zou graag willen dat allochtonen overal zichtbaar zijn, dat zij mee willen doen en mee willen beslissen in de Overijsselse samenleving. Tegen allochtonen wil ik zeggen: Heb lef, geloof in je kwaliteiten en stel deze beschikbaar aan de samenleving. Durf uit je eigen subcultuur te stappen en je eigen bijdrage te leveren aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen dient te hebben.
  3. Open communicatie moet steeds de norm zijn in elk gesprek tussen verschillende partijen en groepen. Er gaat veel mis binnen verschillende subculturen. Zolang wij problemen als huiselijk geweld, criminaliteit en schooluitval niet benoemen blijven deze problemen voortbestaan onder de oppervlakte. Door dingen bij hun naam te noemen en er openlijk over te spreken worden mensen zich bewust van wat er speelt. Een open en heldere communicatie maakt het mogelijk om adequaat beleid te ontwikkelen.

s1031767-2.jpg

SIPANS is de Stichting Integratie Projecten voor Allochtonen binnen de Nederlandse Samenleving.

Debat: samenleven met verschillende culturen in Overijssel

oktober 28th, 2007

 s1031757-2-2.jpg

Samenleven met verschillende culturen in Overijssel, dat was het onderwerp dat SIPANS vorige week zaterdag organiseerde. 
Gastsprekers waren commissaris van de koningin van Zuid-Holland dhr Jan Franssen, voorzitter van Solidara en Eerste Kamerlid dhr. Duzgun Yildirim, CDA Tweede kamerlid dhr. Eddy van Hijum, voorzitter van de integratieraad dhr. Jirto Ubro, COSBO-voorzitter Gerrit van der Brug, Siemon Goossensen van de SP-hulpdienst regio Zwolle en tolk Mustafa Yildirim. Ook ik was uitgenodigd als gastspreker.

Mijn inbreng aan het debat in drie hoofdlijnen:

  1. Wij dienen nieuwkomers kansen te bieden en hen te stimuleren deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Het verleden laat zien dat concrete beleidsmatige keuzes een groot verschil kunnen maken voor verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsparticipatie van de Nederlandse vrouw, die nooit tot stand zou zijn gekomen als er op politiek vlak geen doorbraken hadden plaatsgevonden. Ik pleit er voor om op diverse beleidsterreinen extra kansen te geven aan allochtonen.
  2. Aansluitend bij het vorige punt: Veel allochtonen hebben vaardigheden in huis die autochtonen vaak niet hebben. Denk bijvoorbeeld aan het spreken van verschillende talen en het zich kunnen inleven in verschillende situaties en culturen. Dit zijn kwaliteiten die benut dienen te worden. Ik zou graag willen dat allochtonen overal zichtbaar zijn, dat zij mee willen doen en mee willen beslissen in de Overijsselse samenleving. Tegen allochtonen wil ik zeggen: Heb lef, geloof in je kwaliteiten en stel deze beschikbaar aan de samenleving. Durf uit je eigen subcultuur te stappen en je eigen bijdrage te leveren aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen dient te hebben.
  3. Open communicatie moet steeds de norm zijn in elk gesprek tussen verschillende partijen en groepen. Er gaat veel mis binnen verschillende subculturen. Zolang wij problemen als huiselijk geweld, criminaliteit en schooluitval niet benoemen blijven deze problemen voortbestaan onder de oppervlakte. Door dingen bij hun naam te noemen en er openlijk over te spreken worden mensen zich bewust van wat er speelt. Een open en heldere communicatie maakt het mogelijk om adequaat beleid te ontwikkelen.

s1031767-2.jpg

SIPANS is de Stichting Integratie Projecten voor Allochtonen binnen de Nederlandse Samenleving.

Ambassadeur Irak wuift kritiek christenen weg

oktober 26th, 2007

assyriers-in-irak-tegen-onderdrukking.jpg 

Bon: Tubantia ; vrijdag 26 oktober 2007

HENGELO – Ambassadeur Siamand Banaa van Irak is gisteren tijdens zijn tournee door Twente zowel lof als kritiek ten deel gevallen.
Met UT-rector Henk Zijm kon hij afspraken maken over het plaatsen van Irakese studenten op de universiteit en ondernemers bleken gecharmeerd van de economische mogelijkheden die de ambassadeur schetste. Kritiek kwam er van PvdA-Statenlid Attiya Tunc die Banaa’s zonnige verhaal vreemd vond in het licht van de erbarmelijke situatie van Assyrische christenen in Noord-Irak.Banaa was uitgenodigd door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel om in Hengelo te spreken over de economische mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in de wederopbouw van Irak. De belangstelling was met zo’n vijftig aanwezigen redelijk, maar Banaa erkende dat de spanningen rond de Iraaks-Turkse grens roet in het eten hebben gegooid. Dat maakt ondernemers voorzichtiger, zo vertelde hij.
Voor de ondernemers hield Banaa vooral een positief verhaal, waarbij hij huidige problemen van Irak ‘in het licht van onze lange geschiedenis’ slechts een ‘hik’ noemde ‘die zeker voorbijgaat’. Volgens de ambassadeur ontgaat het veel Nederlandse ondernemers dat zeker Noord-Irak hard aan het investeren en groeien is. “Amerikaanse, Chinese en Turkse ondernemers zijn al actief. Nederlanders moeten niet wachten tot problemen zijn opgelost. Dan zijn ze te laat.”

Maar geen van de aanwezige ondernemers toonde gistermiddag daadwerkelijke interesse in zakendoen met Irak. De vragen die er kwamen, waren vooral politiek. Statenlid Tunc stelde dat de Koerdische regering in Noord-Irak de mensenrechten schendt. Daardoor zijn grote groepen christelijke Assyriërs gevlucht. Ambassadeur Banaa liet weten het niet eens te zijn met die zienswijze.

Verkiezing Zwarte Zakenvrouw en Zwarte Vrouwelijke Manager 2007

oktober 10th, 2007

img_1748-3-2.jpg   Hans Dijkstal VVD en Myra Koomen wethouder gemeente Enschede

myranezos-2.jpg Myra Koomen en Nezos Demirel, voorzitter PaFemme.

Namens PaFemme heb ik het verkiezingsgala van de ZZVN (Zwarte Zakenvrouwen Nederland) bijgewoond. Het gala werd gehouden in Rotterdam en tot mijn verassing was ook wethouder Myra Koomen, wethouder van de gemeente Enschede, aanwezig. www.myrakoomen.nl. Overijssel was goed vertegenwoordigd, want behalve Myra was ook Ruud Hoemakers  aanwezig van Profitcare, consultancy & resultancy. De sfeer was geweldig en ik vond het indrukwekkend om zoveel zwarte vrouwen te zien die topfuncties bekleden.

img_1729-3-2.jpg

image00210.jpg Sherita Narain, Directeur eigenaar van Thermen Holiday  te Schiedam, uitgeroepen tot
Zwarte Zakenvrouw Nederland 2007. Marilyn Haimé ,
Directeur Inburgering en Integratie
bij het Ministerie van VROM,
werd uitgeroepen tot de Zwarte Vrouwelijke Manager 2007.

img_1738-3.jpg dhr. Ruud Hoemakers, c.e.o  Profitcare

Naast de verkiezingen was er ook een modeshow en konden gasten genieten van muziek en dans. Myra Koomans en ik konden het niet laten om onze salsa-talenten uit te proberen tussen de vele Latina’s. Of we daarmee indruk gemaakt hebben weet ik niet, wel hebben we afgesproken om volgend jaar Overijsselse kandidates aan te leveren voor de verkiezing van Zwarte Zakenvrouw Nederland.

 img_1726-3.jpgimg_1734-2.jpgimg_1719-3.jpg

Al met al was het een bewogen week. Maar om 9:00 uur was ik gewoon weer aan het werk bij Jarabee, jeugdzorg in Twente. Met een voldane smile kijk ik terug naar deze week!

Interprovinciaal overleg in Den Bosch

oktober 10th, 2007

 den-bosch-001.jpg Den Bosch

Afgelopen week ben ik naar het interprovinciaal overleg (IPO) geweest in Den Bosch. Door de invoering van de nieuwe provinciewet was het aantal statenleden kleiner dan vorige keren, dat was even wennen.
Woensdagavond werd de Sociale Avond gehouden in het provinciehuis van Den Bosch. Het programma was vol verrassingen, velen onder ons hadden stiekem de verwachting dat Guus Meeuwis zou optreden. De volgende dag werden er workshops gevolgd en werkbezoeken afgelegd.

 den-bosch-004.jpg St. Jan in Den Bosch

’s Hertogenbosch heeft voor mij een persoonlijke betekenis. Eind jaren 70 heeft een groep van 200 Assyriërs (o.a. leden van de Syrisch Orthodoxe kerk) daar de St. Jan Kathedraal bezet, uit protest omdat zij geen verblijfsstatus kregen van de Nederlandse autoriteiten. Tussen de vele Assyriërs zaten een aantal familieleden van mij, waaronder ook mijn vader. Mijn vader heeft mij altijd veel verteld over de dagen in de St. Jan. Het was voor mij dan ook een bijzonder momen om daar te staan, in deze kerk waar veel Assyriërs in geslapen hebben om zo een  erkende vluchtelingenstatus te verkrijgen van de Nederlandse overheid.

Najaarsnota positief behalve armoedebeleid

oktober 2nd, 2007

 staten071.jpg

De najaarsnota van de provincie Overijssel geeft een uiterst positief beeld. Dat gegeven wordt statenbreed onderkend. Het is een goed leesbaar stuk, waarin de realisatie van het beleid over de eerste helft van het jaar helder worden vergeleken met de doelstellingen uit de begroting. De complimenten aan zowel het  oude als het huidige college zijn dan ook op z n plaats.

Wel zijn er hier en daar wel erg optimistische inschattingen voor de tweede helft van het jaar gemaakt, maar we zullen dat pas echt weten bij behandeling van de rekening.

Over t onderwerp waren wij echt niet te spreken. Het initiatiefvoorstel van de Staten met betrekking tot het armoedebeleid is nog niet in uitvoering genomen en dat vinden wij een slechte zaak. Ook andere partijen – uitgezonderd de VVD – toonden zich daarover ontevreden. Het college gaf aan dat te willen oppakken.

Er zijn veel groepen in Overijssel die ondersteuning en begeleiding nodig hebben om weer deel te kunnen nemen aan onze samenleving. De PvdA vindt, dat het armoedebeleid zoveel mogelijk via een ge�egreerde aanpak zou moeten. Bijvoorbeeld het gericht inzetten op preventief jeugdbeleid heeft positieve effecten op de instroom in de jeugdzorg, heeft positieve effecten op het voortijdig schoolverlaten. Het vergroot daarmee de kansen op de arbeidsmarkt en heeft vervolgens preventieve werking ten aanzien van toekomstige armoedesituaties. 

www.pvdaoverijssel.nl

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com