Archive for januari, 2008

Statenleden bezoeken Bisschop Polycarpus

januari 29th, 2008

 statenleden1.JPG 
Statenleden maken kennis met de bisschop van de Syrisch orthodoxe kerk

Samen met Yvonne Nijhof (CDA), Anton Pieters (PvdA) en dhr.van Dijk (SGP) heb ik maandagavond de bisschop van de Syrisch Orthodoxe kerk in Glane bezocht.  Bisschop Polycarpus heeft ons verteld hoe de Syrisch Orthodoxe gemeenschap zich heeft ontwikkeld in de Overijsselse samenleving.

Ook zijn we met een aantal jongeren uit de gemeenschap in gesprek gegaan, over de knelpunten die veel leden van de Syrisch Orthodoxe kerk ervaren.

 groepsfoto.JPG

Ook Feborniya Atto, Murat Can, Sabri Gabriel, George Hanna en Sylvia Onsal waren tijdens de kennismaking met de bisschop aanwezig.

kon.jpg De bisschop heeft de aanwezigen aantal porteretten in de Mor Afrem Klooster laten zien, waaronder een portret van Koningin Beatrix.

mor-matay.jpg 

Er hing ook een foto van een klooster in Irak,  Mor Matay Klooster, waar ik vaak ben geweest. De bisschop maakt zich terrecht zorgen om hun situatie.

Symposium in Nurnberg: ,,minderheden in Irak ''

januari 23rd, 2008

De Solidariteitsgroep Tur Abdin-Noord Irak in Duitsland vierde onlangs haar zestiende bestaansjaar. De organisatie gaf mij tijdens die gelegenheid de kans om een presentatie te geven over de mensenrechtensituatie van de minderheden in Irak. In Irak worden minderheden nog altijd stelselmatig onderdrukt en vervolgd.

forum-1.JPG 
Naar aanleiding van de presentatie zijn veel vragen gesteld, met name over wat Europa kan betekenen voor de minderheden in Irak.

Gasten waren onder andere Ninos Warda van de Assyria Council of Europe, bisschop Saliba uit Tur Abdin en bisschop Polycarpus uit Nederland. Bisschop Saliba gaf in zijn inleiding aan dat hij zich ernstige zorgen maakt over de situatie van christenen in Irak. “Wij zijn de Christenen in Irak, en de christenen in Irak dat zijn wij”, zo benadrukte hij de verbondenheid tussen verschillende groepen christenen. Ook bisschop Polycarpus uitte zijn zorgen.

januari-2008-018.JPG

Symposium in Nurnberg: ,,minderheden in Irak ”

januari 23rd, 2008

De Solidariteitsgroep Tur Abdin-Noord Irak in Duitsland vierde onlangs haar zestiende bestaansjaar. De organisatie gaf mij tijdens die gelegenheid de kans om een presentatie te geven over de mensenrechtensituatie van de minderheden in Irak. In Irak worden minderheden nog altijd stelselmatig onderdrukt en vervolgd.

forum-1.JPG 
Naar aanleiding van de presentatie zijn veel vragen gesteld, met name over wat Europa kan betekenen voor de minderheden in Irak.

Gasten waren onder andere Ninos Warda van de Assyria Council of Europe, bisschop Saliba uit Tur Abdin en bisschop Polycarpus uit Nederland. Bisschop Saliba gaf in zijn inleiding aan dat hij zich ernstige zorgen maakt over de situatie van christenen in Irak. “Wij zijn de Christenen in Irak, en de christenen in Irak dat zijn wij”, zo benadrukte hij de verbondenheid tussen verschillende groepen christenen. Ook bisschop Polycarpus uitte zijn zorgen.

januari-2008-018.JPG

18 februari: Geef je loopbaan KLEUR

januari 16th, 2008

Op verzoek van Variya heb ik samen met aantal allochtone vrouwen gebrainstormd over een symposium dat Variya een aantal maanden geleden wilde organiseren.  De naam die het sympposium gaat dragen is Geef je loopbaan kleur. Het symposium vindt plaats op maandag 18 februari van 13.00 tot 17.00 uur.
Het symposium Geef je loopbaan kleur is bedoeld voor werkende vrouwen met een multiculturele achtergrond, HRM’ers en P&O beleidmakers. De aftrap van het symposium wordt gegeven door Carry Abbenhues, gedeputeerde van de Provincie Overijssel. Zij zal een inleiding geven over het belang van diversiteit in organisaties als afspiegeling van de samenleving. ’s Middags staan verschillende workshops op het programma, waaronder een workshop van Pafemme-voorzitter  mevr. Nezos Demirels met de titel “Is je glazen plafond gekleurd?”

Ik verwacht dat 18 februari een inspirerende dag gaat worden! Ik hoop dan ook dat er aan dit symposium veel Overijsselse vrouwen met een multiculturele achtergrond zullen deelnemen.

Variya is de provinciale steunfunctie voor maatschappelijke ontwikkeling en integratie in Overijssel. Variya ondersteunt groepen burgers, instellingen en overheden bij de aanpak van maatschappelijke thema’s. De organisatie zet zich in voor een duurzame, sociale en multiculturele samenleving.

Kerstactie voor de kinderen in Nineveh

januari 2nd, 2008

dsc_0015.JPG

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan mijn actie “Kerst in Nineveh”. Ook dit jaar hebben rond de 10.000 kinderen in de provincie Nineveh een Kerstcadeau ontvangen. Leden van de Chaldo-Assyrian Student Union van de Universiteit in Mosul hebben zich de afgelopen weken intensief ingezet om alle kinderen een kerstcadeau te geven. Zij maakten kinderen uit diverse steden, dorpen, culturen en geloven blij met een kerstcadeau.
Kerst heeft ook dit jaar voor sociale samenbinding gezorgd in de provincie Nineveh in Irak. In dit land leven op dit moment verschillende geloven en culturen naast elkaar, maar ze mogen niets met elkaar  delen. Deze actie “Kerst in Nineveh” is een poging om een ander geluid te laten klinken: het geluid van blije kinderen. Om iets anders te laten zien: lachende volwassenen, zonder onderscheid te maken tussen christenen, Mandeeërs, Yezidies, Shabaks en moslims.

dsc_0043.JPG

Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd… Bedankt voor je inzet, het is ons samen gelukt om 10.000 kinderen blij te maken.

dsc_0027.JPG

Wat een prachtig geschenk, 10.000 blije gezichten!

Mijn dank gaat ook uit naar de Stichting Assyrië Nederland. Zij heeft deze actie vanuit Europa gecoördineerd, ondanks de server-problemen van hun website.

Thanks !

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com