Archive for februari, 2008

Klanken uit Assyrie ….

februari 28th, 2008

yonathan-kanna-feb-2008-022.jpg

Muziek uit Assyrie… het was prachtig. Ik heb hele avond zitten genieten! De avond werd georganiseerd door St. Assyrie Nederland, in samenwerking met Podium Twente en Oostcultuur.

yonathan-kanna-feb-2008-022.jpg

Tunc opent nieuw onderkomen Hanimeli

februari 25th, 2008

Vrijdag 22 februari heeft Statenlid Attiya Tunc het nieuwe pand van Thuiszorg Hanimeli in Enschede geopend. Hanimeli is een kleinschalige organisatie met medewerkers vanuit diverse achtergronden. Hierdoor leveren zij thuiszorg die rekening houdt met de waarden en normen van de cultuur van de cliënt. Bovendien spreken de thuiszorgmedewerkers van Hanimeli vaak ook de taal van de cliënt. Tunc is de enige allochtone vrouw van Provinciale Staten. Hierdoor vervult zij een rolmodel voor veel vrouwen in Overijssel. Bovendien maakt Tunc zich hard voor een betere positie van allochtone vrouwen. 
 
Meer informatie over Hanimeli Lees verder …

bron; www.pvdaoverijssel.nl

OostCultuur Assyrische avond

februari 19th, 2008

jpg-oostcultuur-2008-3.jpg

 Een avond vol muziek uit het Oosten….

Commissievergadering Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur

februari 7th, 2008

Tijdens de commissievergadering van 6 februari hebben wij een presentatie gehad over de problematiek met loverboys. Afgelopen anderhalf jaar zijn in Twente tenminste 84 meisjes slachtoffer geworden van loverboys. Ik vind het ongelofelijk dat hier zoveel meiden misbruikt zijn door loverboys en klanten van loverboys. Over enkele maanden willen wij weer naar de stand van zaken kijken van het project loverboys in Overijssel.

Werkbezoek aan drinkwaterbedrijf Vitens

februari 6th, 2008

 fractie-vitens2.JPG

Vanochtend ben ik met de fractie op werkbezoek geweest bij het Overijsselse drinkwaterbedrijf Vitens. Managers van Vitens informeerden ons over een aantal essentiële zaken met betrekking tot verdroging, waterwinning, fusie en de klantgerichtheid van Vitens.

Ik heb dit werkbezoek benut om aandacht te vragen voor de afsluitcultuur van Vitens en de gevolgen van die afsluitcultuur voor de Overijsselse watergebruikers. Jaarlijks worden rond de 700 Overijsselse huishoudens afgesloten van hun watervoorziening. De aanleiding voor een afsluiting is vrijwel altijd dat burgers hun watergebruik niet (kunnen) betalen.
Vitens brengt 200 euro in rekening voor de afsluiting; aansluiten daarentegen doet Vitens kosteloos. Burgers die van het waternet worden afgesloten worden daar schriftelijk van op de hoogte gesteld, ongeveer 80 dagen voordat het water daadwerkelijk wordt afgesloten. Het is mooi dat Vitens haar gebruikers tijdig op de hoogte stelt van de voorgenomen waterafsluiting. Maar het is wel erg jammer dat een bedrijf als Vitens burgers niet face to face te woord staat. De enige manier waarop watergebruikers met hun vragen bij Vitens terecht kunnen, is via een call-office of via internet. Dit werpt voor veel watergebruikers een hoge drempel op: bellen met Vitens’ call-office is niet gratis, bovendien beschikken lang niet alle watergebruikers over een internetaansluiting. 

Hillie

februari 5th, 2008

hillie.jpg 

Hillie, ik geloof het nog steeds niet…. Ik zou nog  langs komen …we hadden afgesproken dat ik het boek van  Naema Tahir kwam ophalen en om bij te praten.

Twee weken geleden  heb ik je gebeld maar je nam niet meer op…..

Ik zal je missen binnen onze partij !

Attiya

Hillie Leusink – Jonker

februari 5th, 2008

In Memoriam Hillie Leusink-Jonker

Hillie heeft de ongelijke strijd tegen kanker moeten opgeven en is op zondag 3 februari jl. overleden.

Zij had nog zoveel willen doen, ze had nog graag willen genieten met haar Jan, ze had nog zo graag haar kleinkinderen willen zien opgroeien. Helaas was haar dat niet gegund.

Op gemeentelijk en provinciaal niveau is zij bijzonder actief geweest voor de PvdA. Zij was een zeer gedreven en betrokken mens. Dat wist zij op een ongekunstelde manier te combineren met een uitermate vriendelijke benadering van haar mede- en tegenstanders. Alleen als anderen in haar ogen echt onredelijk waren, kon men ook een boze Hillie aantreffen. Als dat gebeurde, had je het er ook wel naar gemaakt.

In de vorige periode was zij Statenlid voor onze fractie en heeft daar veel tijd en energie in gestopt. Zelden deed iemand vergeefs een beroep op haar. In de fractie deed zij ertoe. Hillie was een sociaal bewogen mens van het soort, dat je moet koesteren. Binnen de PvdA hebben wij van haar mogen genieten en wij zullen haar missen.

Namens de fractie, Wim Dalhuisen 

Bron : www.pvdaoverijssel.nl

Carnaval in Oldenzaal

februari 4th, 2008

img_1000.JPG

Het Carnaval in de Oldenzaalse straten was weer fantastisch. Op uitnodiging van de Burgemeester en wethouders in Oldenzaal heb ik de optocht meegemaakt vanuit het gemeentehuis in Oldenzaal en ik heb ervan genoten!  Met 118 nummers  was het Carnaval in Oldenzaal dit jaar sowieso het grootste in de Twentse carnavalsgeschiedenis.  Dit jaarlijks terugkerende festival in Oldenzaal trekt ruim 100.000 bezoekers uit de regio. Het heeft een grote sociale betekenis voor veel mensen die zich inzetten voor het feest.
De burgemeester en wethouders van Oldenzaal nodigen elk jaar verschillende mensen uit om van het Carnaval te genieten, o.a.  kamerleden, statenleden, collegaburgemeesters en -wethouders, gedeputeerden en ondernemers.
B&W Oldenzaal en iedereen die zich heeft ingezet voor het Carnaval 2008: Thanks!

In gesprek met Sharon Dijksma

februari 4th, 2008

De fractie heeft op vrijdag 1 februari een overleg gehad met staatssecretaris van onderwijs Sharon Dijksma. Er is gepraat over cultuur, de luchthaven en de innovatie-agenda van Twente. Ook over de aansluiting tussen onderwijs en de jeugdzorg is uitgebreid gesproken.

Voorzitter Wim Dalhuisen noemde voorbeelden van leerlingen met gedragsproblemen op de reguliere basisschool. Omdat basisscholen deze kinderen niet voldoende kunnen helpen, gaat dat niet goed. Het duurt tijden voordat zij kunnen worden geplaatst binnen het speciaal onderwijs. Soms meer dan een half jaar. Dat is voor alle partijen een veel te lange periode. Dit verhaal was niet nieuw voor Dijksma. Ze benadrukte dat het speciaal onderwijs zeker een recht van bestaan heeft. Sterker nog, er is steeds meer vraag naar scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en langdurig zieke kinderen. Maar er moet wel het een en ander veranderen.

 sharon4.jpg

Er wordt gewerkt aan twee zaken: de bureaucratie en de kwaliteit. Door experimenten wordt gekeken of er meer flexibiliteit kan komen. Het experiment Aanpak’n in Twente is hier een voorbeeld van: verschillende instanties gaan nauwer samenwerken. De experimenten moeten ertoe leiden dat voor kinderen zoals door Dalhuisen genoemd, er sneller adequate oplossingen komen, waar iedereen beter van wordt. 

Bron; www.pvdaoverijssel.nl

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com