Archive for maart, 2008

Werkbezoek St. Oudere Migranten Oldenzaal

maart 26th, 2008

Vanochtend ben ik in gesprek geweest met de bestuurder  dhr. Yasar Engin en adviseur  Yoop Schunselaar van de Stichting Oudere Migranten Oldenzaal (SOM). De SOM is gehuisvest binnen de muren van het  Michoriushuis in Oldenzaal.
Oudere migranten zijn een vergeten groep in de Nederlandse samenleving. Veel oudere migranten leven geïsoleerd en spreken de Nederlandse taal bijna niet. Tijdens het gesprek is mij weer duidelijk geworden hoe belangrijk het is om in te zetten op integratie van deze groep ouderen. De SOM zet zich hier op verschillende vlakken voor in en organiseert verschillende activiteiten voor de ouderen in Oldenzaal. Dit is een mooi initiatief met zichtbare resultaten.
Ik zal de SOM de komende tijd volgen, om hen daarmee te steunen.

Uitzending radio 1

maart 20th, 2008

Vandaag heb ik deelgenomen aan het radioprogramma van de EO, op radio 1. Wij hebben gesproken over problemen in Irak en de wens van de Assyrische Christenen in Noord Irak. Tijdens dit gesprek was ook dhr. Faber aanwezig.
Verder werd er een reportage uitgezonden van mijn werkbezoek in 2005 aan de provincie Nineveh, waar veel Assyriers verblijven. Tijdens dat werkbezoek ben ik vergezeld door journaliste Matthea Vrij.

Op het moment ben ik bezig met het voorbereiden van mijn werkbezoek naar Noord Irak, dat in april gaat plaatsvinden.

Assyrische bisschop vermoord in Irak

maart 13th, 2008

Bericht uit Irak: de Assyrische bisschop Paulos Faraj Rahho is vermoord. Enkele weken geleden zijn drie Assyrische mannen om het leven gebracht. Deze mannen boden de bisschop bescherming. Nadat zij zijn vermoord, is de bisschop ontvoerd. Vandaag is zijn lichaam gevonden in Noord Irak. Tot nu toe bestaat er nog geen zekerheid over wie voor deze moord verantwoordelijk is.
Assyriërs in Irak worden nog steeds stelselmatig onderdrukt. Dagelijks worden er Assyriërs beledigd, ontvoerd en vermoord.

Aartsbisschop Paulos Rahho (65) was de bisschop van de Chaldeeuwse kerk (Katholieke Kerk) in Mosoul, Irak. 

Vrouwendag 8 maart

maart 10th, 2008

bruiloft-ingrid-en-roelof-014.jpg

Gisteren heb ik in Oldenzaal de viering van de internationale vrouwendag bijgewoond. De avond was heel divers, zowel qua inhoud als wat betreft de aanwezigen. Er waren veel jonge meiden aanwezig en de aanwezigheid van vrouwen uit verschillende etnische groepen uit Oldenzaal zorgde voor een indrukwekkende avond.

Vrouwendag staat voor mij voor gelijkheid, vrijheid en respect voor iedereen, maar met speciale aandacht voor vrouwen in Nederland en elders in de wereld. Veel mensen hebben de indruk dat wij hier in Nederland klaar zijn met de emancipatie van de vrouw. Het lijkt vaak het geval te zijn dat vrouwen en mannen in alle lagen van de samenleving gelijk behandeld worden. Helaas is dit nog lang niet overal het geval. Aan veel vrouwen worden nog altijd hogere eisen gesteld dan aan mannen. Regelmatig ervaren vrouwen uit minderhedengroepen dat zij niet gerespecteerd worden door hun eigen sociale omgeving of cultuur; deze vrouwen moeten voor een maatschappelijke positie harder vechten dan mannen en worden door hun omgeving in hun vrijheid beperkt.

Er zijn dus nog genoeg zaken waar aandacht voor nodig is. Daarom ondersteun ik de vrouwendag, om zo symbolisch mijn stem te laten horen. Ik ben voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tegen de onderdrukkingen van de vrouw in Nederland en in het buitenland. Wat ik dan ook hoop is, dat er veel mensen door de internationale vrouwendag stil zullen staan bij het feit dat de rechten die wij nu hebben niet vanzelfsprekend zijn. Er is voor deze rechten in Nederland veel strijd geleverd. 
Er valt voor veel vrouwen in Nederland en in andere landen nog ontzettend veel te verbeteren. Respecteer daarom 8 maart: voor alle vrouwen die in het verleden voor ons streden, voor alle vrouwen die de afgelopen jaren lef hebben getoond en voor de vele vrouwen die nu nog worden gestenigd of vermoord, omdat zij als vrouw geen stem mogen hebben.

 bruiloft-ingrid-en-roelof-012.jpg

Enschedese vrouwen bezoeken provinciehuis

maart 6th, 2008

Afgelopen week is het provinciehuis in Zwolle bezocht door de Stichting Internationaal Vrouwencentrum Enschede (SIVE). Middels een statenspel hebben de vrouwen geoefend hoe het is om een volksvertegenwoordigster te zijn. Ik ben namens mijn fractie de hele ochtend aanwezig geweest. De Enschedese vrouwen stelden veel vragen over beleid van de Provincie. Ook de afsluitcultuur van Essent en Vitens was een onderwerp dat vragen opriep. Behalve vragen over de provincie stelden de vrouwen ook vragen over de landelijke politiek.

buren-2008-062.jpg

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com