Archive for april, 2008

Een lintje voor Jan ter Schegget

april 26th, 2008

012.jpg

Gisteren heeft Jan ter Schegget een lintje van de Koningin ontvangen. Op zijn feest waren veel bekenden aanwezig.

In 2007 weigerde Jan het lintje, maar deze keer nam hij het lintje toch in ontvangst. Carry Abbenhues sprak hem namens ons allen toe. Jan ter Schegget is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau, vanwege zijn geweldige bijdrage aan de Zwolse samenleving. Hij toonde daarbij een grote inzet en betrokkenheid.

ibrahim_jan_saskia.jpg026.jpg

Binnenkort wordt Jan geïnstaleerd als wethouder voor de PvdA-fractie in Dinkelland.

Erna en Jan, veel plezier in Dinkelland!

Herdenken van de Genocide in 1915…

april 26th, 2008

Op 24 april herdenken miljoenen Assyriërs en Armeniërs jaarlijks de slachtoffers van de Assyrische & Armeense Genocide. De Assyrische & Armeense Genocide begon al in 1914 en was het hevigst in 1915 in het huidige Turkije. Ik sta stil bij de meer dan een miljoen mensen die vermoord zijn in Anatolië.

De Assyrische Genocide, ”Sayfo” is de naam voor de moorden op honderdduizenden tot meer dan een miljoen Armeniërs, Assyriërs en Pontus-Grieken die gepleegd werden in de laatste dagen van het Ottomaanse Rijk onder leiding van officieren die later “De Jong Turken” genoemd werden.
Op 24 april 1915 werden, na een officiele uitspraak van de Turks-Ottomaanse autoriteiten, honderden tot enkele duizenden Christenen zonder enkele vorm van proces vermoord in Constantinopel (het huidige Istanboel) en deze tragedie voltrok zich verder in geheel Turkije. Deze dag wordt nog altijd herdacht door de Assyriërs als het begin van de volkerenmoord. In de Armeense hoofdstad Erevan is een speciaal monument hiervoor opgericht. Ook in andere landen waar Assyriërs en Armeniërs wonen worden herdenkingen georganiseerd.

Commissaris van de Koniging maakt kennis met leider Syrisch-orthodoxe kerk

april 26th, 2008

   syrisch-orthodoxe-bisschop-028-2.jpg   Vorige week heeft bisschop Polycarpus van de Syrisch-orthodoxe kerk een bezoek gebracht aan Geert Jansen, de Overijsselse commissaris van de Koningin.

Het bezoek stond in het teken van wederzijdse kenninsmaking. Naast CvdK Geert Jansen maakte de leider van de Syrisch-orthodoxe kerk ook kennis met fractievoorzitters van verschillende politieke partijen in de Provinciale Staten.

   fractie-s-provincie-2.jpg

dhr. S. Gabriel , Gemeente raadslid Enschede is als politicus van de grootste gemeente in Overijssel bij de kennismaking aanwezig geweest. In Enschede wonen de meeste leden van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederland.

Luchthaven Twente ; Staten van 16 april

april 17th, 2008

De 650.000 euro voor het open houden van de luchthaven Twente – die gaan naar de minister van Financiën – moeten worden besteed als impuls voor de kwaliteit van de totale gebiedsontwikkeling. Een amendement van de PvdA Overijssel met deze strekking is gisteravond tijdens de statenvergadering door de staten gesteund. Het CDA en VVD hebben het amendement mede ingediend.
De PvdA Overijssel is altijd duidelijk geweest in haar mening over de luchthaven. Op geen enkele wijze wil de PvdA-fractie bijdragen in de exploitatie van een commerciële burgerluchthaven Twente. De motie Welten/Weijnen blijft onverminderd uitgangspunt. In deze motie wordt uitgesloten dat de provincie geld steekt in de exploitatie van de luchthaven.
Daarnaast wil de PvdA alle alternatieven tegen elkaar af wegen als de resultaten van de milieueffectrapportage en de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse bekend zijn. Om dat laatste mogelijk te maken is het nodig dat de luchthaven wordt opengehouden gedurende een interim-periode van drie jaar. Omdat anders de status van de luchthaven verloren gaat. Daarom neemt de PvdA tijdelijk voor lief dat het geld in deze zin wordt besteed aan de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling. Zodat alle opties voor het gebied open blijven.

 staten071.jpg 

bron : www.pvdaoverijssel.nl

Minderheden in Irak; dinsdag bij Netwerk om 20.25 uur NL 2

april 14th, 2008

Netwerk is met  ons  mee naar Irak gegaan en morgen zenden ze het uit…

Om 20.25 uur NL 2 Netwerk

Etnische en religieuze zuivering in Irak

april 12th, 2008

irak-foto.jpg Foto ; Jaco Klamer . Joel Voordewind ( kamelid CU )  in gesprek met meer dan 100 Assyrische vluchtelingen in de provincie Nineveh. Allemaal moeders in het zwart,  met foto s van hun vermoorde kinderen  in de hand.

gezin-zaya.jpg Fam. Zaya; vader, moeder, zus en broer vermoord in Baghdad.

Hun verhaal is a.s dinsdag om 20.25 uur NL 2 op Netwerk.

irak2008-064.jpg CAPNI ( een Assyrische NGO ) deelt voedelszakken uit aan de vluchtelingen uit Baghdad en Mosul; 1 x per maand.

irak2008-078.jpgZoon ; Sanharib 32 jaar vermoord in Baghdad

attiya-in-nohadra-akitu-parade.jpg Demonstratie in Noord Irak tegen de etnische en religieuze zuivering van Assyriers.  Meer dan 50.000 mensen hebben meegelopen in Nohadra ( Dohuk )

irak2008-084.JPG  Ouders van vermoorde kinderen uit Baghdad en Mosul nu ontheemd in de Provincie Nineveh.

Veldwerkmissie Noord Irak

april 10th, 2008

Namens Stichting Assyrië Nederland heb ik een werkbezoek naar Irak georganiseerd, om ter plekke de situatie van de Assyriërs te onderzoeken. Afgelopen zaterdag ben ik weer teruggekomen van dit werkbezoek.

Ook Joël Voordewind (Kamerlid van de Christenunie), Netwerk, het Nederlands Dagblad en een fotograaf namen deel aan het werkbezoek. Samen hebben wij gesproken met meer dan honderd vluchtelingen in de Nineveh Vlakte (Provincie Nineveh).
De verhalen van de Assyrische ontheemden hebben ons allen erg geraakt. Het is een vergeten groep, niet alleen binnen Irak maar ook daarbuiten.  Behalve de Assyrische vluchtelingen hebben we gesproken met politici, NGO en IDP’s. We vernamen tegenstrijdige verhalen:  de Koerdische autoriteiten zeggen veel te betekenen voor de vluchtelingen, maar gesprekken met vluchtelingen en politici bewijzen het tegendeel.
Wat me het meest heeft geraakt is dat het Rode Kruis en de UNHCR de Assyriërs tot nu toe nauwelijks geregistreerd hebben. Ook is humanitaire steun aan Assyrische vluchtelingen tot nu toe grotendeels uitgebleven.

De komende weken zal ik de informatie die ik heb opgedaan overdragen aan diverse Nederlandse NGO’s, de media en de politiek, op de hoop dat er meer aandacht komt voor de situatie van de Assyrische vluchtelingen in Irak. Ze hebben onze steun hard nodig.

Joël, Jaco, Rinder, Jozin, Johan, Paul en Ruben: bedankt voor jullie lef en betrokkenheid! Jullie zijn naar plekken gegaan waar het Rode Kruis en UNHCR niet durven te komen, om daar naar de vluchtelingen te luisteren..
 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com