Archive for mei, 2008

Werkbezoek Variya en Artikel 1 Overijssel

mei 27th, 2008

Op bezoek bij Variya en art. 1 Overijssel

De fractieleden van de commissie Jeugd, sociale infrastructuur en cultuur zijn op bezoek geweest bij Variya en Art. 1 Overijssel. Variya is de provinciale steunfunctie voor maatschappelijke ontwikkeling en integratie in Overijssel, waarin het Steunpunt Minderheden Overijssel, het Projectbureau Kulturhus en Equivalent, experts in emancipatie, zijn samengevoegd. Art. 1 Overijssel is een laagdrempelige voorziening, waar slachtoffers van discriminatie eenvoudig kunnen binnenstappen en direct en kosteloos hulp krijgen.

Wij waren benieuwd wat deze organisaties signaleren in de Overijsselse samenleving en waar zij zich zorgen om maken. Beide organisatie hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan duidelijke kaders en last hebben gehad van adhoc beleid. Verder volgen ze kritisch de aankomende veranderingen die de landelijke en provinciale overheid voor ogen heeft met betrekking tot provinciale steunfuncties. Zij verwachten dat een aantal zaken binnen hun organisaties hierdoor veranderen.
Art. 1 Overijssel heeft heel nadrukkelijk aangegeven dat de meldingen van discriminatie in Overijssel vorige jaar zijn gestegen. Deze ontwikkeling baart ons zorgen.

Nota Samen & Overijssel

mei 27th, 2008

Nota Samen & Overijssel mist probleemstelling
Vorige week is de nota Samen & Overijssel ( Sociale Actie i) n de commissie Jeugd, sociale infrastructuur en cultuur besproken. Deze nota gaat over jeugd, cultuur, zorg, maatschappelijke ontwikkeling en integratie. De provincie heeft hierin een aantal wettelijke taken en voert ook zaken uit die niet wettelijk verplicht zijn. De PvdA vindt een goed sociaal klimaat van groot belang. Daarom vinden wij dat ook de provincie aandacht aan deze thema’s moet schenken. Wij vinden aandacht voor bijzondere groepen in de Overijsselse samenleving, die in een sociale isolement verkeren of niet participeren, belangrijk.

Wij hebben aangegeven dat wij de probleemstelling in de nota missen. Gedeputeerde Staten geeft wel een aantal problemen aan, maar maakt niet helder aan welke problemen zij wil werken. Wat wij als fractie bijvoorbeeld erg teleurstellend vinden, is dat GS een aantal knelpunten signaleert met betrekking tot minderheden, maar er niet voor kiest om er iets mee te doen. Hiermee negeert zij een aantal feiten die op den duur tot verder isolement uitsluiting van minderheden kan leiden.

Verder hebben wij aangegeven dat wij alle bovenlokale activiteiten op het gebied van antidiscriminatie belangrijk vinden, en dat deze ook in 2009 door moeten gaan. Hiermee wil onze fractie een duidelijk signaal afgeven dat wij het uitsluiten van groepen in onze samenleving op grond van hun geloof, ras en geaardheid niet tolereren.
In de commissievergadering van 4 juni gaat GS een aantal zaken verder verduidelijken en een financiële vertaling maken.

Nota Samen & Overijssel

mei 27th, 2008

Nota Samen & Overijssel mist probleemstelling
Vorige week is de nota Samen & Overijssel ( Sociale Actie i) n de commissie Jeugd, sociale infrastructuur en cultuur besproken. Deze nota gaat over jeugd, cultuur, zorg, maatschappelijke ontwikkeling en integratie. De provincie heeft hierin een aantal wettelijke taken en voert ook zaken uit die niet wettelijk verplicht zijn. De PvdA vindt een goed sociaal klimaat van groot belang. Daarom vinden wij dat ook de provincie aandacht aan deze thema’s moet schenken. Wij vinden aandacht voor bijzondere groepen in de Overijsselse samenleving, die in een sociale isolement verkeren of niet participeren, belangrijk.

Wij hebben aangegeven dat wij de probleemstelling in de nota missen. Gedeputeerde Staten geeft wel een aantal problemen aan, maar maakt niet helder aan welke problemen zij wil werken. Wat wij als fractie bijvoorbeeld erg teleurstellend vinden, is dat GS een aantal knelpunten signaleert met betrekking tot minderheden, maar er niet voor kiest om er iets mee te doen. Hiermee negeert zij een aantal feiten die op den duur tot verder isolement uitsluiting van minderheden kan leiden.

Verder hebben wij aangegeven dat wij alle bovenlokale activiteiten op het gebied van antidiscriminatie belangrijk vinden, en dat deze ook in 2009 door moeten gaan. Hiermee wil onze fractie een duidelijk signaal afgeven dat wij het uitsluiten van groepen in onze samenleving op grond van hun geloof, ras en geaardheid niet tolereren.
In de commissievergadering van 4 juni gaat GS een aantal zaken verder verduidelijken en een financiële vertaling maken.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com