Archive for september, 2008

Person of the Year ……..

september 28th, 2008

Afgelopen weken, ben ik door het Amerikaanse tijdschrift: Zinda Magazine (Engelstalig On-Line te lezen), gekozen tot “Zinda Magazine – Person of the Year”.

Zinda Magazine bestaat sinds 1995 en wordt ondertussen door vele duizenden Assyriërs en geinteresseerden in Midden-Oosten groeperingen over de hele wereld On-Line gelezen. Tevens worden hier de culturele en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen van de Assyrische Christenen in de westerse wereld beschreven.

www.zindamagazine.com

( voorkant van zinda )

Het is natuurlijk erg leuk om gekozen worden door een krant die overal op de wereld gelezen wordt, met name door minderheden uit het midden oosten. Maar het is voor mij meer bekroning voor het werk dat ik heb gedaan om de Assyriërs en andere minderheden in, met name, Irak aan een beter bestaan te helpen in hun vaderland. Dit verdienen die miljoenen mensen die nog hoop hebben op betere tijden in een land waar elke dag een bom kan ontploffen en je leven en die van je naasten abrupt kan eindigen.

Zinda Magazine, thanks a lot !

www.zindamagazine.com

Carlijn en Chiel

september 9th, 2008

Een super feest van Carlijn en Chiel !

Start Politiek Overijssel…..

september 7th, 2008

Klaar voor de start…
De komende weken staat in het teken van de omgevingsvisie. Om een zorgvuldige visie te vormen hebben wij de afgelopen maanden diverse keren over verschillende thema’s gesproken die voor de omgevingsvisie van belang zijn. Maar nu is de tijd van brainstormen en gedachten uitwisselen voorbij, er moet deze weken een heldere visie gevormd worden.

We gaan antwoord geven op onder andere de volgende vragen: Waarin moet de Omgevingsvisie strakker of losser geformuleerd worden dan het huidig beleid? Krijgen de grote steden de aandacht die zij verdienen? De komende weken worden ook thema’s als Loverboys en de Jeugdzorg besproken. Deze onderwerpen zijn voor onze fractie ontzettend belangrijk. De instroom bij de Jeugdzorg zou middels de Eigen Kracht Conferentie moeten dalen, maar daar lijkt het vooralsnog niet op. De signalen uit het veld zijn nog steeds zorgelijk en helaas worden nog steeds vele jonge meiden misbruikt en gebruikt door de Loverboys in Overijssel.

Verder wordt een nieuwe nota over het Woonbeleid in Overijssel besproken. In februari 2004 is al de startnotie Wonen aangenomen. Wij willen van Gedeputeerde Staten weten wat de resultaten van deze startnotitie zijn. Wij hebben toendertijd een duidelijke visie geformuleerd en zijn gesteund door de meerderheid in de Staten.

Vrijdag 29 augustus was de opening van het statenjaar met een feestelijke bijeenkomst in Dinkelland. Nu gaan we weer aan het werk. We zijn er klaar voor…

www.pvdaoverijssel.nl

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com