Archive for oktober, 2008

Leeftijdsloos solliciteren

oktober 31st, 2008

Leeftijdsloos solliciteren

Het aantal meldingen van leeftijdsdiscriminatie stijgt explosief. Steeds meer 50 of 55 plussers geven aan dat ze moeilijk aan een baan komen of zelfs niet eens uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek vanwege hun leeftijd. Statenlid Attiya Tunc ontdekte dit tijdens haar bezoek aan Art.1, de provinciale vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie. Zij deed daar vandaag vrijwilligerswerk in het kader van Make a Difference Day (MADD). Dit is een jaarlijks terugkerend groot landelijke evenement, tijdens MADD doen tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk.

Vergeleken met vorig jaar is het aantal discriminatiemeldingen verdubbeld. Tunc: “Het is bijna niet uit te leggen dat wij in Overijssel mensen discrimineren op basis van hun leeftijd. Moeten wij in de toekomst naar een anonieme leeftijdssollicitatie? Hoe bestaat het dat wij ten tijden van vergrijzing, waarbij we alle kennis en expertise nodig hebben, de meest ervaren mensen uitsluiten?”

Een aantal gemeenten in Overijssel heeft tot nu toe geen afspraken gemaakt over hoe zij met dit soort zaken omgaat. Terwijl zij nu wel geld daarvoor ontvangen. De provincie kan gemeenten aanspreken op hun nieuwe rol en verantwoordelijkheden.

De provincie heeft de afgelopen jaren wel het budget voor antidiscriminatie uitgegeven. Het is nog niet bekend of de eerder gesteunde bovenlokale activiteiten ook in 2008 geld krijgen. De PvdA heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor de voortzetting van deze bovenlokale activiteiten. Wij vinden dat de provincie hier een voortrekkersrol in heeft. Wij willen niet dat groepen in de samenlevingen op basis van ras, leeftijd, geloof of geaardheid buitengesloten worden.

Artikel 1 hartelijk dank voor jullie tijd.

MADD – dag bij Artikel 1

oktober 31st, 2008

Morgen ga ik op bezoek bij Artikel 1 vanuit de MADD – dag.
Ik wil graag een bijdrage leveren aan Artikel 1 omdat ik discriminatie niet accepteer in onze provincie.

Het wordt vast een bijzondere ochtend in Enschede.

The person of the year……

oktober 30th, 2008

In de Wandelgangen te gast bij de Overijsselse Jeroen Pauw ; Jan Medendorp.

http://www.rtvoost.nl/media/?uitz=88573&id=215

Assyriers in NL voor Assyriers in Irak

oktober 30th, 2008

Tegen de driehonderd leden van de Assyrische gemeenschap hebben donderdagavond meegelopen in een stille tocht in Enschede.
Ze protesteerden daarmee tegen de slachtpartijen die hun christelijke geloofsgenoten ondergaan in Noord Irak. Er is ook een brief aan de president van Irak gestuurd met het dringende verzoek iets aan de situatie te doen. Gewapend met spandoeken en protestborden vertrok de stoet bij de Syrisch Orthodoxe kerk aan de Tromplaan. Vervolgens ging het richting Jacobuskerk aan de Oude Markt waar een herdenkingsdienst samen met Nederlandse kerken werd gehouden.
bron : rtv oost

Een pittig gesprek met Cisca Dresselhuys

oktober 17th, 2008

Gisteren was de openingsnacht van de landelijke actie Nederland leest in Enschede, het is een gezamenlijk initiatief van : debat aan de Markt, Bibliotheek Enschede en Prismare…
Dit jaar is het thema Liefde, geinspireerd door het boek “Twee Vrouwen ,, van Harry Mulisch.

Gisteren was Jan Medendorp ( van RTV Oost) in gesprek met Cisca Dresselhuys in Enschede. Het gesprek met deze dame was inspirerend, een feministe die ook heel vrouwelijk is gebleven. Mij heeft zij altijd geinspireerd en ik heb altijd met plezier haar stukken in Opzij gelezen.
Gerard Kocx, directeur van de bibliotheek Enschede heeft aan het einde van de avond het boek van Harry Mulisch aan Cisca Dresselhuys aangeboden. Ook wij hebben een van dhr. Kocx ontvangen.

De Christenen in Mosul

oktober 16th, 2008


Assyrische vrouwen in zwart gekleed, rouwen om hun kinderen en partners; allemaal vermoord !
( Foto Jaco Klamer )

Meer dan 15.000 Assyrische Christenen zijn het afgelopen etmaal gevlucht uit de Iraakse stad Mosul. Zij hebben hun toevlucht gezocht in scholen en kerken op het platteland van de provincie Nineveh.

Het geweld tegen de Assyrische Christenen ( minderheid ) in de stad Mosul, is de afgelopen maand opgelaaid. Alleen al afgelopen week zijn zeker zeven christenen uit Mosul vermoord. Volgens de politieke leiders van de Assyriers in Irak zijn zij het slachtoffer van “een campagne van zuivering, moord en bedreiging. Ik heb verdriet hierom en probeer in Nederland aandacht voor te vragen.

Vandaag sprak ik dhr. Arnold Karskens, journalist, over de situatie van deze groep in Irak.
www.arnoldkarskens.com

In april dit jaar ben ik samen met Joel Voordewind, ( kamerlid CU) en Netwerk naar Nineveh gegaan om de situatie van de Assyriers te onderzoeken.

http://www.netwerk.tv/uitzending/2008-04-15/het-leven-van-christenen-noord-irak

AKZO Nobel 75 jaar in Hengelo

oktober 9th, 2008

AKZO Nobel bestaat 75 jaar in Hengelo en dit gaat AKZO Nobel vieren. Morgen komt Dhr. Hans Wijers, bestuursvoorzitter AKZO Nobel naar Twente.
De afgelopen jaren heeft AKZO Nobel in Twente veel gedaan en beschikbaar gesteld voor jongeren met problemen. Dit waardeer ik aan AKZO Nobel. Morgen zal ik het grote feest bijwonen in Hengelo.

Najaarsnota niet behandeld in commissie JCS

oktober 1st, 2008

Op verzoek van onze fractie is de najaarsnota -waarin de voortgang van de uitvoering van de begroting wordt behandeld – in de commissie Jeugd cultuur en sociale infrastructuur niet behandeld. Twee van de drie partijgenoten hadden de nota niet ontvangen. Ons verzoek is ingewilligd door de andere partijen. Wij willen het signaal afgeven dat wij stukken op tijd willen ontvangen. De afgelopen maanden zijn stukken regelmatig te laat verstuurd. De stukken van de nota Samen & Overijssel zijn daar ook een goed voorbeeld van. Te laat ontvangen betekent te weinig tijd om het goed voor te bereiden. Daarom heeft de PvdA het signaal afgegeven dat wij dit niet meer accepteren.

In de Staten is de najaarsnota wel behandeld. We hebben extra aandacht gevraagd voor de jeugdzorg. Wij maken ons zorgen over de hoeveelheid ouders in Overijssel met opvoedingsproblemen. Het percentage hulpvragen neemt toe, dit betekent dat steeds meer mensen de opvoeding van hun kinderen moeilijk of zwaar vinden of het niet meer aan kunnen. Wij willen een laagdrempelige toegang tot de jeugdzorg en een goede behandeling. Het is goed dat zoveel ouders de weg naar de jeugdzorg vinden maar het is onze verantwoordelijkheid om het wachtlijstenprobleem serieus op te pakken.

Ook de minimale resultaten op het gebied van de Eigenkracht conferentie hebben wij ter discussie gesteld. Dit gaan wij de komende tijd kritisch volgen.
www.pvdaoverijssel.nl

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com