Archive for november, 2008

Kerst in Nineveh actie !

november 30th, 2008

kerstactie3

Drie jaar geleden heb ik besloten om mij te committeren aan de kinderen in de Provincie Nineveh ( Irak ). Veel mensen en organisaties hebben de afgelopen jaren geld gedonieerd voor deze kinderen. Er zijn elk jaar meer dan 10.000 kinderen blij gemakt met Kerst.
Ook dit jaar hoop ik deze kinderen blij te maken, met jullie steun gaat het weer lukken !

Voor meer info ; www.assyrie.nl

Luchthaven Twente verdient eerlijke kans

november 28th, 2008

Het kabinetsbesluit om Luchthaven Twente open te houden is bij de PvdA niet goed gevallen. De fractie diende daarom samen met het CDA tijdens de statenvergadering van woensdag 26 november een motie in. Hierin staat dat het proces van de gebiedsontwikkeling – variant met luchthaven en variant zonder luchthaven – doorgezet moet worden.

Fractievoorzitter Wim Dalhuisen vindt dat de provincie en de regio buiten spel is gezet. Terwijl er een uitermate mooi en zorgvuldig proces gaande was om tot een verantwoorde keuze te komen. Allerlei organisaties en mensen hebben zich optimaal ingezet om voor hun eigen voorkeursvariant een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Dat is nu op z’n minst gefrustreerd. Het proces is een schoolvoorbeeld van hoe je burgers kunt betrekken bij de politiek en voor de acceptatie van een moeilijke keuze. Het kabinetsbesluit gaat daar volstrekt aan voorbij.

De brief van het kabinet roept meer vragen op dan het antwoorden geeft en is op talrijke punten uiterst vaag. Een groot punt van zorg is de grondpositie. Voor de exploitatie van de luchthaven is zeker niet alle grond nodig. Uitgaande van het kwakkelende bestaan van veel regionale luchthavens is het gevaar groot, dat allerlei branchevreemde activiteiten de exploitatietekorten moeten compenseren. Daardoor is het gevaar voor verrommeling van het gebied zeer groot.

Het kabinetsbesluit moet nog naar de Tweede Kamer en de PvdA-Overijssel zet zich in om de fractie(s) in de kamer te overtuigen van de waarde van het hier gevolgde proces. De keuze tussen de twee varianten moet tot stand komen op basis van het in Overijssel gevolgde proces op basis van de Milieu Effect Rapportage en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse.

Bron; PvdA Overijssel

Gekozen tot ''Person of the year"

november 27th, 2008

Zinda magazine, een Amerikaanse krant die ruim 15 jaar verschijnt in de USA en die wereldwijd gelezen wordt door vele Assyriërs, heeft mij dit jaar gekozen als “Zinda Magazine ’s Person of the year “.
Het is erg leuk om gekozen worden door een krant die overal in de wereld gelezen wordt. Mijn werk voor een beter bestaan voor de Assyriërs in Irak wordt hiermee bekroond.
Nog steeds leven miljoenen mensen met hoop op betere tijden in een land waar elke dag een bom kan ontploffen. Ik beschouw dit compliment van Zinda Magazine daarom als een stimulans om dit werk te blijven doen.
Zinda Magazine, thanks a lot !

zinda1

Gekozen tot ”Person of the year”

november 27th, 2008

Zinda magazine, een Amerikaanse krant die ruim 15 jaar verschijnt in de USA en die wereldwijd gelezen wordt door vele Assyriërs, heeft mij dit jaar gekozen als “Zinda Magazine ’s Person of the year “.
Het is erg leuk om gekozen worden door een krant die overal in de wereld gelezen wordt. Mijn werk voor een beter bestaan voor de Assyriërs in Irak wordt hiermee bekroond.
Nog steeds leven miljoenen mensen met hoop op betere tijden in een land waar elke dag een bom kan ontploffen. Ik beschouw dit compliment van Zinda Magazine daarom als een stimulans om dit werk te blijven doen.
Zinda Magazine, thanks a lot !

zinda1

Vliegveld Twente blijft open

november 25th, 2008

Zoals iedereen in Overijssel, heb ik via de media gelezen dat als het aan het Kabinet ligt, de Luchthaven Twente permanent open blijft. Dit doorkruist alle afspraken die wij in de Provinciale Staten hebben gemaakt. Ik ben ontzettend blij dat de PvdA fractie in de Tweede Kamer hierover een spoeddebat wil.

Wij, de Provinciale Staten in Overijssel, hebben niet de kans gekregen om te kiezen tussen de twee varianten: één mét en één zonder luchthaven. Dit hebben wij diverse keren toegezegd aan gemeenten, natuurorganisaties en omwonenden. De variant zonder luchthaven is door de PvdA Staten fractie aan de orde gesteld.

vliegveldtwente4501

Campagne in Roemenië

november 20th, 2008

De fractie van de PvdA Overijssl is uitgenodigd door de Roma Sociaal democratische Partij. Aantal fractieleden van de PvdA waaronder ik, gaan dit weekend naar Roemenië om campagne te voeren voor de Roma Sociaal Democratische partij.

800px-parlementspaleis

Het Parlementspaleis (Roemeens: Palatul Parlamentului), voorheen Huis van het volk (Casa Poporului), in Boekarest, Roemenië.

Kerst in Nineveh actie

november 16th, 2008

kerstactie3

Drie jaar geleden heb ik besloten om mij te committeren aan de kinderen in de Provincie Nineveh ( Irak ). Veel mensen en organisaties hebben de afgelopen jaren geld gedonieerd voor deze kinderen. Er zijn elk jaar meer dan 10.000 kinderen blij gemakt met Kerst.
Ook dit jaar hoop ik deze kinderen blij te maken, met jullie steun gaat het weer lukken !

Voor meer info ; www.assyrie.nl

Geslaagde reunie PvdA-statenleden

november 15th, 2008

Op donderdag 13 november kwamen ongeveer twintig voormalige PvdA-statenleden en gedeputeerden van Overijssel bijeen in het provinciehuis op uitnodiging van de huidige PvdA-fractie. Het gerenoveerde provinciehuis werd onder deskundige leiding bezichtigd, er werden vele herinneringen opgehaald en uiteraard werd ook de inwendige mens niet vergeten.

Het is een uitermate leuke en gezellige bijeenkomst geweest, die door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Verhalen uit de oude doos zijn uitgewisseld, maar ook de actuele politiek was onderwerp van gesprek. Zo vormden de lopende gepolitiseerde waterschapsverkiezingen een dankbaar onderwerp.

De vorige fractievoorzitter Jan ter Schegget vertelde over zijn overstap van de provinciale naar de lokale politiek (hij is nu wethouder van Dinkelland) en kwam tot de conclusie, dat hij tot zijn tevredenheid aan vele provinciale PvdA-standpunten trouw kon blijven. De gasten hebben aangegeven, dat ze een dergelijke bijeenkomst zeker voor herhaling vatbaar achtten.

Meer ; www.pvdaoverijssel.nl

De Waterschapschapsverkiezingen ' Water Natuurlijk ,

november 15th, 2008

De waterschapsverkiezingen staan voor de deur! Voor het waterschap Groot Salland en Regge en Dinkel zijn de PvdA-kandidaten te vinden op de lijsten van Water Natuurlijk. Een paar gemeentes langs de grenzen van de provincie vallen onder andere waterschappen. Hier doet de PvdA wél mee met een eigen lijst. Voor Velt en Vecht en Reest en Wieden geldt dan ook: Stem op de PvdA. Voor Groot Salland en Regge en Dinkel: Stem op Water Natuurlijk. Jan Astrego, Peter Hermans, Arie Rodenburg en Roelof Martens stellen zich voor.

De eerste PvdA-er op de kandidatenlijst van waterschap Regge en Dinkel is Jan Astrego uit Enschede. Hij is stedenbouwkundige en is veel bezig met water. Hij heeft bedacht dat je regenwater niet altijd hoeft af te voeren op het riool, maar dat het ook afgevoerd kan worden in een wadi, dat is bijvoorbeeld een droge sloot. Zo gaat schoon water niet naar de zuiveringsinstallatie en wordt het grondwater aangevuld. “Ik vraag graag aandacht voor het stedelijk gebied, daar ligt mijn ervaring. Ik wil water graag beter inpassen in de stedenbouwkundige plannen. Je kunt op een creatieve manier genoeg ruimte voor water vinden – een beek ondergronds door laten lopen bijvoorbeeld – zodat waterproblemen worden voorkomen.”

Voor meer informatie ; www.pvdaoverijssel.nl

wsv

De Waterschapschapsverkiezingen ‘ Water Natuurlijk ,

november 15th, 2008

De waterschapsverkiezingen staan voor de deur! Voor het waterschap Groot Salland en Regge en Dinkel zijn de PvdA-kandidaten te vinden op de lijsten van Water Natuurlijk. Een paar gemeentes langs de grenzen van de provincie vallen onder andere waterschappen. Hier doet de PvdA wél mee met een eigen lijst. Voor Velt en Vecht en Reest en Wieden geldt dan ook: Stem op de PvdA. Voor Groot Salland en Regge en Dinkel: Stem op Water Natuurlijk. Jan Astrego, Peter Hermans, Arie Rodenburg en Roelof Martens stellen zich voor.

De eerste PvdA-er op de kandidatenlijst van waterschap Regge en Dinkel is Jan Astrego uit Enschede. Hij is stedenbouwkundige en is veel bezig met water. Hij heeft bedacht dat je regenwater niet altijd hoeft af te voeren op het riool, maar dat het ook afgevoerd kan worden in een wadi, dat is bijvoorbeeld een droge sloot. Zo gaat schoon water niet naar de zuiveringsinstallatie en wordt het grondwater aangevuld. “Ik vraag graag aandacht voor het stedelijk gebied, daar ligt mijn ervaring. Ik wil water graag beter inpassen in de stedenbouwkundige plannen. Je kunt op een creatieve manier genoeg ruimte voor water vinden – een beek ondergronds door laten lopen bijvoorbeeld – zodat waterproblemen worden voorkomen.”

Voor meer informatie ; www.pvdaoverijssel.nl

wsv

Next »

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com