Archive for december, 2008

Website Tunc trekt veel bezoekers

december 25th, 2008

Het weblog van PvdA-statenlid Attiya Tunc heeft in 2008 meer dan 25.000 bezoekers getrokken. “Toen ik in 2007 door een vriend, Chris, werd gevraagd of ik een eigen weblog wilde, reageerde ik een beetje twijfelachtig: ‘wie leest nu een weblog van een Statenlid? Of wie surft ‘s avonds laat op het internet en belandt dan op mijn website?’ Dacht ik.”

Ik werd geprikkeld door het enthousiaste verhaal van mijn vriend Chris en ben tijdens de verkiezingen van 2007 met een eigen website begonnen. In 2007 had ik vijftig bezoekers per week. Daarna ging het snel. Het afgelopen jaar heb ik meer dan 25.000 bezoekers gehad. Ik ben hier natuurlijk erg blij mee en hoop dat het aantal bezoekers en reacties van lezers in 2009 nog groter worden.

De afgelopen weken heb ik veel reacties gehad van burgers in Twente over de luchthaven Enschede. Maar ook van mensen die vertelden over situaties waarin zij verkeren waarbij leeftijdsdiscriminatie aan de orde was. De mails die mij steeds verbazen, zijn de mails van burgers die ontevreden zijn over hoe ambtenaren van de provincie met hen om zijn gegaan.

Vriend Chris had gelijk: een weblog van een politica in Overijssel is geen overbodige luxe, het wordt gelezen. Alle 25.000 bezoekers: Thanks!

Bron: www.pvdaoverijssel.nl (nieuwsbrief)

De Staat van Overijssel

december 25th, 2008

Vorige week woensdag hebben wij de Staat van Overijssel ontvangen. Dit is een jaarlijkse rapportage van de provincie. Deze geeft actuele informatie over verschillende zaken in Overijssel. De afgelopen dagen heb ik deze rapportage gelezen en ik moet eerlijk bekennen dat je daar niet vrolijk van wordt.

Aan de ene kant ben ik erg blij met de informatie, maar aan de andere kant maakt de inhoud mij niet happy. De tabellen, cijfers en verhalen bewijzen dat in de vijf grote steden van Overijssel nog veel werk te verzetten valt. Op bijna alle gebieden gaat het niet goed in Deventer, Enschede, Zwolle, Hengelo en Almelo.

De PvdA-fractie maakt zich zorgen om een aantal thema’s die in de rapportage helder wordt weergegeven. Het aantal huishoudens op het sociale minima komt voor het grootste deel voor in de vijf grote steden van Overijssel. Tevens bestaan de probleemwijken alleen in onze grote steden, maar ook armoede, loverboys, de vraag naar jeugdzorg, werkgelegenheidsproblemen, minderheden, schooluitval, knelpunten in de wegen en openbaar vervoer… Op alle gebieden tonen de cijfers aan dat de grote steden van Overijssel knelpunten ervaren.

De kwaliteit van het leven van vele Overijsselaars in deze steden is minder in vergelijking met de Overijsselaars in kleine steden of kernen. Je mag natuurlijk niet vergelijken en zeker niet denken dat er alleen maar problemen bestaan in onze grote steden. Want de grote steden zijn en blijven ook heel mooi in ontwikkeling. Maar hoe kunnen wij vanuit de provincie een rol spelen bij het oplossen van de problemen?

Tsja, naast de knelpunten bij de kop pakken, geloof ik dat wij naar kansen moeten gaan kijken. Waar liggen de kansen voor onze steden? Zodra de kansen worden verstevigd, ontstaat er ruimte om de problemen op te lossen. De provincie zou samen met de steden lange termijnplannen moeten ontwikkelen zodat aantal knelpunten over een paar jaren opgelost is. Ik geloof dat je hiermee Samen&Overijssel tot een groot succes maakt. Op deze manier is de rol van de provincie onzichtbaar in de vijf grote steden en is de steun kortdurend en projectmatig.

Deze knelpunten behoeven lange termijnvisie en bovendien een lange adem. Als er geen lange termijnplannen komen voor de vijf grote steden ban ik bang dat de Staat van Overijssel over vijf jaar nog steeds dezelfde zorgen ademt als die van 2008.

www.pvdaoverijssel.nl
Nieuwsbrief

Kerstprogramma bij RTV – Losser – Oldenzaal

december 23rd, 2008

Vandaag was ik te gast bij RTV Losser – Oldenzaal ; de streekomroep voor de gemeenten Oldenzaal en Losser.
Het was een Kerstprogramma ( Rondetafel ) met diverse gasten waarin verschillende politieke, culturele en religieuze thema’s besproken zijn. De Rondetafel bestond uit de volgende gasten:
Dhr. Paul Nijs van de Voedselbank Oldenzaal, dhr. Peter Wester, WMO, Amnesty International en Pastor Munsterhuis,Pastor Losser / Parochieverband Maria Vlucht. De presentatie was in handen van Marijke Waardenburg en Bert Kuipers.

Ik wil iedereen bij RTV Losser en Oldenzaal bedanken voor hun inzet, de 80 vrijwilligers hebben het hele jaar lang zich voor 100 % ingezet voor RTV Losser-Oldenzaal. Thanks allemaal !
Hele fijne feestdagen toegewenst !!!

Lees mijn weblog

december 21st, 2008

Deze week heb ik de fractie weblog geschreven;
www.pvdaoverijssel.nl

PvdA stemt tegen Landgoed Hof van Twente

december 18th, 2008

Onze fractie en de rest van de kleine partijen in de Staten willen geen
geen grootschalig recreatiepark bij Landgoed Hof van Twente.
Ik ben hier ontzettend blij mee !

Het voorontwerp is volgens een kleine meerderheid ( 24 stemmen) van PS strijdig met het provinciale beleid omdat het niet voldoet aan de vereisten die het Streekplan 2000+ stelt aan nieuwe grootschalige verblijfsrecreatiecomplexen. Dit standpunt wordt nu aan de gemeente Hof van Twente ter kennis gebracht. Provinciale Staten verzoeken de gemeente het project niet verder in procedure te brengen.

Het onderwerp stond al op de agenda van Provinciale Staten van 26 november, maar toen staakten de stemmen. Daarom is het onderwerp tijdens de vergadering van 17 december opnieuw in stemming gebracht. Coalitiepartijen CDA en VVD vonden dat het plan niet in strijd was met het provinciaal beleid maar kregen daarvoor geen meerderheid omdat de andere partijen van mening zijn dat het strijdig is met het provinciaal beleid.
Bron : Nieuwsbrief Provinciale Staten december 2008

'Irak-onderzoek komt voor PvdA terug'

december 13th, 2008

De PvdA zal bij een volgende kabinetsformatie opnieuw een Irak-onderzoek aankaarten. Volgens PvdA-leider Wouter Bos zal ziijn partij zo’n onderzoek naar de achtergrond van de politieke steun aan de oorlog in Irak in 2003 dan ,,vast en zeker” op de agenda zetten.

Hij zegt dat in een interview met de zaterdageditie van NRC Handelsblad.
wouter-bos

www.nu.nl

‘Irak-onderzoek komt voor PvdA terug’

december 13th, 2008

De PvdA zal bij een volgende kabinetsformatie opnieuw een Irak-onderzoek aankaarten. Volgens PvdA-leider Wouter Bos zal ziijn partij zo’n onderzoek naar de achtergrond van de politieke steun aan de oorlog in Irak in 2003 dan ,,vast en zeker” op de agenda zetten.

Hij zegt dat in een interview met de zaterdageditie van NRC Handelsblad.
wouter-bos

www.nu.nl

Conferentie Tweede Kamer minderheden Irak

december 9th, 2008

den-haag_1-5-dec-2008

04122008666

Katholieke Vereniging voor Oecumene heeft afgelopen vrijdag een conferentie georganiseerd in de Tweede Kamer met de titel:
” Problemen en uitdagingen voor christelijke minderheden in Irak “. De insprekers waren dhr. Joel Voordewind, kamerlid CU,
Prof. Herman Teule en Dr. Otmar Oehring. De Katholieke vereniging voor Oecumene heeft mij verzocht om vanuit mijn ervaring en kennis op dit gebied een inleiding te verzorgen.

De Nederlandse dagblad heeft hier uitgebreid over geschreven.

http://www.nd.nl/artikelen/2008/december/05/-koerdificering-van-christenen-in-noord-irak-

Aantal bezoekers in 2008

december 9th, 2008

Er hebben meer dan 25.000 mensen mijn weblog bezocht in 2008.

NOS Radio 1

december 4th, 2008

Vanavond zit ik live bij NOS Radio 1 ; Met het Oog op Morgen inzake de Assyriers in Irak.

Next »

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com