Archive for januari, 2009

Politiek cafe in Dinkelland

januari 23rd, 2009

Vrijdag 23 januari (vanavond) wordt in Dinkelland voor de eerste keer een politiek café gehouden. Alle lokale partijen zullen aanwezig zijn, aangevuld met de SP, JS en CDjA.
De vooraankondiging van vorige week vermeldde dat ook Sharon Dijksma aanwezig zou zijn. Dit blijkt door een vergissing toch niet mogelijk. Het bezoek van Sharon Dijksma zal plaatsvinden tijdens het tweede politieke café, dat gehouden wordt op 6 maart.

Mijn laatste Nieuwjaarsreceptie

januari 22nd, 2009

Morgen heb ik mijn laatste nieuwjaarsreceptie: de Suryoye Aramese Vereniging Oldenzaal (SAVO) en de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN) hebben mij uitgenodigd. De receptie vindt plaats in de St. Simon d’Zeyte kerk te Oldenzaal.
ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ

otho20vlag1

Leeftijdsdiscriminatie roept veel emoties op….

januari 22nd, 2009

Veel senioren in de provincie hebben mij reacties gegeven op het debat over leeftijdsdiscriminatie. Ik vind het zorgwekkend om te horen dat veel Overijsselnaren geen baan kunnen vinden omdat ze 47 jaar of ouder zijn. Een aantal organisaties in Overijssel hebben delen deze zorgen en zijn het met de PvdA eens, dat de Provincie hier een rol in moet spelen.

Ik wil iedereen bedanken die mij de afgelopen weken heeft gebeld, gemaild en geschreven. Ik zal jullie input gebruiken de komende tijd.

leeftijd

Verdeeldheid over leeftijdsdiscriminatie

januari 20th, 2009

Verdeeldheid over leeftijdsdiscriminatie

De commissie Jeugd, sociale infrastructuur en cultuur praatte woensdag over leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Het onderwerp was geagendeerd door Attiya Tunc (PvdA) die een discussienota over het onderwerp had geschreven. Ter discussie stond met name de vraag of het mogelijk en wenselijk is provinciaal beleid te ontwikkelen om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan.
Lokale overheid
De partijen waren unaniem; discrimineren mag niet. Maar de partijen waren verdeeld over de vraag of het ontwikkelen van beleid om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan wél of geen taak is van de provincie. De PvdA vond steun bij de SP. Andere partijen deelden de mening van de PvdA en SP niet. Zowel CDA als VVD vinden leeftijdsdiscriminatie met name een taak van de lokale overheid. Gedeputeerde Staten onderkent de ernst van het probleem en doet de toezegging te zullen kijken hoe het onderwerp in bestaand beleid kan worden ingepast.

Bewuster gekeken
Initiatiefneemster Attiya Tunc was verheugd met de input van GS, maar sluit het onderwerp nog niet af. “Ik ben blij dat er op verschillende manieren mogelijkheden zijn en dat er bewuster naar gekeken gaat worden. Maar voor mijn fractie is het nog onvoldoende. Ik wil samen met een aantal partijen kijken of we hier verder mee aan de slag kunnen.”

Bron : Overijssels Overzicht

Leeftijdsdiscriminatie krijgt vervolg

januari 15th, 2009

14 januari is in de commissie jeugd, sociale infrastructuur en cultuur het onderwerp leeftijdsdiscriminatie besproken. Dit onderwerp stond op de agenda door inzet van PvdA statenlid Attiya Tunc. Het aantal meldingen van leeftijdsdiscriminatie stijgt explosief. Steeds meer 50 of 55 plussers geven aan dat ze moeilijk aan een baan komen of zelfs niet eens uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek vanwege hun leeftijd.

In het debat is door alle fracties aangegeven dat leeftijdsdiscriminatie onacceptabel is. Maar een aantal fracties gaf aan de aanpak tegen leeftijdsdiscriminatie niet de taak van de provincie te vinden, maar van de gemeenten. Toch willen de provinciale SP, GroenLinks en PvdA wel iets doen aan de bewustwording. Gedeputeerde Carry Abbenhues heeft ook toegezegd om te kijken waar in het bestaande beleid dit probleem een plek kan krijgen. Attiya Tunc: “Er is eigenlijk heel weinig bekend over leeftijdsdiscriminatie. Iedereen geeft aan dat het gebeurt, zelfs vaak voorkomt en niet mag voorkomen. Ik vind het jammer dat wij dan toch vanuit de provincie roepen dat het niet onze taak is. Er zijn veel onderwerpen waarbij de provincie geen formele taak heeft, maar wij wel iets mee doen.”

Loverboys is een mooi voorbeeld. “Ik ben ervan overtuigd dat als de provincie niet twee jaar lang had geëxperimenteerd met twee projecten, loverboys nog steeds niet hoog op de agenda stond bij gemeenten. Misschien was er heel langzaam beleid ontwikkeld bij één of twee gemeenten. Maar doordat de provincie fors heeft geïnvesteerd en in beeld heeft gebracht waar de problemen liggen en bovendien een gigantische campagne heeft gefinancierd, staat de problematiek nu wél hoog op de agenda.”

“Een statenlid van een andere partij vertelde mij dat hij had gesolliciteerd om op freelancer basis ingezet te worden, maar het bedrijf wilde zijn CV niet eens aannemen vanwege zijn leeftijd. En een werkbemiddelingsbureau vertelde mij dat het niet lukte om vrouwen boven de vijftig jaar te plaatsen, ondanks prachtige ervaring.” Vergeleken met 2007 is het aantal discriminatiemeldingen in 2008 meer dan verdubbeld. Tunc: “Het is bijna niet uit te leggen dat wij in Overijssel mensen discrimineren op basis van hun leeftijd. Moeten wij in de toekomst naar een anonieme leeftijdssollicitatie? Hoe bestaat het dat wij ten tijden van vergrijzing, waarbij we alle kennis en expertise nodig hebben, de meest ervaren mensen uitsluiten?”

bron; www.pvdaoverijssel.nl

Leeftijdsdiscriminatie a.s woensdag op de agenda

januari 8th, 2009

‘Leeftijdsdiscriminatie wordt groter probleem dan diversity” vinden steeds meer HR -Managers.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com