Archive for februari, 2009

Lees mijn weblog

februari 26th, 2009

Lees mijn weblog op de site van de PvdA Overijssel…

http://www.pvdaoverijssel.nl/weblogs/?PHPSESSID=0bed0db36846c7f279aaeaa613b49e2e

Het klooster Sint Gabriel in Turkije wordt bedreigd in de Media.

februari 26th, 2009

buitenlandse-waarnemers

Vandaag heb ik gehoord dat het klooster in zuid oost Turkije , Sint Gabriel ‘ 24 uur wordt bewaakt. Het klooster is in de Turkse media openlijk bedreigd. Wij zijn vanuit Nederland als waarnemers bij de rechtszaak in februari aanwezig geweest.

groepsfoto

Actie tegen leeftijdsdiscriminatie hoognodig

februari 24th, 2009

De provincie moet in actie komen tegen leeftijdsdiscriminatie. Daarom dient de PvdA Overijssel woensdag 25 februari tijdens de Provinciale Statenvergadering een motie in om hier jaarlijks 100.000 euro beschikbaar voor te stellen. De motie wordt mede ingediend door de SP en Groen Links.
Het aantal meldingen van leeftijdsdiscriminatie stijgt explosief. Steeds meer 50 of 55 plussers geven aan dat ze moeilijk aan een baan komen of zelfs niet eens uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek vanwege hun leeftijd. Vergeleken met vorig jaar is het aantal discriminatiemeldingen zelfs verdubbeld. Statenlid Attiya Tunc: “Hoe bestaat het dat wij ten tijden van vergrijzing, waarbij we alle kennis en expertise nodig hebben, de meest ervaren mensen uitsluiten?”
Wij vinden dat de provincie een voortrekkersrol heeft. Wij willen niet dat groepen in de samenlevingen op basis van ras, leeftijd, geloof of geaardheid buitengesloten worden. Daarom moet er zo snel mogelijk een actieplan worden opgesteld om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan. Bewustwording en stimulering moet in dit plan centraal staan, net als samenwerking met uitvoerende organisaties zoals Art.1 Overijssel, SENtrum, onderwijsinstellingen en ouderenbonden
persbericht PvdA overijssel

De grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal

februari 22nd, 2009

Het Carnaval in Oldenzaal staat al jaren te boek als het mooiste en grootste boven de grote rivieren. Dit jaar belooft het allemaal nog mooier en grootser te worden, want dan staat de Boeskoolstad helemaal in het teken van 55 jaar Carnaval.
Ik zal naar de stadhuishal gaan om Prins John II te zien. Hij zal ontvangen worden door het college van burgemeester en wethouders.
Om 12.30 uur start van de Grote Twentse Carnavalsoptocht ! Kom allen !

Hieronder aantal foto s :

carnaval-oldenzaalhans-vfractie-pvda-oldenzaalmr-a-2cimg1861cimg1864bert-kuiper

Anatolie Festival in Enschede

februari 19th, 2009

flyer_anatolie1

Veel muziek en dans uit Anatolie te beleven in Enschede. Kom allen en geniet van de klanken uit diverse culturen, gezongen in verschillende talen.

Foto s ; reis naar Sint Gabriel & Arbo

februari 18th, 2009

106104huis-arbonuriattiya
sabriandremor-shalito

Foto s ; reis naar Sint Gabriel & Arbo

februari 18th, 2009

106104huis-arbonuriattiya
sabriandremor-shalito

Syrisch orthodoxe klooster St. Gabriel wacht een onzekere toekomst

februari 16th, 2009

Het klooster van St. Gabriel is verwikkeld in een slepende rechtszaak betreffende de kadastrale vastlegging van haar gronden. Afgelopen week hebben Europese waarnemers en politici uit diverse Europese landen de rechtszaak op de 12e februari in de stad Midyat in Zuidoost Turkije bijgewoond. De rechterlijke uitspraak en rechtzaak is opnieuw uitgesteld.

Ook Nederlandse politici waaronder de Overijsselse Statenlid voor de PvdA mevr Attiya Tunc en Enschedese CDA Raadslid dhr. Sabri Gabriel waren aanwezig. Hun conclusie is: provocaties jegens het klooster, machtstrijd en het onrechtvaardige opeisen van eigendommen (land) van de Assyrische christenen. Dit vind plaats onder het toeziend oog van de Turkse staat.

Het is duidelijk dat het niet gaat om het land of om het klooster, immers ook andere dorpen ondervinden hetzelfde lot en hebben hierdoor veel land gedwongen moeten afstaan aan hun islamitische buren bij het kadastraal vastleggen van grondbezittingen. Attiya Tunc en Sabri Gabriel hebben 7 Assyrische dorpen bezocht en in alle zeven vinden deze problemen plaats.

De conclusie van beide politici is dat het hier gaat om een zaak die veel groter is, men wil de christelijke elementen met wortel en al uit dit gebied verwijderen en dus een signaal afgeven richting het handjevol overgebleven Assyriërs dat zij niet welkom zijn in hun eigen land. Dit land, Turkije, erkent de Assyriërs niet als minderheid terwijl zij lang voor de komst van de Turken in Turkije aanwezig waren. groep-tur-abdin

Opvallend was dat Turkse mensenrechtenorganisaties niet aanwezig waren rondom dit proces en tot op heden hier niets mee gedaan hebben. Wel zijn tijdens de rechtszaak veel organisaties en vertegenwoordigers van EU landen aanwezig geweest zoals Nederland, Zweden, Noorwegen en Finland. De politici uit Nederland, Zweden en Frankrijk zouden de gouverneur in Mardin spreken maar helaas is hij de afspraak niet na gekomen.

Als Turkije lid wil worden van de EU dan verwachten wij dat Turkije de Assyriërs gaat erkennen als een minderheid, een volk met een eigen taal, cultuur en geschiedenis die beschermt dient te worden door de Turkse overheid. De 20.000 Assyriërs in Nederland zijn bezorgd en zullen deze rechtszaak nauwlettend volgen.

Mevr. Attiya Tunc, Statenlid voor de PvdA – Overijssel
Dhr. Sabri Gabriel, raadslid CDA Enschede

Shlomo Arbo… mijn geboorte dorp

februari 15th, 2009

Na 29 jaar …. loop ik in mijn geboorte dorp Arbo, opzoek naar ons huis. Niemand woont hier nog, onze buren, mijn vrienden en familie, iedereen is gevlucht zo n 29 jaar geleden… Niemand die mij de weg kan wijzen naar het huis waar ik geboren ben. Met veel verdriet loop ik rond, op zoek naar herinneringen.

cimg17291-2

Overijssel mooier en interessanter

februari 9th, 2009

Het programma Cultuur en Ruimte is gepresenteerd in de Creatieve Fabriek in Hengelo. Het is een inspirerend gebouw. Je voelt heel nadrukkelijk dat oud en nieuw met elkaar verbonden is. De oudheid met de toekomst. En dat terwijl je een kop thee zit te drinken. Cultuur en Ruimte wordt gefinancierd en vorm gegeven door de provincie. De kwaliteit van onze omgeving wordt hierdoor mooier en duurzamer. De experimenten geven veel politici een beeld hoe je cultuurhistorie met kunstenaars en architecten een plek kunt geven in het hier en nu. Overijssel wordt hierdoor mooier en interessanter. ill_lc12

Next »

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com