Archive for mei, 2009

PvdA Overijssel neemt deel aan EU Debattenreeks; Turkije bij de EU?

mei 28th, 2009

Op 29 mei 2009 debatteert PvdA Statenlid Attiya Tunc in de serie EU debatten van Debatkamer Overijssel over de vraag of Turkije wel of niet kan toetreden tot de EU. De PvdA vindt dat Turkije pas mag toedreden als het land voldoet aan alle eisen die ook aan andere landen zijn gesteld bij toetreding – zoals bij Polen en Roemenie.

Tunc zet in dit debat vraagtekens bij de handhaving van de mensenrechten in Turkije: Tot op de dag van vandaag worden Christenen en andere minderheden in Turkije als tweederangsburgers behandeld. De positie van vrouwen is niet gelijk aan die van mannen, eerwraak en uithuwelijking spelen nog steeds een grote rol in de samenleving . De democratisering van het land is nog lang niet op Europees niveau. Als het aan de Tunc ligt, worden aan deze basiszaken geen consessies gedaan.

De komende vier jaar zal de toetreding van Turkije tot de EU overigens niet aan de orde komen in Brussel – PvdA Overijssel vindt het daarom jammer dat sommige parijen van Turkije een groot verkiezingspunt maken. Hoewel Tunc liever zou debatteren over Europese aangelegenheden die dichter bij huis spelen – zoals asielbeleid en megastallen – gaat ze een stevige discussie over Turkije niet uit de weg.

Het debat, onder leiding van Jan Medendorp, vindt plaats in de Openbare Bibliotheek Deventer en begint om 19:30 uur.

www.pvdaoverijssel.nl

Armoedebestrijding: zo kan het ook!

mei 25th, 2009

In de vorige statenperiode is een PvdA initiatief-voorstel aangenomen om de armoede in Overijssel te bestrijden. Maatschappelijk organisaties in Overijssel hebben toen geweldig goed meegedacht over plannen om de armoede te bestrijden. Het initiatief-voorstel was gericht op het aanreiken van concrete oplossingen – het beleid dat daarop is gebasseerd, wordt in deze Statenperiode uitgevoerd. De organisaties die toen hebben bijgedragen, wachten met smacht op de resultaten.

Deze week hebben wij van Gedeputeerde Staten een voortgangsrapportage ontvangen waarin de resultaten van het beleid worden weergegeven. We zijn zeer teleurgesteld. Met een aantal van de projecten die Gedeputeerde Staten financiert, wordt de armoede niet direct bestreden, maar indirect. De PvdA betreurt het ten zeerste dat Gedeputeerde Staten het initiatiefvoorstel -gesteund door bijna alle partijen – op deze manier heeft uitgevoerd.

Kan het anders? Ja! Onlangs was ik aanwezig bij de uitreiking van ‘De appeltjes van Oranje’ door prinses Maxima in paleis Noordeinde: een jaarlijkse prijs voor projecten die mensen in de wijk samenbrengen. Een van de winnende projecten past prima in de armoedebestrijding zoals we het in ons initiatiefvoorstel bedoeld hebben: Een ruilwinkel – een plek die mensen met weinig geld de gelegenheid biedt om hun spullen met elkaar te ruilen. Met het geld voor armoedebestrijding hadden wij in 5 grote Overijsselse steden zo’n ruilwinkel kunnen opzetten: Een concreet project dat de armoede concreet bestrijdt met direct resultaat. Zoals we hebben afgesproken.
bron; PvdA Overijssel nieuwsbrief

Prinses Maxima uitreiking appeltjes van Oranje

Mor Gabriel Klooster heeft de eerste rechtszaak gewonnen !

mei 23rd, 2009

Vanmiddag heeft de woordvoerd van bisschop Samuel Aktas van Mor Gabriel ( Midyat ) mij geinformeerd dat Sint Gabriel de eerste rechtszaak heeft gewonnen. De woordvoerder van het Mor Gabriel klooster bedankte alle Nederlandse politieke partijen, politici en journalisten die zich hebben ingezet voor het Klooster.
“Het Assyrisch klooster Mor Gabriel is namelijk het “Jerusalem” van de Assyriërs uit Tur Abdin!”, aldus de secretaris van het St Gabriel Klooster en zonder de steun uit Nederland lukt het Mor Gabriel niet om te zijn wat zij meer dan 1600 jaar zijn.
Ik ben ontzettend blij met dit bericht en zal de twee andere rechtszaken met belangstelling volgen.

meer info ; www.assyrie.nl

Buitenlandse waarnemers feb. 2009

Lees mijn week op de site van de PvdA

Uitreiking van de Appeltjes van Oranje

mei 12th, 2009

Vandaag heb ik de uitreiking van de Appeltjes van Oranje bijgewoond in Paleis Noordeinde in Den Haag.
Hare Majesteit de Koningin, Willem-Alexander, Prins van Oranje en Prinses Maxima waren aanwezig. Prinses Máxima vond de prijsuitreiking lastig vanwege de drama op Koninginnedag. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de balzaal, het was indrukwekkend en erg mooi.
Het Oranje Fonds kent sinds 2003 zijn jaarlijkse prijs, het Appeltjes van Oranje, toe aan drie organisaties op ons werkterrein. Het doel van de Appeltjes van Oranje is. Deze buitengewoon eervolle prijs bestaat uit een bronzen beeldje van een Appeltje van Oranje, vervaardigd door Hare Majesteit de Koningin en een geldbedrag van € 15.000. De Appeltjes van Oranje worden altijd mei uitgereikt op Paleis Noordeinde door beschermvrouwe Prinses Máxima.
Een Appeltje van Oranje is in de eerste plaats waardering voor het werk en de inzet van de winnende organisatie. Daarnaast is het bedoeld om anderen te inspireren soortgelijke initiatieven op te zetten.
meer info ;
www.oranjefonds.nl/oranjefonds2/pagina.asp?pagkey=69777

>prins-en-prinses2

PvdA eist harde garanties voor duurzame energie

mei 7th, 2009

De Provinciale Staten van Overijssel beslissen op 6 mei 2009 of de verkoop van Essent aan het Duitse RWE door mag gaan. Voor de PvdA Overijssel hangt de verkoop af van het duurzame energiebeleid van RWE. RWE wil 1 miljard euro investeren in duurzame energie, maar die intentie is niet voldoende voor de PvdA. Statenlid Henk Heskamp: “We willen harde garanties voor de ontwikkeling van duurzame energie voor de Nederlandse markt. De afspraken moeten worden vastgelegd in een duidelijk convenant. Als RWE die garantie niet kan geven, wordt het een moeilijke zaak op 6 mei. Dit punt weegt voor ons heel erg zwaar”

De Provinciale Staten van Noord Brabant besloten vrijdag 24 april met een kleine meerderheid tegen de verkoop van Essent aan RWE. De provincie Noord Brabant is met 30,8% van de aandelen de grootste speler in de verkoop van Essent. Met het besluit van de Provinciale Staten is de verkoop van Essent nog niet definitief van de baan: De Gedeputeerde Staten van Noord Brabant kunnen het besluit naast zich neer leggen.
Provincie Overijssel heeft 18,7 % van de aandelen. Als de Provinciale Staten van Overijssel op 6 mei ‘nee’ zeggen tegen de verkoop, kan Gedeputeerde Staten de Overijsselse aandelen niet verkopen zonder een politieke crisis te riskeren.

Vrijheid, bevrijdingsfestival Zwolle

mei 5th, 2009

Vrijheid vieren wij op 5 mei met een feest in Zwolle, het grootste bevrijdingsfestival van Nederland. De verwachting is dat meer dan 120.000 mensen zullen komen.
Het nationaal Comite 4 en 5 mei heeft het jaar 2009 het thema ” Vrijheid en identiteit ‘ meegegeven. Vanuit dat thema worden er tal van projecten gepresenteerd in Zwolle.

De 5 mei lezing zal door Frans Timmermans ( PvdA ), staatssecretaris voor Europese Zaken voorgedragen worden in de Staten van Overijssel. De titel van zijn lezing luidt “Vertel me wie ik ben”….
Om 12.30 uur De ontsteking van het bevrijdingsuur zal door Minister President Balkenende gedaan worden.

De Almelose Ilse Delange zal in de Statenzaal zingen en later op het hoofdpodium.
ilse delangestaatssecretaris

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com