Archive for september, 2009

Woonruimte voor mantelzorgers

september 30th, 2009

Het komt nog veel te vaak voor dat iemand niet voor een ziek familielid kan zorgen vanwege de woonruimte. Het huis is te klein, er zijn geen facilteiten of het is te duur om aanpassingen door te voeren. Er moeten daarom meer mogelijkehden gecreeerd worden voor Overijsselaars die voor hun zieke familieleden of vrienden willen zorgen. Gebrek aan ruimte mag geen belemmering zijn voor mantelzorgers.

Buiten Overijssel zijn er mogelijkheden om een soort huisje te huren voor the-time- being. Op deze manier hoeven mantelzorgers niet te verbouwen maar krijgen ze een tijdelijke ruimte in hun achteruin. Waarom niet in Overijssel?

Het is een uitdaging voor onze bestuurders en woningcoorporaties om de mogelijkheden voor mantelzorgers te onderzoeken. Zonder dat er ontzettend veel kosten en verbouwen mee gemoeid gaan. In de komende commissievergaderingen zal de PvdA hier aandacht voor vragen.
Bron: http://www.pvdaoverijssel.nl/woonruimte-voor-mantelzorgers/provincie

Foto ; Provincie Overijssel

Heeft Overijssel lef?

september 30th, 2009

De provincie Overijssel heeft zich op zaterdag 19 september van haar mooiste kant laten zien aan de burgers van Overijssel. In de hele provincie zijn talloze activiteiten georganiseerd die ontzettend veel mensen hebben getrokken. Het Openbaar Vervoer naar deze activiteiten was gratis – de PvdA heeft dit voor elkaar gekregen omdat we vinden dat ook mensen met een kleine portomonnee mee mogen doen met grote evenementen in onze provincie.

Zelf was ik in Denekamp op het Landgoed Singraven, de poorten van het Landgoed stonden wijd open voor iedereen. Ik heb daar de hele dag gesprekken gevoerd met burgers en één van de gesprekken heeft mij erg aan het denken gezet.

Namelijk… waarom gaan wij niet van Twente een duurzame regio maken op alle vlakken en deze bekostigen met de Essent gelden? En dan denk ik niet aan windmolens – die moeten wij nou net niet in Twente neerzetten – maar aan alle andere vormen van duurzaamheid: zonenergie op alle woningen; experimenten met andere vormen van duurzame energie; beter openbaar vervoer met trams tussen Enschede, Almelo, Hengelo en Oldenzaal… zo kan nog duizend ideeen bedenken. Blijft een duurzaam fantasie of kunnen wij dit met elkaar waar maken? Hebben wij in de Overijsselse Staten LEF ??

bron : http://www.pvdaoverijssel.nl/dag-van-overijssel/

Staten op zoek naar sociale infrastructuur

september 28th, 2009

Provinciale Staten hebben zich woensdag tijdens een studiedag verdiept in sociale infrastructuur. Twee vragen stonden tijdens deze dag centraal: wat verstaan we onder sociale infrastructuur? En welke rol moet de provincie Overijssel spelen op het gebied van sociale infrastructuur?
Dr. R. Ossewaarde, verbonden aan de Universiteit Twente gaf een interessante uiteenzetting over dit onderwerp.

Ook waren er lezingen over de Brabantse aanpak en de Zuid Hollandse aanpak over de keuzes die daar gemaakt zijn op het gebied van sociaal beleid.
De inbreng van de diverse sprekers zorgde voor een interessant doorkijkje naar de mogelijke keuzes en de gevolgen van die keuzes, die de provincie kan maken.

Na de lezingen gingen de Statenleden met elkaar aan de slag, om te onderzoeken hoe het Overijsselse sociale beleid eruit zou kunnen zien.
De studiedag diende als voorbereiding voor PS en GS op het debat over sociale infrastructuur tijdens o.a. de begrotingsvergadering in november.

Bron; nieuwsbrief staten Overijssel
sociale-infra

De Dag van Overijssel ; Speeddaten met de Statenleden

september 20th, 2009

Afgelopen zaterdag was het de Dag van Overijssel.

Zelf was ik de hele dag in Dinkelland ( Denekamp ), het Landgoed Singraven had haar poorten voor de Dag van Overijssel geopend.
Voor jong en oud waren er de hele dag activiteiten op 3 verschillende locaties ( Zwolle, Ommen en Denekamp ) georganiseerd.
Het was fantastisch, de hele dag heb ik de kans gehad om met burgers van Overijssel te spreken over diverse thema s.

Naast de burgers waren er ook veel bestuurders en maatschappelijke organisaties aanwezig. Tevens heb ik aantal voormalige Statenleden gesproken… het was een feest de hele dag.

Reintegratieproject voor Wajong-jongeren dubbel op…

september 9th, 2009

Reintegratieproject voor Wajong-jongeren dubbelop, geldverspilling bij armoedebestrijding

Om de armoede in Overijssel te bestrijden, wil de provincie een reintegratieproject voor jongeren met een Wajong-uitkering opstarten. Gedeputeerde Staten heeft hiervoor ruim € 118.000, – beschikbaar gesteld. Opmerkelijk, want soortgelijke projecten betaan al: uitkeringsinstantie UWV financiert succesvolle projecten die zijn gespecialiseerd in het begeleiden van Wajong-jongeren naar de arbeidsmarkt.

Naast het UWV wil de provincie nu ook aan reintegratie van Wajong-jongeren gaan doen. De PvdA vindt dit een versnippering van geld en een versnippering van kennis. De Wajong-jongeren hebben niets aan een wirwar van organisaties die allemaal iets met ze willen, integendeel.

Het geld voor armoedebestrijding kan veel beter besteed worden. Aan mensen die met minder dan €12.000,- euro per jaar een gezin moeten onderhouden en hun eten bij de voedselbank moeten halen, bijvoorbeeld. Niet aan jongeren die voor hetzelfde geld prima door het UWV geholpen kunnen worden.

www.pvdaoverijssel.nl

Radio Enschede FM heeft hier over uitgezonden.

Gratis openbaar vervoer ; punt van de PvdA Overijssel

september 4th, 2009

Op 19 september is het openbaar vervoer in grote delen van Overijssel helemaal gratis. Dus pak die kans en kom gratis naar een van de evenementlocaties. In West-Overijssel en regio Twente kun je gratis met de trein en de bus. Voor West-Overijssel geldt dit voor alle buslijnen en de treinverbinding Zwolle-Kampen. Kijk voor meer informatie en exacte lijnen op de website : http://www.dagvanoverijssel.nl/

Armoedebestrijding in onze provincie

september 4th, 2009

Armoedebestrijding….

Je zou als overheid de bonussen van bankmanagers kunnen verhogen. En dan zeggen dat dit armoedebestrijding is. Want immers, de bankmanagers worden minder arm. Natuurlijk gebeurt dat niet. Maar het geeft aan dat je moet definiëren wat arm is. Dat is misschien niet voor iedereen hetzelfde. Gelukkig hebben we voor ‘arm’ een norm waar iedereen het zo’n beetje over eens is, want die norm is vastgelegd in de Bijstandswet (ABW, nABW, WWB). Arm is minder dan 12.000 Euro inkomen en een vermogen (spaargeld) van 8.000 Euro. Ongeveer. Provinciale Staten hebben een tijdje terug beslist dat de provincie aan armoedebestrijding moet doen. Dit naar aanleiding van het zichtbaar worden van de nieuwe armoede via schuldsanering en voedselbanken. De commissie Jeugd, Sociale Infrastructuur, Cultuur (JSC) heeft nu een rapportage gekregen van de projecten armoedebestrijding. In het project met het grootste budget (€ 300.000) wordt ondernemers in de landbouw een vorm van consultancy aangeboden. Daarbij wordt gekeken hoe deze ondernemers ook buiten de landbouw geld kunnen verdienen. Daarvoor kunnen Gedeputeerde Staten niet rekenen op mijn instemming. Arm is een eigenschap die mensen kunnen hebben, maar ondernemingen niet. Ondernemingen kunnen slechte resultaten boeken, maar op zich niet arm zijn. Hulp aan ondernemingen valt onder economisch beleid, in dit geval landbouwbeleid. En moet daarom gefinancierd worden uit het provinciale plan dat daarvoor bestaat (pMJP). Deze consultancy financieren uit het potje armoedebestrijding is op zijn zachtst gezegd geen juist signaal naar mensen in de provincie, ook op het platteland, die wel arm zijn. Het gemiddeld inkomen uit een agrarische onderneming is € 45.000 (LEI). Het vermogen van de onderneming bestaat uit land (tot € 70.000 per ha. in Overijssel), woning met bedrijfsruimte in het buitengebied (kijk op www.funda.nl), machines (trekker tot € 200.000 of meer). En o ja, beesten, veel beesten.
Nick Zwart, lid PvdA-fractie in Provinciale Staten Overijssel

….á la de provincie.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten € 118.400 aan armoedebestrijdingsgelden beschikbaar gesteld voor een reïntegratieproject waarin 10 tot 15 jongeren met een Wajonguitkering toegeleid worden naar betaald of/en onbetaald werk. Velen onder ons is bekend dat de UWV hier zelf middelen voor heeft en veel projecten in Overijssel gespecialiseerd zijn in reïntegratie van deze doelgroep. Naast de UWV wil de provincie nu ook aan reïntegratie gaan doen. Dit is versnippering van gelden, versnippering van kennis, en het levert een wirwar van organisaties op, die allemaal iets met de Wajong-jongeren willen. Hierdoor wordt het er voor de doelgroep niet makkelijker of helderder op. De armoedebestrijdingsgelden zouden veel beter besteed kunnen worden aan echte armoedebestrijding in onze provincie en niet op deze manier uitgegeven mogen worden.
Attiya Tunc
Bbron; Elektronische Nieuwsbrief van de PvdA-Enschede

Lunch met Hare Majesteit de Koningin

september 3rd, 2009

Het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Overijssel was bijzonder. Ik heb de gelegenheid gehad om aanwezig te zijn tijdens de lunch met onze koningin in Het Laer, te Ommen. De locatie was fantastisch !
Wij zijn ontvangen door de Burgemeester van Ommen dhr. Gert Jan Kok. De bijeenkomst was heel informeel, de sfeer was heel ontspannen. Het was heel speciaal….

Foto : Job Boersma
koningin_het_laer_25721

laer20luchtfoto

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com