Archive for december, 2009

Eten met Arnold Karskens

december 19th, 2009

arnold-karskens
Foto ; www.arnoldkarskens.nl

Arnold Karskens, onderzoeksjournalist en oorlogsverslaggever nodigd elk jaar aantal van zijn lezers uit voor een ‘ Oorlogsetentje” .
Gisteren hebben wij samen gegeten in Café Schiller op het Rembrandtplein te Amsterdam. Cafe Schiller heeft een bijzondere geschiedennis en heel toepasselijk bij het thema.

Arnold Karskens heeft in 2008 de Assyriers in Mosul bezocht en over hun vreselijke situatie gerapporteerd en geschreven. Voor en tijdens zijn reis heb ik Arnold geholpen met contacten in Nineveh, Assyrie. Ik bewonder Arnold Karskens voor zijn lef, geduld en begrokkenheid.

Arnold, thanks !

Bron: www.arnoldkarskens.nl

http://www.arnoldkarskens.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=226:de-stille-volkerenmoord&catid=89:weblog&Itemid=50

De Stille Volkerenmoord
dinsdag 11 november 2008
Vandaag in De Pers een verhaal over de vervolging van christenen in Irak. Ze worden systematisch vermoord, ontvoerd voor geld en verjaagd. ‘Er bestaat geen moraal. Ze doden ons en denken er niet over na,’ zei de 23-jarige Alaa Neamat Roel tegen mij.
De aanslagen maken deel uit van een gecoördineerde terreuractie waarbij binnen een week twaalf christenen werden gedood in Mosul, de derde stad van Irak. Jalal Musahablahad (32), werknemer op een steenhouwerij, was één van hen. Hij stierf in de wijk Al Noor. Gekleed in een zwarte rouwjurk deed moeder Noma Fatho Noman (65) het woord tegen mij. Naast haar zaten echtgenote May Akram (31) en dochter Medea Jalal Musah (8) (zie foto). Ze vertelde hoe haar zoon thuis kwam en werd opgewacht door drie mannen die hem op de drempel doodschoten. ‘Hij riep zijn vrouw. Zij omhelsde hem. Hij keek haar aan en stierf.’ Het motief is duidelijk voor haar. ‘Omdat hij christen was. Niet alle vingers hebben dezelfde lengte en ook zijn alle mensen niet gelijk maar ze (de islamieten -red.) willen ons weg uit Mosul.’
Burgemeester Bassim Belo van de stad Telkaif zag sinds 2003 al 30.000 christelijke vluchtelingen binnenstromen uit steden zo ver als het zuidelijke Basra. Het einde van de ellende is niet in zicht, verzekerde hij. ´De Amerikanen bevrijdden Irak van Saddam Hoessein maar vergaten de christenen. Wie democratie brengt moet als eerste de mensenrechten van minderheden beschermen en dat zijn ze vergeten.´

Crisis in Overijssel

december 17th, 2009

Om 04.30 uur pas thuis gekomen na het Statendebat van gisteren.
Het CDA en VVD hebben hun vertrouwen in onze fractie opgezegd. Geheel onterecht !
…………………………………………………………………………………………………………….

In de provinciale politiek is een crisis uitgebroken. De coalitie tussen VVD, CDA en PvdA in Provinciale Staten is beëindigd.

Aanleiding is een debat over de toekomst van het luchthaventerrein Twente. De afgelopen jaren is voor het gebied een plan ontwikkeld met als uitgangspunt de doorstart van de luchthaven Twente. Dat plan kreeg bij de stemming in de nacht van woensdag op donderdag geen meerderheid. Omdat ook de hele fractie van coalitiepartij PvdA tegen het voorstel stemde zag het CDA geen basis meer voor verdere samenwerking. De grootste partij CDA moet nu in onderhandeling om te proberen de huidige coalitie voor te zetten of met andere partijen een nieuwe coalitie te vormen.

Bron : RTV Oost

Assyriers in Irak

december 15th, 2009

Zo juist een sms uit Mosoul – Nininveh ( Assyrie ) ontvangen, weer twee kerken gebombardeerd….

Luchthaven Twente

december 15th, 2009

De ontwikkelingen rondom de luchthaven Twente nemen veel tijd in beslag. Het wordt een lastige discussie morgen in Zwolle.

PvdA partij congres in Apeldoorn

december 13th, 2009

Het congres van afgelopen zaterdag te Apeldoorn was qua inhoud erg interessant. De sfeer was anders dan anders, vooral tijdens de discussie over Afghanistan. Verder werd er informeel veel gesproken over de toekomst van Twente en in het bijzonder over de Luchthaven. Veel aanwezigen waren duidelijk tegen. Natuurlijk heb ik ook partijgenoten ontmoet die voor het behoud van de Luchthaven Twente zijn.
bord
Naast landelijke en provinciale politiek heb ik ook heel kort gesproken met Wouter Bos, minister van Financiën, over de situatie van de Assyriërs in Irak. Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) ken ik uit de vorige regeerperiode en onze contacten hebben een aantal jaren geleden geleid tot diverse moties. Ik heb Bert Koenders verteld over mijn recente ervaringen in Noord Irak, dat ik een paar weken geleden heb bezocht. Met name de impact van ontwikkelingshulp in de Nineveh vlakte voor Internally Displaced Persons (Vluchtelingen die binnen Irak zijn gebleven en zich elders in het land hebben gevestigd), zodat ze niet verder vluchten naar het westen. Verder had ik een afspraak met Kamerlid Martijn van Dam, om over twee zaken te praten nl. de gevolgen van de minaretten discussie in Zwitserland op de Assyriërs in Turkije en de rol die een aantal politieke partijen in Noord Irak zich toe eigenen.
De gesprekken met minister Bert Koenders en Kamerlid Martijn van Dam, krijgen waarschijnlijk een vervolg.

bert-koenders

Kerst in Nineveh actie

december 10th, 2009

Ook dit jaar zullen wij vanuit Nederland de kinderen in de provincie Nineveh in het noorden van Irak (Assyrië) een geschenk geven met de kerstdagen. Afgelopen jaren hebben de Assyrische kinderen in de Nineveh vlakte dankzij de steun van mensen in Nederland en andere landen zoals Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten, een onvergetelijke avond beleeft toen de Kerstman hun verraste met een zak vol cadeautjes. Dit project is in 2004 opgestart door Firas Jatou, voorzitter van de Assyrian Academic Society (www.aas.net) en later breed gedragen door meerdere Assyrische organisaties wereldwijd.

Provinciaal Statenlid (PvdA) Attiya Gamri zal opnieuw deze kerstactie promoten: “De Nineveh vlakte ligt in het noorden van Irak en vormt een mozaïek van verschillende volkeren en religies. Het is een veilige haven voor elke vluchteling en ontheemde. Je vindt er de grootste diversiteit aan culturen in Irak: Yezidi’s, Shabaks, Turkmenen, Koerden, Arabieren en natuurlijk de Assyrische Christenen. De Assyriërs zijn hier de grootste groep en staan bekend om hun vredelievend karakter. Veel jongeren en ouderen hebben verschrikkelijke trauma’s moeten verwerken omdat zij als Christelijke minderheid in Irak continue het doel zijn geweest van politiek en extremistisch geweld. Daardoor moesten vele families hun vertrouwde omgeving ontvluchten. Ik hoop dat wij vanuit Overijssel deze mensen net als voorgaande jaren een speciale kerstgroet kunnen overbrengen!” Assyrian Aid Society, de bekendste non-profit organisatie in de Nineveh vlakte, heeft zich bereid verklaard om de financiële overdracht in Irak op zich te nemen.

De cadeaus worden door de Chaldo-Assyrian Student Union in Noord-Irak gekocht. Hiermee worden de lokale winkels ondersteunt en gaat er geen geld verloren aan transportkosten.

Een cadeau voor een kind in Irak kost slechts een paar euro en je kunt met met je donatie vele kinderen blij maken! De Kerstman gaat van dorp naar dorp en slaat geen huis over!

Steunt u deze actie ook?

Maak een kind blij met Kerst en maak uw donatie over via:

Stichting Assyrië Nederland

ING-Bank nr: 50 90 543
te Oldenzaal

Onder vermelding van ”Kerstactie voor Nineveh”

zie ook: Website voor Mw Attiya Gamri , Statenlid voor de PvdA:
www.attiya.nl

De actie loopt tot 20 december en wordt gehouden in samenwerking met:
De Assyrische Jongeren Federatie – Midden Europa (AJM)
The Assyrian Evangelical Church of San Jose
http://aecsj.com

The Assyrian Heritage – Ms. Christine Faulkner
http://assyrianheritage.com

Assyrian Mesopotamian Association – Enschede
http://bethnahrin.nl

Association Assyro-Chaldean de France
http://aacf.asso.fr/

Assyrian Chaldean Syriac Student Union of Canada
http://www.acssu.ca/

Assyrian Youth Federation – Sweden
http://www.auf.nu

bron; www.assyrie.nl

Jeugdzorg toegang voor iedereen

december 5th, 2009

Provincie Overijssel gaat op verzoek van de PvdA onderzoeken of allochtone jongeren minder vaak een beroep doen op de jeugdzorg dan autochtone jongeren.

De PvdA krijgt al langere tijd signalen dat allochtone jongeren moeilijk toegang krijgen tot hulp. De allochtonen die wél hulp krijgen van de jeugdzorg, haken eerder af. Dit is zeer schadelijk voor de samenleving, omdat de jongeren zonder hulp kans lopen om onder andere in de criminaliteit te belanden.

Adequate hulp kan voorkomen dat allochtone jongeren voortijdig van school gaan en thuis in grote problemen terechtkomen. Als de jeugdigen en hun ouders de weg naar de jeugdzorg weten te vinden, zullen ze minder snel afglijden.

PvdA vindt dat allochtone jongeren in Overijssel recht hebben op goede jeugdzorg en wil weten wat hen belemmert om hulp te zoeken. We zijn benieuwd wat Gedeputeerde Staten gaat doen om de belemmeringen voor deze jongeren weg te nemen.

Bron; www.pvdaoverijssel.nl

De motie is ingediend door ons en is aangenomen.

Standpunt PvdA Oldenzaal mbt Luchthaven Twente

december 3rd, 2009

Beste partijgenoten,

De afgelopen periode is ons gebleken, dat het standpunt van de gemeente Oldenzaal inzake de gebiedsontwikkeling voormalige Luchthaven Twente en de MilieuEffectRapportage inzake de doorstart burgerluchthaven niet voor een ieder even duidelijk is.

Wij als fractie, daarin gesteund door ons bestuur en de ledenvergadering hechten eraan u, nu kort voor de besluitvorming nog eens expliciet ons standpunt, dat tevens het standpunt is van een zeer grote meerderheid van de Oldenzaalse gemeenteraad (21 van de 23 zetels) en het Oldenzaals college, mede te delen.

Op basis van de huidige plannen voor een burgervliegveld, zoals verwoord in de rapportages van VTM spreken wij een zeer duidelijk Neen uit. Hierover kan en mag geen misverstand bestaan.

Deze plannen zijn dermate grootschalig, dat de lasten voor de Oldenzaalse gemeenschap niet langer op wegen tegen de voordelen voor de Twentse economie en werkgelegenheid.
Wij houden vast aan de randvoorwaarden, die de Oldenzaalse raad reeds in 2005 heeft geformuleerd. Daarbij heeft een zorgvuldige afweging van de toen bekende voor- en nadelen plaatsgevonden. Wij zeggen geen principieel nee tegen een vliegveld, maar dan moet dat vliegveld passen binnen de randvoorwaarden zoals die in 2005 zijn geformuleerd en toen door een grote meerderheid van de Oldenzaalse raad zijn vastgesteld.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij de komende besluitvorming en verwachten, dat u onze afweging en keuze onderdeel laat zijn van de uwe.
Namens de P.v.dA. fractie, bestuur en leden Oldenzaal
Johan Meijer (fractievoorzitter)

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com