Archive for januari, 2010

Coalitieakkoord gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente

januari 29th, 2010

In een intensief onderhandelingstraject hebben wij overeenstemming bereikt over de gebiedsontwikkeling van het gebied rond de luchthaven Twente. Voor de PvdA zijn de onderhandelingen gevoerd door Jannes Bouma en ondergetekende. Grondlegger van deze coalitie en oud CdK Jan Hendriks heeft op een voortreffelijke wijze leiding gegeven aan de onderhandelingen. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor en danken hem voor de prettige en ontspannen wijze, waarop hij dat heeft gedaan.

Opnieuw wil ik wijzen op de ons inziens steeds terugkerende verkeerde beeldvorming. De PvdA-fractie heeft op 16e december 2009 tegen structuurvisie B gestemd, omdat wij dat een slecht plan vonden.Dat betekent niet, dat wij tegen een luchthavenontwikkeling hebben gestemd. In de Staten hebben wij aangegeven, dat wij daar niet over gaan, omdat wij geen eigenaar zijn en omdat er een bestemming luchthaven op ligt. Dus de luchthaven is er al, zij het dat er op dit moment niet gevlogen wordt.

Wij hebben vanaf de motie Welten/Weijnen (februari 2005) , bij de laatste verkiezingen (2007), gedurende alle ontwikkelingen, en ook op 16 december 2009 de lijn vastgehouden, dat wij een verantwoorde gebiedsontwikkeling voorstaan, waarvan een luchthaven deel zou kunnen uitmaken. Onze aandacht richtte zich daarbij primair op werkgelegenheid, natuurontwikkeling en samenhang. Deelname op enigerlei wijze in de exploitatie hebben wij uitgesloten.Ook in dit plan blijven we consistent aan die lijn vasthouden.

PvdA fractievoorzitter Wim Dalhuisen

Bron:
www.pvdaoverijssel.nl

Stoornis allochtone jongeren vaak niet behandeld

januari 19th, 2010

Ik las vandaag dit in de Volkskrant. Wij ( PvdA Overijssel ) hebben mbt tot dit soort signalen een motie in december 2009 ingediend.

Bron : De Volkskrant

Allochtone jongeren belanden relatief vaak in de criminaliteit omdat psychische stoornissen bij hen niet of te laat worden behandeld. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting De Jutters, een instelling voor jeugd-GGZ in de regio Haaglanden.

Terwijl allochtone kinderen even vaak een stoornis ontwikkelen als Nederlandse kinderen, is de kans dat hun probleem wordt behandeld de helft kleiner. Maar als tiener krijgen zij door de rechter twee keer zo vaak forensische psychiatrische hulp opgelegd na een delict. Voor jongeren van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst is dat zelfs drie keer zo vaak.
… lees veder…

Bron :
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1339407.ece/Stoornis_allochtone_jongeren_vaak_niet_behandeld

Coalitie besprekingen Overijssel

januari 19th, 2010

Het CDA en de VVD hebben in december in hun vertrouwen in onze fractie opgezegd. De afgelopen weken hebben er aantal gesprekken plaatsgevonden. Gisteren hebben wij met de fractie hierover gesproken. De gesprekken met de politieke partijen en vergaderingen binnen de fractie hierover zullen zeker nog dagen en misschien wel weken duren. Ondertussen begint alles binnen Politiek Overijssel……

Borrel PvdA Enschede

januari 17th, 2010

Vandaag heb ik de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Enschede bijgewoond. De bijeenkomst vond plaats in het Vrijdag. De receptie stond voor een belangrijk deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Ben Snijders, afdelingsvoorzitter, en lijsttrekker Marijke van Hees hebben een nieuwjaarstoespraak gehouden.
Uiteraard was er ruimte voor informele gesprekken over de toekomst van de Luchthaven te Enschede en de coalitie gesprekken die nu gaande zijn met het CDA-Overijssel en VVD-Overijssel.
Het was voor mij ontzettend leuk om iedereen te zien en te spreken. Sinds ik niet meer in Enschede werk zie ik aantal mensen niet meer en dit was een prima gelegenheid om oude bekenden weer te ontmoeten. Het was gezellig !

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com