Archive for april, 2010

Jeugdzorg toegankelijk maken voor Allochtone jeugd in Overijssel

april 24th, 2010

De PvdA kreeg al langere tijd signalen dat allochtone jongeren moeilijk toegang krijgen tot hulp. De allochtonen die wél hulp krijgen van de jeugdzorg, haken eerder af. Dit is zeer schadelijk voor de samenleving, omdat de jongeren zonder hulp kans lopen om o.a. in de criminaliteit te belanden.
Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de jongeren in justitiële jeugdinrichtingen van allochtone afkomst is. Eén van de oorzaken is dat allochtone gezinnen vaak hulp inschakelen als het al te laat is. De provincie wil via de Centra voor Jeugd en Gezin proberen om allochtone jongeren met problemen in een vroegtijdig stadium te benaderen.

Wat een fantastische dag….Huwelijk Andre en Attiya

april 17th, 2010

Ik wil iedereen bedanken hiervoor! Thanks, Tawdi, Tack en Bedankt!

a-en-a-aan-tafel4

Foto s: Jaco Klamer
orangerie-huwelijk110-04-20101307810-04-20101309010-04-20101319110-04-201012594attiya-sharbo5attiya-en-andre-tango

Leeftijdsdiscriminatie in Overijssel

april 3rd, 2010

Vorig jaar heeft de PvdA het thema leeftijddiscriminatie op de agenda gezet van de Provinciale Staten. Tijdens het debat hebben het CDA en de VVD – onze coalitiepartners – de PvdA niet gesteund. Ze gaven nadrukkelijk aan leeftijdsdiscriminatie ‘niet te herkennen vanuit het veld’. Ook gaf het college van Gedeputeerde Staten aan de zorgen die de PvdA heeft niet te delen.

We zijn inmiddels een aantal maanden verder en ik begrijp dat Gedeputeerde Staten een subsidie heeft toegekend heeft aan een van onze ouderenorganisaties. De ouderenorganisatie gaat daarmee de beeldvorming over ouderen inventariseren en komt daarna met een plan van aanpak voor een betere benutting en waardering van het arbeidspotentieel van onze ouderen.

Gelukkig is Gedeputeerde Staten het nu wél met de PvdA eens dat er spake is van beeldvorming die ouderen buiten de arbeidsmarkt houdt, en dat de Provincie hier wat aan kan doen

Bron : nieuwsbrief PvdA Overijssel

SENIOREN en mantelzorg

april 2nd, 2010

Bron : http://www.overijsselovermorgen.nl

Op 18 februari ondernamen we ( ARCON ) een zoektocht met een groep deskundigen, relaties en betrokkenen naar de toekomst van senioren en mantelzorg in Overijssel. We kunnen terugkijken op een succesvolle en inspirerende dag.
Samen met u hebben we een toekomstagenda opgesteld aan de hand van vier thema’s: het nieuwe ouder worden, noaberschap of overheid, allochtone mantelzorgers en tot slot: de werkende mantelzorger.
Klik op een van de drie thema’s in het bovenste menu om naar de inleidende filmpjes van Paul Schnabel te gaan.

Happy Assyrian new year 6760

april 2nd, 2010

Overal ter wereld vieren de Assyriers op 1 april hun nieuw jaar “Akito “. assyrian_new_year_67601

Niet alles is met mantelzorg op te lossen

april 1st, 2010

Arcon, centrum voor maatschappelijke ontwikkeling in Overijssel, heeft onlangs een bijeenkomst georganiseerd waar gesproken is over mantelzorg, vrijwilligers en toekomst van de zorg. De bijeenkomst was interessant.

Tijdens deze bijeenkomst is helder geworden dat de Provincie Overijssel het niet slecht doet op deze thema s. Wel mag er meer geinvesteerd worden in mantelzorg, in relatie tot ondernemers. Veel ondernemers, instellingen en maatschappelijke organisatie s hebben geen visie op mantelzorg of geen beleid. Hier zou de provincie een experimentele rol in kunnen spelen.

Gezien de vergrijzing in Nederland en de bezuinigingen op allerlei vlakken gaat mantelzorg een grote rol spelen. Ik geloof niet dat de problemen die ons te wachten staan alleen door mantelzorg opgelost kunnen worden. Het zal een en – en beleid moeten zijn. Nauurlijk zal mantelzorg altijd bestaan maar de overheid dient ook haar verantwoordelijkheid te nemen naar ouderen, gehandicapten en zieken in onze samenleving. Onze samenleving kan de knelpunten in de zorg die nu al aan het ontstaan zijn niet alleen met mantelzorg oplossen.

Bron: Nieuwsbrief PvdA Overijssel

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com