Archive for juli, 2010

Het Zomerreces 2010

juli 19th, 2010

Tijdens het zomerreces vinden er geen Commmissie en Staten vergaderingen plaats.

De opening van de Staten vindt plaats op vrijdag 10 september.

Hele fijne zomer !

Attiya

Kwart miljard euro voor Overijsselse duurzaamheid

juli 9th, 2010

Voorstel PvdA aangenomen in Provinciale Staten

De Provincie Overijssel gaat 250 miljoen euro extra investeren in fondsen die bijdragen aan een duurzame energieopwekking. Het initiatief voor dit voorstel kwam van PvdA Statenlid Jan Jaap Kolkman, hij kreeg daarbij steun van coalitiegenoten CDA en VVD. Dit komt bovenop het voornemen van het college van Gedeputeerde Staten om van 2010 tot en met 2014 140 miljoen euro te investeren in duurzame energie. Het debat in de Provinciale Staten over versnelling van de vermindering van de CO2 uitstoot, was al eerder geagendeerd door de statenleden Kolkman (PvdA) en Kerkdijk (CDA).

Met het besluit om 250 miljoen euro duurzaam te beleggen, wordt een krachtige impuls gegeven aan de overgang richting een energievoorziening in Overijssel die schoon is, voor iedereen betaalbaar en die betrouwbaar geleverd wordt. Daarnaast wordt werkgelegenheid gecreëerd. “Daar ligt de kern van de opgave” zegt Kolkman, “Met een robuuste samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaat ons dat lukken en de basis daarvoor is aanwezig in Overijssel” .

De PvdA-fractie is tevreden dat de Overijsselse ambitie hoog blijft. “De samenwerking tussen PvdA, VVD en CDA is goed”, aldus Kolkman, “zo komen we in Overijssel ondanks verschillende uitgangspunten samen toch tot pragmatische oplossingen.”

bron: PvdA Overijssel

Profvoetballer van Assyriska vermoord

juli 2nd, 2010

Een profvoetballer van de Zweedse Assyrische voetbal vereniging ,, Assyriska ” in Sodertalje ( Zweden ) is omgekomen.
De omgekomen profvoetballer is Eddie Moussa (26) en is door aantal schutters vermoord in de stad.

Het stadje zette zichzelf op de wereldkaart toen het zesduizend Assyrische – Iraakse vluchtelingen opnam.
Deze moord heeft veel teweeggebracht binnen de Assyrische gemeenschap in Nederland.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com