Archive for juni, 2011

Gedeputeerde doet toezegging naar de PvdA

juni 30th, 2011

Noord-Holland aan de slag met uitkomsten commissie Samson

Vorige week stelde PvdA-statenlid Attiya Gamri schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het rapport van de commissie Samson. Daaruit blijkt misbruik binnen de jeugdzorg op grotere schaal voor te komen dan tot nu toe werd gedacht. Mede naar aanleiding van deze vragen zegde gedeputeerde Elvira Sweet maandag 27 juni in Provinciale Staten hierover met de instellingen in gesprek te gaan.

Bij de commissie Samson, die misbruik van kinderen in de jeugdzorg onderzoekt, zijn meer dan vijfhonderd meldingen van misbruik binnen een pleeggezin of instelling binnengekomen. Volgens de commissie gaat het vaak om zeer ernstig misbruik, dat soms jarenlang aanhield. Signalen van misbruik worden volgens de commissie binnen de jeugdzorg onvoldoende opgepikt. Volgens commissievoorzitter Rieke Samson-Geerlinges is een cultuuromslag nodig.

Gedeputeerde Sweet gaat op korte termijn met de jeugdzorginstellingen praten. Zij wil van hen horen welke maatregelen zij hebben genomen om misbruik eerder te signaleren en de medewerkers en pleegouders beter te screenen. PvdA-statenlid Attiya Gamri is blij met deze toezegging. Gamri: “Er mag binnen de jeugdzorg niemand misbruikt of mishandeld worden. De PvdA-fractie wacht de uitkomst van de gesprekken af. Wij zullen dit in de statencommissie Zorg, Cultuur en Middelen nauwlettend blijven volgen.

PERSBERICHT; PvdA Noord Holland

Misbruik in de jeugdzorg moet eerder worden opgepikt

juni 24th, 2011

Signalen van misbruik binnen de jeugdzorg moeten eerder worden opgepikt. Dat concludeert de PvdA Noord-Holland naar aanleiding van onderzoek van de commissie Samson. Daaruit blijkt misbruik binnen de jeugdzorg op grotere schaal voor te komen dan tot nu toe werd gedacht. PvdA-statenlid Attiya Gamri heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Bij de commissie Samson, die misbruik van kinderen in de jeugdzorg onderzoekt, zijn meer dan vijfhonderd meldingen van misbruik binnen een pleeggezin of instelling binnengekomen. Dit werd deze week door de commissie bekend gemaakt. Volgens de commissie gaat het vaak om zeer ernstig misbruik, dat soms jarenlang aanhield. Kinderen en jongeren die hier melding van maakten werden vaak niet geloofd.

Signalen van misbruik worden volgens de commissie binnen de jeugdzorg onvoldoende opgepikt. Volgens commissievoorzitter Rieke Samson-Geerlinges is “heftige scholing” nodig om de situatie te veranderen. Het zou normaal moeten worden om over misbruik te praten. De cultuur zou zo moeten veranderen dat er meer aandacht komt voor de signalen die kinderen afgeven.

PvdA-statenlid Attiya Gamri is geschrokken van dit bericht. Gamri: “Kwetsbare kinderen en jongeren die zijn toevertrouwd aan de jeugdzorg horen in een veilige omgeving op te kunnen groeien. Dit mag geen dag langer duren. Wij willen daarom weten van Gedeputeerde Staten wat zij gaan doen met de conclusie van de commissie dat er scholing en een cultuurverandering binnen de jeugdzorg nodig is, zodat signalen van misbruik eerder worden opgepikt.”
Persbericht : PvdA Noord Holland

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com