Archive for juli, 2011

Geschrokken door drama Noorwegen

juli 23rd, 2011

Ik ben diep geschokken door de dramatische gebeurtenissen in Noorwegen. Het is verschrikkelijk triest dat deze veelal jonge mensen slachtoffer zijn geworden van zulke lafhartige daden.
Dat dit zomaar kan gebeuren…… ongelofelijk !

Gezamenlijke brief PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en SP aan ViVa Zorggroep

juli 14th, 2011

De fracties van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en SP in Provinciale Staten van Noord-Holland vragen directie en raad van toezicht van ViVa Zorggroep het loonoffer van medewerkers in de thuiszorg te heroverwegen. Dat doen zij in een gezamenlijke brief, die is verstuurd op initiatief van PvdA-statenlid Attiya Gamri.

Donderdag 7 juli 2011 is in de Statencommissie Zorg, Cultuur en Middelen gedebatteerd over de signaleringsfunctie in en de ontwikkelingen binnen de thuiszorg in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond. De gehele commissie heeft daarbij aangegeven zeer bezorgd te zijn over de ontstane situatie, maar geen formele rol voor de provincie te zien. PvdA-statenlid Attiya Gamri stelde daarom voor om een gezamenlijke brief te sturen aan ViVa om de zorgen te uiten. De brief is behalve door Gamri ook ondertekend door Lene Grooten (GroenLinks), Carlien Boelhouwer (SP), Dorienke de Grave-Verkerk (VVD) en Meino Schraal (CDA).

In de brief schrijven de statenleden: “Als volksvertegenwoordigers in Noord-Holland ontvangen statenleden wij veel bezorgde reacties op de ontstane situatie. De provincie heeft een ondersteunende en stimulerende rol op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast hebben wij als volksvertegenwoordigers een grote betrokkenheid bij de positie van werknemers in onze provincie. De recente ontwikkelingen, waarbij van werknemers van ViVa! Zorggroep een groot loonoffer wordt gevraagd en de signaleringsfunctie uit de thuiszorg verdwijnt, baart ons zorgen. Wij willen u middels deze brief verzoeken deze zorgen die onder veel inwoners van Noord-Holland leven serieus te nemen en nogmaals naar het ingezette beleid te kijken.”

Persbericht ; PvdA Noord Holland

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com