Archive for september, 2011

Vragen over toename aantal zwerfjongeren

september 11th, 2011

Het aantal zwerfjongeren in Nederland is sinds 2007 fors toegenomen. Dat bleek deze zomer uit cijfers die staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten bekend maakte. In 2007 waren er nog 6000 zwerfjongeren, nu zijn dat er 9000. Het Noord-Hollandse PvdA-statenlid Rina van Rooij wil van Gedeputeerde Staten weten of deze toename zich ook in Noord-Holland voordoet en wat het College gaat doen om het tij te keren. Zij heeft daarom schriftelijke statenvragen gesteld.

PvdA-statenlid Rina van Rooij: “Deels zou de toename worden verklaard door een andere definitie en beter onderzoek, maar deels ook door een werkelijke toename van de problematiek. De PvdA wil weten hoe de situatie in Noord-Holland is. Is er de afgelopen jaren ook in Noord-Holland sprake van een toename van het aantal zwerfjongeren? En als dat zo is, wat is daar dan de oorzaak van?”

De Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) pleit naar aanleiding van de cijfers voor aanpassing van het beleid. Zo zou er meer specifiek beleid voor deze groep gemaakt moeten worden. Ook zou er bij gemeenten één loket moeten komen voor zwerfjongeren. Van Rooij: “De provincie is onder meer betrokken bij de problematiek van zwerfjongeren vanuit haar verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Wij vragen Gedeputeerde Staten daarom wat zij vanuit deze verantwoordelijkheid gaan doen om de toename van het aantal zwerfjongeren een halt toe te roepen.”

Bron ; pvda noord holland

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com