Archive for oktober, 2011

PvdA wil één klachtencommissie jeugdzorg in Noord-Holland

oktober 28th, 2011

De PvdA in Provinciale Staten van Noord-Holland wil dat er één centrale klachtencommissie komt voor alle jeugdzorginstellingen in Noord-Holland. Nu heeft elke jeugdzorginstelling nog zijn eigen klachtencommissie. Statenlid Attiya Gamri heeft daarom de klachtencommissie op de agenda gezet bij de Statencommissie Zorg, Cultuur en Middelen.
PvdA-statenlid Attiya Gamri: “Er gaat veel goed binnen de jeugdzorg in Noord-Holland, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de zaken die in het verleden niet goed zijn gegaan. De commissie Samsom heeft onlangs laten weten dat er in het verleden veel kinderen binnen de jeugdzorg seksueel misbruikt zijn bij pleeggezinnen en binnen de muren van de instellingen. Dit mag wat de PvdA betreft nooit meer voorkomen. Wij willen daarom dat het zo laagdrempelig mogelijk is om klachten en meldingen te doen. Eén centrale klachtencommissie, onafhankelijk van de verschillende jeugdzorginstellingen, zou daarbij kunnen helpen.”

Gamri heeft daarom maandag 24 oktober aan gedeputeerde Sweet gevraagd op korte termijn een aantal zaken in relatie tot de klachtencommissies van de jeugdzorginstellingen uit te zoeken en uit een te zetten zodat helder wordt wat de klachten zijn geweest en hoe hier mee om gegaan is. Daarnaast is de PvdA benieuwd wat de jeugdzorgorganisaties doen met de input van cliëntenraden en hoe serieus die worden genomen binnen de muren van de instellingen. De gedeputeerde heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan.

PvdA: “Operatie Schoon Schip onder externe leiding”

oktober 1st, 2011

De operatie Schoon Schip van de provincie Noord-Holland moet onder leiding komen te staan van een externe commissie van goede naam en statuur. Dit bepleitte PvdA-fractievoorzitter Xander den Uyl maandag 26 september in Provinciale Staten. Een motie van D66 en PvdA hierover werd door Provinciale Staten aangenomen.
In operatie Schoon Schip zal, in opdracht van Gedeputeerde Staten, onderzoek worden gedaan naar projecten, om eventuele zaken die Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten niet bekend zijn, maar wel bekend hadden moeten zijn, boven water te krijgen. Dit mede naar aanleiding van de ophef die is ontstaan rond een aantal projecten van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers.

PvdA-fractievoorzitter Xander den Uyl: “De PvdA heeft om zo’n onderzoek door Gedeputeerde Staten gevraagd en is blij dat dit er nu komt. Belangrijk is dat daarbij de onderste steen boven komt. Wij willen daarom voorkomen dat de indruk ontstaat dat de slager zijn eigen vlees keurt. Er mogen geen twijfels bestaan over of dit onderzoek objectief wordt uitgevoerd. Daarom willen wij een externe commissie. De onderzoeksleiding moet bovendien de mogelijkheid krijgen externe onderzoekers in te schakelen wanneer de onafhankelijkheid van het onderzoek of specifiek benodigde deskundigheid dit vereist.”

De motie van D66 en PvdA vraagt verder om er zorg voor te dragen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid voor iedereen gewaarborgd is. Den Uyl: “Medewerkers van de provincie en andere betrokkenen moet vrijelijk hun ervaringen kunnen delen. Daarom zijn goede garanties dat hier op een juiste manier mee wordt omgegaan belangrijk.”

Bron: PvdA Noord-Holland

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com