Archive for maart, 2012

Statenfractie PvdA bezoekt regio Alkmaar

maart 24th, 2012

Vrijdag 30 maart bezoekt de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland de regio rond Alkmaar. De statenleden brengen een bezoek aan Alkmaar en Langedijk. Daarnaast maken zij een rondrit langs verschillende actuele onderwerpen in de regio waar de provincie bij betrokken is.

Het werkbezoek begint om 10:30 uur in Alkmaar. Daar worden onder meer de Westrand, de brug bij de Bestevaerstraat en de Kanaalkade bezocht. Tijdens een lunch met de lokale PvdA-fractie gaan de statenleden in gesprek over actuele lokale onderwerpen, zoals wonen voor starters, de overdracht van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten en de positie van vluchtelingenkinderen.

Om 13:30 uur staat een rondrit door de regio op het programma. Tijdens deze rondrit worden onder meer de Noordervaart (N243), de spoorse doorsnijding Het Keern in Hoorn en de AC de Graafweg in de gemeente Opmeer bezocht. Al deze plekken staan regelmatig op de agenda van Provinciale Staten in verband met verkeersoverlast en onveiligheid.

Van 15:00 tot 17:00 uur wordt het werkbezoek afgesloten in Langedijk. Hier worden onder meer Breekland, Seed Valley, Veldzorg en het Oosterdel bezocht. Ook wordt een boottocht gemaakt door het Oosterdelgebied.

PvdA vraagt aandacht voor aanbevelingen commissie Samson

maart 23rd, 2012

De PvdA heeft maandag 19 maart in de statencommissie Zorg, Cultuur en Middelen opnieuw aandacht gevraagd voor de aanbevelingen van de commissie Samson over misbruik binnen de jeugdzorg. De PvdA  wilde weten of de aanbevelingen bekend zijn bij Gedeputeerde Staten en wanneer deze met de commissie besproken worden en hoe ze geïmplementeerd gaan worden.   PvdA-statenlid Attiya Gamri: “De aanbevelingen van het onderzoek moeten geimplementeerd worden in de provincie zodat misbruik van kinderen binnen de jeugdzorg wordt voorkomen.”    Gedeputeerde Staten hebben nog geen aanbevelingen ontvangen, maar hebben toegezegd dat ze, zodra deze binnen zijn, met de Staten zullen worden besproken. De PvdA zal dit blijven volgen.

Debat in Haarlem 'verleden, heden en toekomst ……

maart 20th, 2012

Zaterdagmiddag  24 maart 2012 van 14. 30 tot 16. 30 uur is er een debat `verleden, heden en de toekomst van de Turkse gemeenschap in Nederland en in Haarlem’ in de Philharmonie Haarlem.  Het debat wordt ingeleid door prof. dr. Rinus Penninx ( Universiteit van Amsterdam). Na de inleiding in de kleine concertzaal wordt het debat voorgezet in twee themagroepen. In  de van  Warmerdamzaal  gaat het debat over `onderwijs & arbeidsmarkt’ , ingeleid door de heren K. Tas en A. Daldal (innovatie-academie). In de van Beinumzaal gaat het debat over `vergrijzing & zorg’, ingeleid door dhr. I. Yerden (antropoloog).

Debat in Haarlem ‘verleden, heden en toekomst ……

maart 20th, 2012

Zaterdagmiddag  24 maart 2012 van 14. 30 tot 16. 30 uur is er een debat `verleden, heden en de toekomst van de Turkse gemeenschap in Nederland en in Haarlem’ in de Philharmonie Haarlem.  Het debat wordt ingeleid door prof. dr. Rinus Penninx ( Universiteit van Amsterdam). Na de inleiding in de kleine concertzaal wordt het debat voorgezet in twee themagroepen. In  de van  Warmerdamzaal  gaat het debat over `onderwijs & arbeidsmarkt’ , ingeleid door de heren K. Tas en A. Daldal (innovatie-academie). In de van Beinumzaal gaat het debat over `vergrijzing & zorg’, ingeleid door dhr. I. Yerden (antropoloog).

Aandacht voor screenen gezinnen pleegzorg

maart 14th, 2012

Tijdens een werkbezoek aan Parlan (jeugzorginstelling) maandag 12 maart heeft de PvdA nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het screenen van pleegzorggezinnen binnen de jeugdzorg. De PvdA heeft de afgelopen tijd vaker aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de jeugdzorg in Noord-Holland.

De commissie Samson komt binnenkort met aanbevelingen op basis van een grootschalig onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen binnen de jeugdzorginstellingen. Iedereen die met de kinderen binnen de jeugdzorg werkt dient goed gescreend te worden zodat kinderen een veilige omgeving hebben binnen de jeugdzorg en hier horen ook de pleegzorggezinnen bij.

PvdA-statenlid Attiya Gamri: “Het werkbezoek heeft veel indruk op ons gemaakt en we zijn blij dat Parlan veel geld en tijd investeert in het screenen van pleegzorg gezinnen alvorens zij kinderen in huis krijgen.”

De PvdA zal de commissie Samson blijven volgen de komende tijd.

www.noordhollandpvda.nl

Het klooster Mor Gabriel in Turkije

maart 13th, 2012

Sinds een aantal jaren is het  klooster Mor Gabriel ( 397 AD ) in het Zuid Oosten van Turkije in diverse rechtszaken verwikkeld over de grond die het klooster al eeuwenlang in zijn bezit heeft en die nu dreigt te worden onteigend. De onteigening van de grond wordt door de 30.000 Assyriers die in Nederland wonen (in Overijssel 20.000 en in Noord Holland 10.000) als discriminerend en oneerlijk ervaren.  De Assyriers in Turkije hebben nadrukkelijk het gevoel dat ze niet beschermd worden door de overheid en geen bestaansrechten hebben in Turkije. Bisschop  Samuel uit Tur Abdin was afgelopen week in Overijssel. Hij vertelde dat hij zich  zorgen maakte  over de toekomst van de Assyriers en het Klooster in Turkije.

Ik hoop van harte dat de PvdA in Den Haag de initiatief nota  van het CDA inzake het Klooster gaan steunen. Ik ga mevr. Albayrak en dhr. Timmermans hierover benaderen.

Social return in aanbestedingen provincie

maart 12th, 2012

 

PvdA, SP, GroenLinks en VVD willen dat de provincie de mogelijkheid onderzoekt om social return als eis op te nemen bij aanbestedingen en grote opdrachten. Bedrijven die opdrachten van de provincie aannemen of diensten leveren, zouden dan een deel van de aanneemsom kunnen gebruiken voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stageplekken voor deze mensen kunnen creëren. Het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidsgehandicapten, langdurig werkelozen binnen een re-integratietraject en mensen met een indicatie voor een sociale werkvoorziening. Dat stellen PvdA, SP, GroenLinks en VVD in een initiatiefvoorstel, dat zij hebben ingediend in Provinciale Staten.   PvdA, SP, GroenLinks en VVD vinden dat de provincie een verantwoordelijkheid heeft om sociaal te ondernemen. Het is belangrijk dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk kunnen vinden. De overheid heeft daarin een voorbeeldrol. Vorig jaar besloot de Rijksoverheid al om in aanbestedingen boven de 250.000 euro het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als contractvoorwaarde op te nemen. Ook de gemeente Amsterdam heeft een social return beleid voor aanbestedingen. PvdA, SP, GroenLinks en VVD willen onderzocht hebben of de provincie Noord-Holland dit voorbeeld kan volgen.    De vier fracties vragen de provincie de mogelijkheid van social return te onderzoeken voor alle toekomstige aanbestedingen en inkoop vanuit de provincie en de provinciale diensten. De fracties vragen Gedeputeerde Staten in dit onderzoek in ieder geval de volgende voorstellen/vragen te betrekken: ten eerste het opnemen van social return als eis bij aanbestedingen en grote opdrachten. Ten tweede: het opknippen van aanbestedingen in kleinere bestekken, zodat ook kleine ondernemers een kans krijgen hierop in te schrijven. En ten derde: kan de provincie ook binnen de eigen organisatie een personeelsbeleid voeren waarbij ernaar gestreefd wordt om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te hebben en stagemogelijkheden te bieden.

Fractiedag prima verlopen

maart 10th, 2012

Op onze vrije zaterdag hadden wij een fractiedag in Alkmaar. Deze is prima verlopen.  We zijn  met veel werk voor de komende tijd uit elkaar gegaan.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com