Archive for juli, 2012

Staefo Malke vermoord in Syrie

juli 19th, 2012

Mijn neef Staefo Malke is vanochtend vermoord in Syrië.Hij is door drie mannen ( extreme- moslims ) vermoord.Zijn dood heeft niets te maken met het regiem of de opstandelingen maar puur omdat hij een Christen is, is hij vermoord. Bij het doodschieten van Staefo riepen de drie mannen ” Alaha u Akbar “… In de naam van Alah is  hij vanochtend vermoord. Staefon laat een vrouw en paar jonge kinderen achter. In zijn dagelijksleven was hij een dierenarts.           Paar weken geleden werd een andere familie lid van mij ontvoerd. De Assyriers zijn niet meer veilig in Syrie

 

Provinciale Staten stemt in met onderzoek naar social return van de PvdA

juli 18th, 2012

De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor social return binnen de provincie. Dat hebben Provinciale Staten vandaag unaniem besloten. De PvdA pleit al sinds 2008 voor meer sociaal verantwoord ondernemerschap binnen de provincie. Het onderzoek naar social return is een initiatief van de PvdA Noord-Holland en werd eerder ondersteund door de Statenfracties van de VVD, Groenlinks en de SP.

 De PvdA Noord-Holland wil dat de provincie onderzoekt hoe de bedrijfsvoering binnen de provincie kan worden ingericht zodat er opbrengsten zijn op het sociale vlak. Deze opbrengsten kunnen bestaan uit het terugdringen van (jeugd-)werkloosheid in de provincie of het opheffen van sociale uitsluiting van bepaalde groepen zoals arbeidsgehandicapten en ouderen.  PvdA-statenlid Adnan Tekin: “Wij vinden dat de provincie de morele taak heeft om, zeker in het huidige economische klimaat, de arbeidsparticipatie van jongeren, arbeidsgehandicapten en ouderen te bevorderen. Dit onderzoek is een stap in de goede richting.”

De PvdA wil dat in het onderzoek in ieder geval drie zaken worden meegenomen: op welke manier social return als eis kan worden gesteld bij aanbestedingen,  of grote aanbestedingen kunnen worden opgeknipt zodat ook kleine ondernemers een kans maken en wat de mogelijkheden zijn om binnen de provinciale organisatie 5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. Gedeputeerde Staten heeft toegezegd de resultaten van het onderzoek binnen zes maanden aan Provinciale Staten te rapporteren.

Bron; meer info/ site PvdA Noord Holland

 

Ronde tafel gesprek met clienten uit de Jeugdzorg

juli 14th, 2012

Afgelopen week hebben wij vanuit de Commissie  Zorg, Cultuur en Middelen een ronde tafel gesprek gehad met jongeren, ouders en belangenbehartigers van kinderen/jongeren  die ervaringen hebben gehad met de Jeugdzorg in Noord Holland. De jongeren hebben de ruimte gehad om over hun ervaringen met de jeugdzorg te vertellen.   Twee punten zijn wat mij betreft heel belangrijk ; de klachtencommissie & cliëntenraden en teveel verschillende voogden voor een jongere. Ik heb afgelopen jaar de klachtencommissie geagendeerd en blijft dit doen middels schriftelijke vragen. Het punt teveel voogden ;  zal ik na het reces oppakken.  De verhalen hebben mij erg geraakt. Ik wist niet dat er zoveel onvrede was over de jeugdzorg in Noord Holland.  De dames van de Kring Noord waren heel duidelijk… ze vinden de klachtencommissie heel slecht functioneren….. ! Ik ga dit oppakken.

werkbezoek aan gemeente Haarlemmerliede

juli 14th, 2012

Gisteren hebben wij ( Fractie Pvda Noord-Holland ) de Gemeente Haarlemmerliede bezocht ; wij hebben een rondleiding door Houtrakpolder  gehad door Bert Bruijn (burgemeester Haarlemmerliede). Wij hebben een bezoek gebracht aan o.a. de Stompetoren, aantal verbrede landbouwbedrijven en opstartende recreatiegebieden. Ook hebben wij van gedachten gewisseld met  o.a. Anneke Been (projectmanager Noordzeekanaalgebied PNH), Ab Cherribi (Haven Amsterdam) en Ger Jager (woordvoerder Haven PvdA Amsterdam). Heel interessant en mooi gebied.  Ook hebben wij www.footgolf.nl  bezocht. Dit was nieuw voor mij, erg leuk.

PvdA vraagt aandacht voor migrantenjongeren in de jeugdzorg

juli 11th, 2012

Op 5 juli is in de Statencommissie Zorg Cultuur en Middelen (ZC&M) het ‘Ontwerp Beleidskader Jeugdzorg 2013-1016’ besproken. In deze kadernotitie wordt geschetst wat er de komende jaren moet gebeuren op het terrein van de jeugdzorg. Tot 2016 is de provincie verantwoordelijk voor de jeugdzorg, daarna wordt jeugdzorg overgedragen aan gemeenten.

Tijdens de commissievergadering benadrukte de PvdA dat het van belang is dat de provincie de komende jaren aandacht aandacht besteed aan veiligheid binnen de jeugdzorg en binnen pleeggezinnen. Daarnaast maakt de PvdA zich zorgen over de geringe instroom van migrantenjongeren in de jeugdzorg. PvdA-statenlid Attiya Gamri: “Relatief weinig migrantenjongeren komen in de (vrijwillige) jeugdzorg terecht, terwijl deze groep wel oververtegenwoordigd is in jeugdgevangenissen. De jeugdzorg bereikt migrantengezinnen dus nog steeds niet tijdig en effectief.”

De PvdA vindt dat jeugdzorgorganisaties de komende jaren meer aandacht moeten hebben voor migrantengezinnen, zodat problemen tijdiger worden gesignaleerd en de instroom van migrantenjongeren in justitiële inrichtingen vermindert.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com