Archive for september, 2012

PvdA: Aan de slag met knelpunten transitie jeugdzorg

september 25th, 2012

 

Op zaterdag 22 september organiseerde de PvdA Noord-Holland in Hoorn een regiodag over de transitie van jeugdzorg naar gemeenten. Onder leiding van oud PvdA-gedeputeerde Sascha Baggerman spraken verschillende experts over kansen en zorgen met betrekking tot de transitie.

Tijdens de regiodag werden een aantal presentaties gehouden door experts die vanuit verschillende hoeken met de transitie te maken hebben. Marijke Linthorst (Eerste Kamerlid en voorzitter RvT BJAA) trapte af en gaf aan dat de discussie rond de transitie vaak nog te veel verzand in een vormdiscussie, in plaats van een discussie over de inhoud. Het belang van kinderen en hun ouders moet centraal staan. Rob Hartings (directeur jeugdzorgorganisatie Zandbergen) sloot zich hierbij aan, en stelde daarbij dat de transitie volop kansen biedt voor ‘ontschotting’. Jeugdzorg moet meer georganiseerd gaan worden vanuit de vraag, en professionals moeten daarbij de ruimte krijgen. Het zou goed zijn als de transitie wordt aangegrepen om dit te realiseren.

Jan Nieuwenburg (wethouder gemeente Haarlem) stelde dat er voor zijn gemeente een aantal aandachtspunten zijn, waaronder de verdere ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin en het realiseren van regionale samenwerking. De CJG’s moeten straks een belangrijke rol gaan spelen in de wijk; het moeten laagdrempelige centra worden waar problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Regionale samenwerking is van groot belang omdat jeugdzorg anders voor kleine gemeenten straks onbetaalbaar wordt. Elvira Sweet (gedeputeerde provincie Noord-Holland) gaf aan dat zij veel goede wil bespeurt bij alle organisaties die bij de transitie betrokken zijn. Maar zij maakt zich wel zorgen over de financiële consequenties van de transitie. De sprekers waren eensgezind wanneer het aankwam op het aanbesteden van jeugdzorg: dat is geen goed idee.

De komende tijd gaat de PvdA-fractie aan de slag met alle input die de bijeenkomst heeft opgeleverd. Ook wordt er een klankbordgroep opgericht om de fractie goed geïnformeerd te houden over het verloop van de transitie in de praktijk. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze klankbordgroep aanmelden.

Meer informatie:

Voor meer informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met Attiya Gamri, woordvoerder jeugdzorg PvdA-statenfractie Noord-Holland (06-29379363)

Om u aan te melden voor de klankbordgroep, stuur een mail naar pvda@noord-holland.nl

 

Opening Stedelijk Museum

september 18th, 2012

 

Donderdag zal ik de heropening van het Stedelijk Museum bij wonen in Amsterdam.

Met de heropening van het Stedelijk zal er een nieuwe periode aanbreken voor het museum, voor Amsterdam en voor Nederland.

Ik ben uitgenodigd om de preview avond bij te wonen, in het door Benthem Crouwel Architekten spectaculair en prachtig gerenoveerde en groter geworden gebouw.

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com