Archive for maart, 2013

Provincie investeert € 85 miljoen in duurzaamheid

maart 20th, 2013

De provincie Noord-Holland investeert de komende vijf tot tien jaar tot € 85 miljoen in projecten om ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en duurzame economie verder te stimuleren. Gedeputeerde Staten hebben dat dinsdag 19 maart besloten. Voor dit doel wordt een Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDE-NH) opgericht, dat participaties aan kan gaan op het terrein van bijvoorbeeld biomassavergassing, duurzaam bouwen, zonne-energie, of wind op zee. Dit zullen vaak nieuw op te starten projecten zijn die op de lange termijn weliswaar kansrijk worden geacht, maar die problemen hebben om de financiering rond te krijgen.

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com