Archive for mei, 2013

Dankzij PvdA 2,2 miljoen voor arbeidsparticipatie jongeren

mei 25th, 2013

 

 


Noord-Holland zet de komende jaren 2,2 miljoen euro in voor het verbeteren van de arbeidsparticipatie van jongeren in de provincie. Dat staat in de onlangs door Gedeputeerde Staten vastgestelde Kaderbrief 2014 die gisteren werd gepubliceerd. De 2,2 miljoen is het resultaat van twee PvdA-moties, die eind 2012 bij de begrotingsbehandeling werden aangenomen. Fractievoorzitter Xander den Uyl: “Dit biedt perspectief voor een groep die het momenteel heel moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. De PvdA vindt het van groot belang dat de provincie op deze manier haar steentje bijdraagt aan het bestrijden van werkloosheid onder jongeren.”

 

Van de 2,2 miljoen gaat 2 miljoen naar het zogenoemde ‘200-banenplan’. Dit plan heeft tot doel om 200 Noord-Hollandse jongeren binnen twee jaar aan een baan of een startkwalificatie (minstens MBO2) te helpen. Het project richt zich op jongeren uit de jeugdzorg, voor wie het vaak extra lastig is om toe te treden tot de arbeidsmarkt. De overige 250.000 euro gaat naar vijf organisaties die initiatieven ontplooien op het gebied van het terugdringen van schooluitval, het wegwerken van leerachterstanden, het bieden van trainingen in werknemersvaardigheden en het helpen van jongeren bij het vinden van een stageplek of baan.

 

De PvdA is eveneens blij met het feit dat de provincie inzet op de restauratie van twee extra forten in het kader van de Stelling van Amsterdam. Ook hiermee worden kwetsbare jongeren ondersteund, die op deze manier waardevolle werkervaring kunnen opdoen.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com