Archive for juni, 2013

PvdA op de bres tegen plastic afval in zee

juni 27th, 2013


 

Op zondag 1 september organiseert de Partij van de Arbeid een schoonmaakactie langs de Nederlandse kust. Het verzamelen van plastic afval staat centraal. De grote hoeveelheid plastic afval in het water, die uiteindelijk op onze stranden aanspoelt, vormt een bedreiging voor de natuur in zijn geheel, maar ook voor mens en dier.

 

Partijgenoten van lokale afdelingen gaan die dag tussen 12.00 en 15.00 uur voorzien van prikkers en rode vuilniszakken aan de slag. Het verzamelde plastic wordt vervolgens zorgvuldig gesorteerd zodat er aan het eind van de dag ook iets gezegd kan worden over de bronnen van de vervuiling. Volgens stichting De Noordzee, een natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van de Noordzee, is dit erg belangrijk. De stichting steunt de actie. Zelf organiseert zij in augustus een campagne voor schonere stranden. De resultaten van deze campagne en de inzamelingsactie van de Partij van de Arbeid worden op 1 september gepresenteerd aan een prominent lid van de Partij van de Arbeid.

 

 Achtergrond

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic zwerfafval. Zo drijft er alleen al tussen Hawai en San Francisco een ‘plastic soep’ met een omvang van 34 keer de oppervlakte van Nederland.. We gebruiken dagelijks producten waar plastic in verwerkt is. Door wind, waterstroming maar bovenal door mensen belandt heel veel plastic in zee. Gigantische drijvende plastic vuilnisbelten zijn het gevolg. De grote hoeveelheid plastic afval in het water vormt een bedreiging voor de natuur, in het bijzonder voor tal van zee(zoog)dieren. En omdat plastic na verloop van tijd uiteen valt in kleinere stukjes en die weer opgegeten worden door vissen en schelpdieren komt het uiteindelijk ook in de voedselketen terecht.

1,2 miljoen per jaar voor vervanging Fast Flying Ferry

juni 24th, 2013

 

De PvdA Noord-Holland heeft vandaag tijdens de Provinciale Statenvergadering 1,2 miljoen per jaar behouden voor vervanging van de Fast Flying Ferry (FFF). De ferry stopt per 1 januari 2014, ondanks reddingspogingen van de PvdA. Statenlid Naima Ajouaau: “Met pijn in het hart geven we de Fast Flying Ferry op. Hoewel uit eigen onderzoek blijkt dat de ferry gered had kunnen worden, ontbreekt een meerderheid binnen de Staten. Daarom komt er nu een breder onderzoek naar ‘OV over water’. De PvdA is blij dat we in ieder geval de 1,2 miljoen per jaar hebben kunnen behouden, zodat het onderzoek ook daadwerkelijk tot een nieuwe, rendabele OV-verbinding tussen Velsen en Amsterdam kan leiden.”

 

De afgelopen weken heeft de PvdA actief geprobeerd om de FFF in de vaart te houden, mede naar aanleiding van alle maatschappelijke ophef die ontstond naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten om te stoppen met de FFF. De PvdA heeft GS in maart gevraagd om de beslissing tot 1 juni aan te houden in afwachting van eventuele nieuwe feiten die tot behoud van de FFF zouden kunnen leiden. In mei berichtte GS aan de Staten dat er geen nieuwe feiten op tafel waren gekomen. Nieuwe feiten waren er echter wel degelijk. Zo gaf de gemeente Velsen in mei al aan 300.000 euro voor de duur van 2 jaar op tafel te willen leggen als bijdrage in de exploitatiekosten. Ook liet Connexxion meerdere malen weten door te willen gaan met de FFF en kwam aan het licht dat het huidige contract met Connexxion een verlengingsoptie van een jaar bevat.

Ajouaau: “Deze nieuwe feiten vonden echter geen weerklank. Wij hebben het gevoel dat de wil om de ferry te behouden al vanaf het begin ontbrak. Een onderzoek naar OV over water bleek na moeizame onderhandelingen de enige mogelijkheid om de reizigers tussen Velsen en Amsterdam een perspectief te bieden.” De PvdA gaat zich de komende maanden samen met anderen inzetten om reizigers na 1 januari 2014 een goed alternatief te kunnen bieden voor de FFF.  

 

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com