Archive for november, 2013

PvdA Noord-Holland stelt Roel de Wit prijs in

november 24th, 2013

 

 De PvdA Noord-Holland gaat vanaf 2014 de Roel de Wit prijs uitreiken als waardering en aanmoediging voor initiatieven op het gebied van het bereikbaar en toegankelijk maken van natuur en recreatie. De prijs is vernoemd naar voormalig Commissaris der Koningin en burgemeester van Alkmaar Roel de Wit. Op deze manier wil de PvdA de herinnering aan zijn verdiensten op het gebied van landschap, natuur en recreatie levend houden.

 De Roel de Wit prijs is bedoeld voor een persoon of organisatie die groen, natuur en recreatie toegankelijk en bereikbaar heeft gemaakt voor een breed publiek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het betrekken van kwetsbare groepen bij natuur en milieu of het bevorderen van recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperkt inkomen.

 De PvdA roept  u op om personen, organisaties of projecten te nomineren voor de Roel de Wit prijs! Hierbij verzoeken we u bij de nominatie kort en bondig de reden van de voordracht te formuleren. De aanmelding sluit op 15 januari 2014 en de uitreiking zal op vrijdagmiddag 14 februari 2014 plaatsvinden in het Provinciehuis van Noord-Holland. De jury bestaat uit Frans Tielrooij (oud gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) Jan Kuiper (oud-directeur Landschap Noord-Holland), statenleden Nico Papineau Salm en Greet Blokker, en Eelco Taams, bestuurslid van het Gewest PvdA Noord-Holland.

PvdA Noord-Holland stelt Roel de Wit prijs in

november 24th, 2013

 

 De PvdA Noord-Holland gaat vanaf 2014 de Roel de Wit prijs uitreiken als waardering en aanmoediging voor initiatieven op het gebied van het bereikbaar en toegankelijk maken van natuur en recreatie. De prijs is vernoemd naar voormalig Commissaris der Koningin en burgemeester van Alkmaar Roel de Wit. Op deze manier wil de PvdA de herinnering aan zijn verdiensten op het gebied van landschap, natuur en recreatie levend houden.

 De Roel de Wit prijs is bedoeld voor een persoon of organisatie die groen, natuur en recreatie toegankelijk en bereikbaar heeft gemaakt voor een breed publiek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het betrekken van kwetsbare groepen bij natuur en milieu of het bevorderen van recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperkt inkomen.

 De PvdA roept  u op om personen, organisaties of projecten te nomineren voor de Roel de Wit prijs! Hierbij verzoeken we u bij de nominatie kort en bondig de reden van de voordracht te formuleren. De aanmelding sluit op 15 januari 2014 en de uitreiking zal op vrijdagmiddag 14 februari 2014 plaatsvinden in het Provinciehuis van Noord-Holland. De jury bestaat uit Frans Tielrooij (oud gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) Jan Kuiper (oud-directeur Landschap Noord-Holland), statenleden Nico Papineau Salm en Greet Blokker, en Eelco Taams, bestuurslid van het Gewest PvdA Noord-Holland.

Provincie draagt tot 2016 zorg voor Pleegzorgfonds

november 13th, 2013

Ook na overdracht jeugdzorg eenmalige bijdrage van 100.000 euro

 

 

De provincie Noord-Holland draagt tot 1 januari 2016 zorg voor de financiële dekking van het provinciale Pleegzorgfonds, door in 2015 eenmalig 100.000 euro in het fonds te storten. Een motie die daartoe opriep, ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen door de PvdA en de ChristenUnie-SGP, kreeg brede steun binnen Provinciale Staten. PvdA-Statenlid Attiya Gamri: “We zijn ontzettend blij dat het voortbestaan van het Pleegzorgfonds hiermee voorlopig zeker is gesteld, ook nadat de provincie de jeugdzorgtaken heeft overgedragen aan gemeenten.”

 

 Op 1 januari 2015 dragen provincies de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg formeel over aan gemeenten. Lange tijd was onduidelijk of het na de transitie nog mogelijk zou zijn voor ouders van pleegkinderen om een beroep te doen op het provinciale Pleegzorgfonds. Het fonds zou vanaf 2015 immers worden overgedragen aan gemeenten, die dan gezamenlijk zorg zouden moeten dragen voor de financiële dekking. De vrees was dat het Pleegzorgfonds, met alle andere taken die op gemeenten afkomen, tussen wal en schip zou vallen. ChristenUnie-SGP-Statenlid Geert Jongsma: “Pleegouders en kinderen mogen wat ons betreft echter op geen enkele wijze nadeel ondervinden van de transitie. Het is dan ook een goede zaak dat de provincie de verantwoordelijkheid nog een jaar op zich neemt.” Gedeputeerde Staten werd ook opgeroepen om gemeenten te stimuleren zo snel mogelijk met een alternatief te komen, zodat het Pleegzorgfonds na 1 januari 2016 kan blijven bestaan zonder bijdrage van de provincie. 

 

 Het Pleegzorgfonds is in 2008 tot stand gekomen op initiatief van oud ChristenUnie-SGP-Statenlid Johan Kardol. Aanleiding was het afnemend aantal pleeggezinnen als gevolg van het niet langer kostendekkend zijn van de opvangvergoeding. Het Pleegzorgfonds voorziet hierin door onder meer ondersteuning te verlenen bij zorg- en vervoerskosten. Vanwege het recente overlijden van de heer Kardol is op initiatief van de PvdA-fractie gekozen om de motie naar zijn initiatief te vernoemen.

 

  

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com