Archive for augustus, 2014

Reactie van Frans Timmermans op onze brief

augustus 22nd, 2014

Geachte heren Hanna, Sumer en Genc, geachte mevrouw Gamri,

Hartelijk dank voor uw brief van 15 augustus 2014 waarin u uw zorgen over de situatie van Assyriërs in Irak deelt.

Het kabinet is doordrongen van de ernst van de situatie in Irak en deelt uw zorgen ten aanzien van de positie en veiligheid van minderheidsgroeperingen, waaronder de Assyriërs. Het kabinet maakt zich grote zorgen over de opmars en de terreurcampagne van IS, die gepaard gaat met verschrikkelijk geweld tegen onschuldige burgers.

U gaat in uw brief in op het gegeven dat het kabinet van mening is dat IS vermoedelijk verantwoordelijk is voor zeer ernstige internationale misdrijven, zoals oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Voor het kabinet is het vermoeden dat dit het geval is voldoende reden om nu de hoogste prioriteit te geven aan preventie, het voorkomen van verdere escalatie en het bieden van hulp. De vaststelling dat in juridische zin sprake is van oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid of genocide is voorbehouden aan de rechter. Het kabinet hecht er sterk aan dat alle partijen of individuen die zich schuldig maken aan internationale misdrijven daar verantwoording voor afleggen.

Zoals bekend steunt het kabinet de overwegingen van partners om de Koerdische regionale regering te bewapenen, met steun van de Iraakse regering, om de dreiging van IS het hoofd te kunnen bieden en minderheden, zoals Yezidi’s en christenen, te kunnen beschermen. Indien de huidige veiligheidsdreiging voortduurt, sluit het kabinet niet uit dat Nederland in enige vorm ook een bijdrage zal leveren.

Voorop staat nu dat zo snel mogelijk hulp aan de in erbarmelijke omstandigheden verkerende ontheemden verleend moet worden. Naast een extra bijdrage van 400.000 euro voor noodhulpactiviteiten van het Rode Kruis heeft het kabinet daarom besloten een bijdrage te leveren in de vorm van transport en levering van voedsel, lampen en dekens naar de regio. Vanwege verbeterde omstandigheden vinden geen droppings boven het Sinjar-gebergte plaats, maar zijn de Nederlandse humanitaire goederen per Defensie-vliegtuig naar Erbil gezonden. Daar zijn ze overgedragen aan het UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA), ter distributie aan lokale NGO’s, voor verspreiding onder hulpbehoevende ontheemden. Met de Nederlandse goederen kan hopelijk een betekenisvolle bijdrage worden geleverd aan het verlichten van humanitair leed. Naast deze gerichte bijdragen geeft Nederland omvangrijke ongeoormerkte bijdragen aan de grote VN-noodhulporganisaties en het ICRC.

U vraagt in uw brief om steun voor de Assyrian Aid Society en de Hammurabi Human Rights Organisation. Volgens staand beleid kanaliseert Nederland zijn humanitaire hulp uitsluitend via de Verenigde Naties, het Rode Kruis of grote Nederlandse NGO’s die een Framework Partnership Agreement hebben met ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office). Daarom wordt de organisaties die u noemt geadviseerd om contact op te nemen met OCHA in Erbil, of een andere VN-organisatie of internationale NGO in Noord-Irak, om te kijken of zij in aanmerking kunnen komen voor humanitaire hulpgoederen voor distributie onder ontheemde Assyriers en Yezidi’s.

Duidelijk is dat de stabiliteit in Irak op lange termijn alleen terug kan keren als een inclusieve politieke oplossing wordt bereikt. Het kabinet verwelkomt daarom de benoeming van kandidaat-premier Haider al-Abadi en blijft zich er via diplomatieke kanalen voor inzetten dat deze eerste stap resulteert in een meer constructief en politiek proces, waarin plaats is voor alle Iraakse bevolkingsgroepen.

Voor verdere informatie over de Nederlandse standpunten en inzet in Irak verwijs ik u naar de antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg Irak van de Tweede Kamer d.d. 11 augustus (kenmerk MinBuZa-2014.422979, 14 augustus 2014).

Frans Timmermans
Minister van Buitenlandse Zaken

Brief aan dhr. Timmermans & Spekman & Servaes

augustus 16th, 2014

 

Geachte heer Timmermans, heer Servaes en  heer Spekman,

Beste Frans, Michiel en Hans,

Wij schrijven jullie deze brief omdat wij ons zorgen maken over aantal zaken die op dit moment gaande zijn. Tevens willen jullie deelgenoot maken van het verdriet en pijn die onder onze gemeenschap leven op dit moment.
Onze gemeenschap voelt een hele duidelijke verbondenheid met de PvdA, in het bijzonder met Den Uyl, die besloot de Assyriers te erkennen als politieke vluchtelingen en Max van der Stoel die persoonlijk in Irak is geweest en de rechten van de Assyriers aan de orde heeft gesteld.  Daarom zijn er veel Assyriers lid van de PvdA in Overijssel en Noord Holland.
De PvdA staat voor  internationale solidariteit en heeft de internationale rechtsorde hoog in het vaandel staan. Daarom zijn wij lid van de PvdA en hebben duizenden mensen uit onze gemeenschap op de PvdA gestemd de afgelopen jaren.

Sinds juni dit jaar zijn de Assyriers in Mosul verdreven, vermoord, ontvoerd en heel bruut afgeslacht. Half juni zijn meer dan 100.000 Assyriers uit de Nineveh Vlakte  vertrokken omdat ISIS van plan was de Assyrische dorpen aan te vallen.  In juli kwamen de eerste gruwelijke beelden binnen van kinderen die onthoofd waren, mannen gekruisigd
en vrouwen werden meegenomen. Op dit moment zijn er meer dan 200.000 Assyriers in Noord Irak zonder huis en haard. De hulp bereikt deze groep niet.
De gemeenschap in Nederland voelt zich alleen en niet gehoord daarom starten wij vandaag met een hongerstaking om ​u​  maar ook de rest van Nederland te informeren over wat er met de ​c​christenen in Irak gebeurd.

Gisteren heeft de regering bij monde van dhr. Timmermans aangegeven dat ISIS vermoedelijk genocide pleegt in Irak.
Aan de ene kant zijn wij hier erg blij mee maar aan de andere kant baart het ons zorgen omdat dhr. Timmermans dit niet overtuigend heeft gezegd. Wat ons betreft mag hier niet aan getwijfeld worden en ​het ​raakt ons immens als wij de twijfels voelen bij dhr. Timmermans.
De Assyriers willen niets anders dan het woord GENOCIDE gebruiken omdat  ISIS sinds juni dit jaar hiermee is begonnen in Mosul. Het is ook niet voor niets dat ​president ​ Obama, ​ en de Engelse ​premier ​Cameron en de VN dit woord ook gebruiken voor wat nu met Assyriërs en andere minderheden in Irak gebeurt.

De vraag vanuit onze gemeenschap is ; Wat gaat de Nederlandse regering nu doen  ? Hoe gaat U de slachtoffers  ( van de ​ etnische zuivering​ ) helpen ? Nu de regering genocide gezegd heeft, is zij ook verplicht te handelen.
Er gaat binnenkort een Nederlandse – droppings actie starten maar aangezien er nu al bijna niemand meer op de Sinjar berg aanwezig is, is de dropping wat ons betreft overbodig.
Daarom verzoeken wij u om deze hulp aan de kleine NGO’s te geven zodat zij deze twee groepen kunnen bereiken. Twee daarvan zijn: Assyrian Aid Society en​ Hammurabi Human rights Org  zijn sinds juni  heel actief bij de  Assyriërs en Yezidi’s in Irak.

Graag zouden we van u een concrete brief ontvangen met de acties die u onderneemt, die we ook met de achterban kunnen delen. Bijna iedereen heeft familie of vrienden die de afgelopen weken, maanden en jaren hebben moeten vluchten en leeft enorm mee.

Wij nodigen jullie  uit om de hongerstakers in Enschede te bezoeken deze week.

graag horen wij van jullie,

Met vriendelijke groeten,
George Hanna, voormalig Raadslid Enschede

Isa Sumer, voormalig Raadslid in Enschede

Gabriel Genc, voormalig Raadslid in Hengelo
Attiya Gamri, Statenlid PvdA Noord Holland

 

Brief aan dhr. Timmermans & Spekman & Servaes

augustus 16th, 2014

 

Geachte heer Timmermans, heer Servaes en  heer Spekman,

Beste Frans, Michiel en Hans,

Wij schrijven jullie deze brief omdat wij ons zorgen maken over aantal zaken die op dit moment gaande zijn. Tevens willen jullie deelgenoot maken van het verdriet en pijn die onder onze gemeenschap leven op dit moment.
Onze gemeenschap voelt een hele duidelijke verbondenheid met de PvdA, in het bijzonder met Den Uyl, die besloot de Assyriers te erkennen als politieke vluchtelingen en Max van der Stoel die persoonlijk in Irak is geweest en de rechten van de Assyriers aan de orde heeft gesteld.  Daarom zijn er veel Assyriers lid van de PvdA in Overijssel en Noord Holland.
De PvdA staat voor  internationale solidariteit en heeft de internationale rechtsorde hoog in het vaandel staan. Daarom zijn wij lid van de PvdA en hebben duizenden mensen uit onze gemeenschap op de PvdA gestemd de afgelopen jaren.

Sinds juni dit jaar zijn de Assyriers in Mosul verdreven, vermoord, ontvoerd en heel bruut afgeslacht. Half juni zijn meer dan 100.000 Assyriers uit de Nineveh Vlakte  vertrokken omdat ISIS van plan was de Assyrische dorpen aan te vallen.  In juli kwamen de eerste gruwelijke beelden binnen van kinderen die onthoofd waren, mannen gekruisigd
en vrouwen werden meegenomen. Op dit moment zijn er meer dan 200.000 Assyriers in Noord Irak zonder huis en haard. De hulp bereikt deze groep niet.
De gemeenschap in Nederland voelt zich alleen en niet gehoord daarom starten wij vandaag met een hongerstaking om ​u​  maar ook de rest van Nederland te informeren over wat er met de ​c​christenen in Irak gebeurd.

Gisteren heeft de regering bij monde van dhr. Timmermans aangegeven dat ISIS vermoedelijk genocide pleegt in Irak.
Aan de ene kant zijn wij hier erg blij mee maar aan de andere kant baart het ons zorgen omdat dhr. Timmermans dit niet overtuigend heeft gezegd. Wat ons betreft mag hier niet aan getwijfeld worden en ​het ​raakt ons immens als wij de twijfels voelen bij dhr. Timmermans.
De Assyriers willen niets anders dan het woord GENOCIDE gebruiken omdat  ISIS sinds juni dit jaar hiermee is begonnen in Mosul. Het is ook niet voor niets dat ​president ​ Obama, ​ en de Engelse ​premier ​Cameron en de VN dit woord ook gebruiken voor wat nu met Assyriërs en andere minderheden in Irak gebeurt.

De vraag vanuit onze gemeenschap is ; Wat gaat de Nederlandse regering nu doen  ? Hoe gaat U de slachtoffers  ( van de ​ etnische zuivering​ ) helpen ? Nu de regering genocide gezegd heeft, is zij ook verplicht te handelen.
Er gaat binnenkort een Nederlandse – droppings actie starten maar aangezien er nu al bijna niemand meer op de Sinjar berg aanwezig is, is de dropping wat ons betreft overbodig.
Daarom verzoeken wij u om deze hulp aan de kleine NGO’s te geven zodat zij deze twee groepen kunnen bereiken. Twee daarvan zijn: Assyrian Aid Society en​ Hammurabi Human rights Org  zijn sinds juni  heel actief bij de  Assyriërs en Yezidi’s in Irak.

Graag zouden we van u een concrete brief ontvangen met de acties die u onderneemt, die we ook met de achterban kunnen delen. Bijna iedereen heeft familie of vrienden die de afgelopen weken, maanden en jaren hebben moeten vluchten en leeft enorm mee.

Wij nodigen jullie  uit om de hongerstakers in Enschede te bezoeken deze week.

graag horen wij van jullie,

Met vriendelijke groeten,
George Hanna, voormalig Raadslid Enschede

Isa Sumer, voormalig Raadslid in Enschede

Gabriel Genc, voormalig Raadslid in Hengelo
Attiya Gamri, Statenlid PvdA Noord Holland

 

bezoek mij op Facebook

augustus 6th, 2014

Ik ben heel erg actief op Facebook ; bezoek mij op facebook… !

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com