Armoedebestrijding in onze provincie

september 4th, 2009

Armoedebestrijding….

Je zou als overheid de bonussen van bankmanagers kunnen verhogen. En dan zeggen dat dit armoedebestrijding is. Want immers, de bankmanagers worden minder arm. Natuurlijk gebeurt dat niet. Maar het geeft aan dat je moet definiëren wat arm is. Dat is misschien niet voor iedereen hetzelfde. Gelukkig hebben we voor ‘arm’ een norm waar iedereen het zo’n beetje over eens is, want die norm is vastgelegd in de Bijstandswet (ABW, nABW, WWB). Arm is minder dan 12.000 Euro inkomen en een vermogen (spaargeld) van 8.000 Euro. Ongeveer. Provinciale Staten hebben een tijdje terug beslist dat de provincie aan armoedebestrijding moet doen. Dit naar aanleiding van het zichtbaar worden van de nieuwe armoede via schuldsanering en voedselbanken. De commissie Jeugd, Sociale Infrastructuur, Cultuur (JSC) heeft nu een rapportage gekregen van de projecten armoedebestrijding. In het project met het grootste budget (€ 300.000) wordt ondernemers in de landbouw een vorm van consultancy aangeboden. Daarbij wordt gekeken hoe deze ondernemers ook buiten de landbouw geld kunnen verdienen. Daarvoor kunnen Gedeputeerde Staten niet rekenen op mijn instemming. Arm is een eigenschap die mensen kunnen hebben, maar ondernemingen niet. Ondernemingen kunnen slechte resultaten boeken, maar op zich niet arm zijn. Hulp aan ondernemingen valt onder economisch beleid, in dit geval landbouwbeleid. En moet daarom gefinancierd worden uit het provinciale plan dat daarvoor bestaat (pMJP). Deze consultancy financieren uit het potje armoedebestrijding is op zijn zachtst gezegd geen juist signaal naar mensen in de provincie, ook op het platteland, die wel arm zijn. Het gemiddeld inkomen uit een agrarische onderneming is € 45.000 (LEI). Het vermogen van de onderneming bestaat uit land (tot € 70.000 per ha. in Overijssel), woning met bedrijfsruimte in het buitengebied (kijk op www.funda.nl), machines (trekker tot € 200.000 of meer). En o ja, beesten, veel beesten.
Nick Zwart, lid PvdA-fractie in Provinciale Staten Overijssel

….á la de provincie.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten € 118.400 aan armoedebestrijdingsgelden beschikbaar gesteld voor een reïntegratieproject waarin 10 tot 15 jongeren met een Wajonguitkering toegeleid worden naar betaald of/en onbetaald werk. Velen onder ons is bekend dat de UWV hier zelf middelen voor heeft en veel projecten in Overijssel gespecialiseerd zijn in reïntegratie van deze doelgroep. Naast de UWV wil de provincie nu ook aan reïntegratie gaan doen. Dit is versnippering van gelden, versnippering van kennis, en het levert een wirwar van organisaties op, die allemaal iets met de Wajong-jongeren willen. Hierdoor wordt het er voor de doelgroep niet makkelijker of helderder op. De armoedebestrijdingsgelden zouden veel beter besteed kunnen worden aan echte armoedebestrijding in onze provincie en niet op deze manier uitgegeven mogen worden.
Attiya Tunc
Bbron; Elektronische Nieuwsbrief van de PvdA-Enschede

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com