Provinciale Staten van Overijssel

november 22nd, 2009

Gamri is de oorspronkelijke achternaam van Attiya. Het is een Assyrische naam, de Assyriers zijn een Christelijke minderheid in het Midden Oosten. Als achtjarig meisje vluchtte Attiya met haar Assyrische familie van Zuidoost Turkije naar Nederland, omdat de Christelijke Assyriers in Turkije bedreigd werden met geweld.

Nog steeds hebben de Assyriers in Turkije geen bestaansrecht. In Turkije gelden veel discriminerende wetten voor religieuze minderheden. Dat betekent dat de Assyrische taal en cultuur niet erkend worden, maarook dat de Assyriers hun Assyrische achternamen niet mogen gebruiken. In Turkije moet iedereen een Turkse achternaam dragen, de Assyriers kregen daarom een Turkse naam toegewezen door de overheid. De familie Gamri werd zo de familie Tunc.

Veel Assyriers die Turkije ontvluchtten, zijn in Overijssel gaan wonen. Met de Nederlandse nationaliteit is het voor hen mogelijk om hun oorspronkelijke Assyrische achternaam in ere te herstellen. In Twente zijn al veel Assyriers Attiya Tunc voorgegaan en gebruiken nu hun Assyrische achternaam.

“Ik ben ontzettend blij dat dit in Nederland mogelijk is, dit is op en top democratie. Turkije kan hier nog veel van leren”, reageert Attiya Gamri. In de Statenvergadering van woensdag 18 november heeft Attiya aan de Commissaris van de Koningin gevraagd om haar voortaan Attiya Gamri te noemen.

Attiya Gamri Provincie Overijssel
Bron : Provincie Overijsselattiyagamri2
“Het is fantastisch om eindelijk mijn echte achternaam te mogen gebruiken”, zegt PvdA Statenlid Attiya Gamri – voorheen Attiya Tunc – over de verandering van haar naam. Haar achternaam Tunc is onlangs bij Koninklijk Besluit gewijzigd in Gamri.

Bron: http://nieuws.overijssel.nl/partners/prv/news/iprox02302/

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com