PvdA wil dat provincie mismatch op arbeidsmarkt aanpakt

september 24th, 2014

De provincie Noord-Holland gaat in samenwerking met o.a. de TechniekRaad Noord-Holland in kaart brengen hoe de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Noord-Holland verbeterd kan worden. Een PvdA-motie die daartoe opriep werd maandag met algemene stemmen aangenomen. PvdA-Statenlid Adnan Tekin: “Ondanks de hoge werkloosheid is er jaarlijks een tekort in Noord Holland aan 950 technisch geschoolde werknemers. De PvdA vindt dat deze mismatch, net als de mismatch in andere sectoren, aangepakt moet worden.”

 

Aanleiding voor de motie was de bespreking in PS van het initiatiefvoorstel ‘Noord-Holland aan het werk’, begin dit jaar ingediend door de PvdA Noord-Holland. In dit initiatiefvoorstel wordt geconstateerd dat het aantal banen in Noord-Holland de afgelopen jaren is gestegen, maar dat er tegelijkertijd sprake is van stijgende werkloosheid. De belangrijkste oorzaak voor deze tegenstelling is een mismatch tussen de Noord-Hollandse beroepsbevolking en het arbeidsaanbod. Tekin: “Oplossingen voor de mismatch moeten wat de PvdA betreft gezocht worden in betere aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt, hogere startkwalificaties, meer stage-en leerwerkplekken en het bieden van mogelijkheden tot omscholing. Wij vinden dat de provincie, als aanjager van de regionale economie, hier een rol in moet spelen en zijn blij dat de provincie die handschoen nu op lijkt te pakken.”

 

Gedeputeerde Staten gaat met nog meer voorstellen uit ‘Noord-Holland aan het werk’ aan de slag. Zo bekijkt GS of er een pilot kan komen waarbij Amsterdamse jongeren die een strafblad hebben, en daardoor geen Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kunnen overleggen, onder voorwaarden toch werkervaring kunnen opdoen op Schiphol. Eerder al ging GS op verzoek van de PvdA in gesprek met aan de provincie gelieerde partijen om meer stage- en leerwerkplekken te creëren en werd onderzocht of aansluiting mogelijk was bij de sectorplannen van minister Asscher.

 

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com