Teleurstelling over nota Samen&Overijssel

juni 10th, 2008

Teleurstelling over Samen & Overijssel

Wij zijn erg teleurgesteld over de wijze waarop de nota Samen & Overijssel tot stand is gekomen. In de commissie Jeugd, sociale infrastructuur en cultuur is de nota op woensdag 4 juni weer besproken. Deze nota gaat over jeugd, cultuur, zorg en sociale infrastructuur. De input die de statenleden de afgelopen maanden aan Gedeputeerde Staten heeft gegeven, is niet in de nota terug te vinden. Hierdoor zijn nu tal van moties en amendementen nodig. Dit had voorkomen kunnen worden als GS iets had gedaan met de opmerkingen van de statenleden.

Onze fractie, de VVD en het CDA hebben aangegeven deze werkwijze van GS te willen evalueren. Het is jammer dat wij een vervelende smaak overhouden bij zo’n belangrijk thema. Onze fractie gaat met een aantal moties en amendementen komen tijdens de Statenvergadering omdat GS niets met de inhoudelijke punten heeft gedaan.

Al eerder hebben wij aangegeven de probleemstelling in de nota missen. GS geeft wel een aantal problemen aan, maar maakt niet helder aan welke problemen zij wil werken. Wat wij als fractie bijvoorbeeld erg teleurstellend vinden, is dat GS een aantal knelpunten signaleert met betrekking tot minderheden, maar er niet voor kiest om er iets mee te doen. Hiermee negeert zij een aantal feiten die op den duur tot verder isolement en uitsluiting van bijzondere groepen kan leiden.

Wij gaan moties indienen over onder andere minderheden, antidiscriminatie en cultuur. Hiermee wil onze fractie een duidelijk signaal afgeven dat wij het uitsluiten van groepen in onze samenleving op grond van hun geloof, ras en geaardheid niet tolereren.

www.pvdaoverijssel.nl
http://joegreen.freeweb7.com/celebrex9981.html

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com