Mijn visie

februari 21st, 2007

beediging-staten3.JPG Foto ; Statenzaal Overijssel ( Statenlid vanaf 2003– 2011 )

Ik ben Attiya Gamri (39 jaar) en woon in Haarlem. Binnenkort gaat iedereen naar de stembus om de leden te kiezen van het parlement van de provincie, de Provinciale Staten. Ik ben kandidaat voor de PvdA in Noord – Holland.
www.noord-holland.nl

Waarom wil ik gekozen worden in de Provinciale Staten?

Ik ben er van overtuigd dat er een aantal zaken op provinciaal niveau geregeld dienen te worden en niet op gemeentelijk -en rijksniveau. Als bijvoorbeeld alles door de gemeente geregeld zou worden, dan zou elke gemeente in Noord -Holland zo veel mogelijk zaken voor zichzelf regelen en geen rekening houden met de naburige dorpen en gemeenten. Op die manier zou het een kleine chaos zou worden in onze provincie. Daarom vind ik het noodzakelijk dat Provinciale Staten beleid ontwikkelen op het gebied van ruimtelijk ordening, wegen, openbaar vervoer, natuur, toerisme, cultuur, werkgelegenheid en integratie.

Net als de afgelopen 8 jaar ( in de Provinciale Staten van Overijssel ) wil ik me de komende vier jaar met heel veel enthousiasme inzetten voor een goed beleid van de provincie Noord – Holland. Ik zal mijn aandacht de komende periode verstigen op een aantal onderwerpen:

• Iedereen moet toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
• Jeugdzorg is voor iedereen ; goed en professioneel
• De wachttijd voor ouderen op een sociale huurwoning moet omlaag.
• Authentieke natuurgebieden en gebouwen in Noord-Holland moeten behouden blijven. Zij vormen een deel van de identiteit van de provincie.
• De provincie moet investeren in toerisme op het platteland, zodat deze gebieden leefbaar blijven.

Tenslotte wil ik me sterk maken voor de positie van de allochtone vrouw. In de afgelopen jaren is bijna iedereen in het land deskundige geworden over onderwerpen die allochtonen aangaan. Deze deskundigen hebben helaas al dertig jaar geen duidelijke oplossingen gevonden voor de achterstandpositie van deze ‘onderdrukte’ groep vrouwen.
Hoe kunnen wij deze groep vrouwen praktisch helpen? Mijn vaststelling is dat de postitie van een deel van deze vrouwen te vergelijken is met die van de Nederlandse vrouwen van vijftig à zestig jaar geleden. Vooral door het emancipatieproces van de vrouwen in de jaren zestig en zeventig op de arbeidsmarkt en door scholing, is de positie van de Nederlandse vrouw op alle gebieden verbetert. We moeten de Nederlandse vrouw als voorbeeld nemen, om de allochtone vrouw de mogelijkheid te geven een stap voorwaarts te maken. Dit kan alleen als vooral jonge moeders de mogelijkheid krijgen om een opleiding te volgen en daarna te gaan werken.

beediging-staten2.JPG  Foto ; Statenwerk in Overijssel (Statenlid vanaf 2003 – 2011 )

  • Comments(0)

Comments are closed.

Trackback URI |

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com